Project R-6178

Titel

InDeV - Diepgaand begrip van oorzaken van ongevallen met kwetsbare weggebruikers (Onderzoek)

Abstract

De belangrijkste doelstelling is het ontwikkelen van een gebruiker-georiënteerd instrument voor diepgaande analyse van oorzaken van ongevallen m.b.t. kwetsbare weg gebruikers (KWG's) op basis van een gecombineerd gebruik van geregistreerde ongevallen, diepgaande ongevalsonderzoeken, surrogaat veiligheidsindicatoren en naturalistische data over rijgedrag. De tool zal helpen om het verband te leggen tussen oorzaken van ongevallen en het ongevalsrisico van KWG's, biedt een solide basis voor de ontwikkeling van preventieve tegenmaatregelen en een betere input voor sociaal-economische kostenberekeningen van ongevallen met KWG's.

Periode

01 mei 2015 - 31 oktober 2018