Project R-6195

Titel

Postdocbeurs aan een niet-EU onderzoeker, toegekend aan K. Ghosh

Abstract

De algemene doelstelling van dit project kan worden gedefinieerd als de ontwikkeling van een fundamentele en grondige kennis van de structuur-eigenschappen relaties van BHJ fotovoltaïsche mengsels bestaande uit kleine moleculen met een duidelijke en goed gedefinieerde structuur. Daartoe wordt een sterke inspanning gedaan tot de synthese van fotoactieve organische halfgeleiders met hun fundamentele structurele samenstelling met afwisselend elektronenarme (A) (fig. 1) en elektronenrijke (D) (fig. 2) bouwstenen en verbeterde licht-verzamelende functies (via uitgebreide conjugatie en complementaire subeenheden). Verwacht wordt, maar dit wordt nog onderzocht in dit onderzoek, dat geschikte elektronendonor moleculen eerder verkregen zullen worden uit de D-A-D-A-D-configuratie, terwijl de moleculen met een A-D-A-D-A patroon meer zullen fungeren als elektron accepterende materialen (fig. 3). In eerste aanleg zullen BHJ mengsels van de elektron donor-moleculen met fullerenen (PC61BM / PC71BM) worden bestudeerd. Vervolgens worden ook 2 mengsels bereid uit de meest veelbelovende afzonderlijke moleculaire acceptorsystemen (gecombineerd met geschikte donoren). De mengsels worden gekarakteriseerd met betrekking tot hun spectroscopische, thermische en elektro-optische eigenschappen, hun specifieke mengsel morfologieën en hun prestaties in OSC toestellen.

Periode

01 januari 2016 - 30 juni 2017