Project R-6052

Titel

Determinanten van gezonde ontwikkeling en veroudering tijdens de eerste twee decennia van het leven: van het telomeerinteractoom naar klinische fenotypes (Onderzoek)

Abstract

Het WHO definieert gezondheid als "een toestand van compleet fysiek, mentaal, en sociaal welzijn, maar niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakte". Veroudering start voor de geboorte en is afhankelijk van factoren die zich doorheen het leven voordoen, en daardoor, het concept van gezond ouder worden ook gezond groeien en gezond leven omvatten. Inderdaad, aandoeningen bij volwassenen vinden vaak hun oorsprong in risicofactoren die zich in het vroege leven voordoen. Senescentie of biologische veroudering is het endogeen proces van opeenstapelende wijzigingen aan moleculaire en cellulaire structuren die doorheen de tijd leiden tot een verstoord metabolisme. We bestuderen doorheen de eerste twee decenia van het leven hoe genetische, omgevings-, nutritionele en levensstijl factoren en hun interacties, via telomeer "interactoom" gezond van ongezond verouderen differentieert. In lijn met de WHO definitie van gezondheid, zou het onderscheid tussen gezond en ongezond verouderen / groeien moeten starten voor de progressie naar toonbare ziekte, wanneer preventie of interventie dus nog steeds mogelijk is. Het voorstel bouwt op bestaande cohorts van pasgeborenen, kinderen en adolescenten, die extensieve hoge-fideliteits fenotypering ondergaan hebben met beschikbare biobanken en logitudinale opvolging.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2018