Project R-6154

Titel

ALPI: Beoordeling van beleidsinstrumenten ter ondersteuning van een koolstofarme maatschappij (Onderzoek)

Abstract

Financiering is een van de belangrijkste kritieke problemen voor de ontwikkeling van een low-carbon gemeenschap, hoofdzakelijk gedurende tijden van economische recessie. Voor België zijn de nodige investeringen geschat vanaf 35 miljard euro voor een GHG reductie van 80% tot op 46 miljard euro voor een GHG reductie van 95% (Cornet et al., 2013) Het sluiten van deze groene investeringskloof zal een beleidsinterventie noodzaken. Echter, financieringsopties van overheden zijn steeds meer beperkt en de groene investering zou dus moeten pogen om de privéfinanciering te mobiliseren via het slim gebruik van beperkte publieke financiering (WEF, 2013). De algemene doelstelling van het ALPI project is dubbel: - bijdragen aan de wetenschap door kwantitatief de impact van verschillende gebruiker gedefinieerde beleidsinstrumenten op investeringsbeslissingen en uitstootreducties te simuleren en te vergelijken en - tegelijkertijd de Belgische beleidsmakers wetenschappelijk verantwoord bewijs leveren over de impact van deze instrumenten en hoe deze het best ontwikkeld, geïmplementeerd en gestroomlijnd worden met ander beleid om zo de impact op economie en milieu te maximaliseren. Om deze doelstellingen binnen een tweejarig programma te bereiken, gaat het ALPI project via relevante case-studies werken. Bij elke case-studie zullen minstens twee beleidsinstrumenten geëvalueerd worden. Case-studies worden zo geselecteerd dat eerst, de verschillende economische sectoren bedekt worden, dat vervolgens het type van instrumenten kan variëren en dat ten derde de investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kunnen worden aangepakt. Cases en instrumenten worden geselecteerd om te maximaliseren wat geleerd kan worden in de studie binnen de beschikbare tijdsperiode (Tellis, 1997).

Periode

15 december 2014 - 15 september 2017