Project R-5428

Titel

Samenwerking tussen UHasselt en UMaastricht betreffende het sandwichdoctoraat van Nele Claes (Onderzoek)

Abstract

De humorale immuunrespons (antilichamen en B-cellen) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en progressie van multiple sclerose (MS). Zowel in MS lesies en in het cerebrospinale vocht (CSV) werden klonaal geëxpandeerde B-cellen gevonden. Deze cellen kunnen autoantilichamen produceren en schade veroorzaken aan het centrale zenuwstelsel. Autoantilichamen kunnen gebruikt worden als diagnostische en prognostische biomarker. Tot nu toe is er geen goede biomarker aanwezig om de diagnose MS te kunnen stellen en weinig onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van behandelingen op deze biomarkers in MS. Naast de productie van autoantilichamen zijn de B-cellen zelf een belangrijke speler in de pathogenese van MS. Dit werd vooral aangetoond door de behandeling Rituximab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen CD20. Rituximab zorgt voor een depletie van CD20 positieve B-cellen, zonder een effect te hebben op de concentratie autoantilichamen en positieve klinische effecten werden geobserveerd bij MS patiënten onder deze behandeling. Op dit moment is er weinig kennis over de effecten van verschillende MS gerelateerde behandelingen op verschillende B-cel eigenschappen in het perifeer bloed en het CSV. Dit onderzoek focust op het vinden en karakteriseren van nieuwe biomarkers voor MS. Verder worden de effecten van bestaande immunomodulerende behandelingen voor MS op verschillende B-cel eigenschappen onderzocht. Dit onderzoek kan zorgen voor nieuwe inzichten in de pathogenese van MS.

Periode

01 april 2014 - 31 maart 2016