Project R-6222

Titel

Impact van groene en blauwe ruimte op specifieke morbiditeit en mortaliteit in België (Onderzoek)

Abstract

Wonen in groene gebieden wordt in verband gebracht met een beter gevoel van gezondheid en een lager cardiovasculair risico. Dit kan te wijten zijn aan lage niveaus van luchtvervuiling en geluidsoverlast, de vele mogelijkheden voor lichamelijke activiteit, onderhoud van sociale contacten, en / of de bevordering van herstel van vermoeidheid en stress. Toch, sociaal-economische (SE) factoren verklaren ook de verschillen tussen enerzijds gezondheid en anderzijds de toegang tot een groene omgeving. Daarnaast zijn er indicaties van een associatie tussen de aanwezigheid van een blauwe omgeving (water) en gezondheid, maar deze zijn nauwelijks onderzocht. Het GRESP-HEALTH project stelt voor om de associaties tussen het wonen in / dicht bij een groene of een blauwe zone en de morbiditeit en mortaliteit in België, in verschillende stadia van het leven (geboorte, kindertijd en volwassenheid) te onderzoeken. We zullen ons richten op mortaliteit onafhankelijk van de doodsoorzaak, maar we zullen ook richten op geselecteerde relevante ziektes en doodsoorzaken, evenals op zelf ervaren gezondheid, met de bedoeling om een holistische benadering van de gezondheid te volgen. We zullen rekening houden met milieuverontreinigende stoffen en SE factoren op verschillende niveaus van ruimtelijke aggregatie.

Periode

15 december 2014 - 15 september 2019