Project R-5862

Titel

IWT CICI project: EcoTown Datamodel (Onderzoek)

Abstract

EcoTown is een serious game dat zowel jonge als oudere mensen op een interactieve en speelse manier bewust maakt en aanzet naar een meer energie-efficiënte renovatie van een woning. De inhoud van dit game is een zeer belangrijke component. Via dit CICI-project willen we samen de technisch-inhoudelijke laag van het game onderzoeken, uitwerken, implementeren in een prototype, en uiteindelijk dit protoptype naar inhoud en performantie toe testen bij het doelpubliek, zijnde mensen met renovatieplannen en bouwprofessionelen.

Periode

01 juli 2014 - 31 oktober 2015