Project R-5574

Titel

Pilootproject Innovatiestages (Onderwijs)

Abstract

Zowel vanuit bedrijven en organisaties als vanuit het hoger onderwijs bestaat er een duidelijke vraag naar een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en naar de ontwikkeling van innovatieve competenties. Het pilootproject Innovatiestages wil hieraan tegemoet komen. Het pilootproject Innovatiestages is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten verantwoordelijk voor de opleidingen Industrieel Ingenieur aan de vijf Vlaamse Universiteiten. Bij de uitvoering van dit Vlaanderen-breed project zullen alle provinciale Innovatiecentra nauw betrokken worden en belangrijke rol spelen. De innovatiestages hebben tot doel de aansluiting tussen bedrijven en organisaties - arbeidsmarkt - beroepspraktijk te verbeteren. Ze kaderen in het concept 'werkplekleren'. Dit is een op ervaring gebaseerd leren dat als actief en constructief proces plaatsvindt in een reële arbeidssituatie, met de werkelijke problemen uit de arbeidspraktijk als leerobject. 'Werkplekleren' ontwikkelt kennis, vaardigheden, en attitudes (competenties) die geïnspireerd zijn op vormen van leren op de werkplek en zich binnen een opleidingscontext bevinden. De arbeidssituatie fungeert dus als leeromgeving. In vergelijking met de praktijk van stages in andere landen, richten de geplande innovatiestages zich op een bijkomende dimensie, die er in bestaat bij te dragen aan innovatieve projecten bij de projectaanbieders. Deze aanbieders worden gezocht in een brede doelgroep van bedrijven, universitaire laboratoria, universitaire ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Wat de bedrijven betreft wordt bijzondere aandacht besteed aan de betrokkenheid van KMO's bij de innovatiestages.

Periode

01 april 2014 - 15 september 2016