Project R-5575

Titel

IWT Onderzoeksproject 'Smart Logistics Limburg' (Onderzoek)

Abstract

Het doel van het project bestaat er enerzijds in om de binnen de participerende kennisinstellingen bestaande expertise rond logistiek & transport te bundelen voor de Limburgse logistieke sector door de uitbouw van een virtueel kennisplatform en anderzijds om een structurele en intensieve wetenschappelijk technologische ondersteuning te bieden aan deze bedrijven en om op deze manier een essentiële bijdrage te leveren aan de regionale innovatie.

Periode

01 oktober 2014 - 31 oktober 2017