Project R-5891

Titel

INNOMAT: Innovatie van matrassen in de O&O- en de end-of-life fase (Onderzoek)

Abstract

Matrassen zijn niet alleen voor de Vlaamse economie, maar ook voor het maatschappelijk welzijn (bijdrage tot een goede nachtrust) belangrijke producten. Matrassen zijn echter volumineuze en vaak complex samengestelde producten. Innovatieprojecten in deze sector waren in de voorbije jaren vooral gericht op het verbeteren van het slaapcomfort en op het toevoegen van bijkomende functionaliteiten (bv. anti-allergische eigenschappen). Recent krijgen ook de duurzaamheidsaspecten meer aandacht. De gemiddelde levensduur van een matras bedraagt ca. 12 jaar. De jaarlijkse EOL-matrasstroom is qua volume significant genoeg om na te gaan of deze afvalstromen selectief ingezameld en omgezet kunnen worden in interessante materiaalstromen. Opdat de matrassensector effectief de materiaalkringlopen op een duurzame manier zou kunnen sluiten dient bijkomend onderzoek te worden gedaan. Immers, de voorgestelde oplossingen moeten aanvaardbaar zijn voor alle stakeholders: bedrijven (toeleveranciers, matrassenfabrikanten, afvalverwerkers/recyclers), eindconsumenten en overheid. Voor de bedrijven moeten de voorgestelde oplossingen technisch en economisch rendabel zijn. De consument wil niet inboeten aan slaapcomfort en hygiëne en wil bij voorkeur geen meerprijs betalen indien hier geen verbeterde productkenmerken tegenover staan. De overheid wil de milieu-impact van het huidige productiesysteem reduceren.

Periode

01 december 2014 - 31 mei 2017