Project R-6046

Titel

Overheidsopdracht (bestek MDN/33): Analyse en evaluatie van wegsignalisatie. (Onderzoek)

Abstract

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst waarbij de voorgestelde horizontale en verticale signalisatie op en langs de weg geanalyseerd wordt via signalisatieschema's of -plannen. Het doel is om uiteindelijk de weggebruiker steeds op een zo duidelijk en verkeersveilig mogelijke manier te kunnen informeren. Meer specifiek gaat het om de analyse en evaluatie van een typeschema werfsignalisatie en/of de analyse en evaluatie van signalisatieplannen voor specifieke locatiegebonden projecten in Vlaanderen (bijvoorbeeld wegenwerken en calamiteitenroutes).

Periode

18 februari 2015 - 17 mei 2019