Examencommissie bachelor Informatica

Personeel

NaamFunctie
Bart KUIJPERSvoorzitter
Wim LAMOTTEondervoorzitter
Marc GYSSENSsecretaris
Jasper STEEGMANSombuds
Erik BOLLENombuds (plv.)
Peter QUAXlid
Frank VAN REETHlid
Michiel VANDENBEMPTwaarnemend lid