Faculteitsraad Rechten

Personeel

NaamFunctie
Petra FOUBERTdecaan
Marijke HUBERsecretaris
Steven VAN GARSSEvicedecaan
Niels APPERMONTlid
Aurelie CASSIERSlid
Charlotte DECLERCKlid
Marie DECOCKlid
Petra FOUBERTlid
Lilianna GRUCAlid
Eric LANCKSWEERDTlid
Stijn SMETlid
Elly VAN DE VELDElid
Steven VAN GARSSElid
Caroline VANDERKERKENlid
Bernard VANHEUSDENlid
Merel VRANCKENlid
Tim WUYTSlid

Studenten

NaamFunctieRichting
Jablonski Miroslawalidmaster in de rechten REC