Faculteitsraad Rechten

Personeel

NaamFunctie
Petra FOUBERTdecaan
Marijke HUBERsecretaris
Steven VAN GARSSEvicedecaan
Niels APPERMONTlid
Charlotte DECLERCKlid
Petra FOUBERTlid
Lilianna GRUCAlid
Edo SCHOONElid
Stijn SMETlid
Emma Suzanne VAN AGGELENlid
Steven VAN GARSSElid
Caroline VANDERKERKENlid
Bernard VANHEUSDENlid
Matthias VANHULLEBUSCHlid
Isabelle VANWALLEGHEMlid
Tim WUYTSlid

Studenten

NaamFunctieRichting
Cerjani Lucianolidbachelor in de rechten,master in de rechten OR
Jablonski Miroslawalidmaster in de rechten REC