Adviescollege van Directeuren Instituten en Centra

Personeel

NaamFunctie
Bernard VANHEUSDENvoorzitter
Sara DE CLERCKsecretaris
Ken HAENENlid
Niels HELLINGSlid
Niel HENSlid
Robert MALINAlid
Piet STINISSENlid
Marlies VAN BAELlid
Frank VAN REETHlid
Geert WETSlid
An DE BACKERlid met raadgevende stem
Eric PASSlid met raadgevende stem
Elke PIESSENSlid met raadgevende stem
Sadia VANCAUWENBERGHlid met raadgevende stem