Adviescollege van Directeuren Instituten en Centra

Personeel

NaamFunctie
Bernard VANHEUSDENvoorzitter
Sara DE CLERCKsecretaris
An DE BACKERlid
Ken HAENENlid
Niels HELLINGSlid
Niel HENSlid
Robert MALINAlid
Eric PASSlid
Elke PIESSENSlid
Piet STINISSENlid
Marlies VAN BAELlid
Frank VAN REETHlid
Geert WETSlid