Examencommissie master revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Personeel

NaamFunctie
Frank VANDENABEELEvoorzitter
Pieter MEYNSondervoorzitter
Lotte JANSSENSsecretaris
Marijke BRAEKENombuds
Ilse LAMERSombuds (plv.)
Bruno BONNECHERElid
Peter FEYSlid
Katrijn KLINGELSlid
Raf MEESENlid
Sarah MICHIELSlid
Kenneth VERBOVENlid