OMT master industriële wetenschappen: bouwkunde

Personeel

NaamFunctie
Bram VANDORENvoorzitter
Herve DEGEElid
Jose GOUVEIA HENRIQUESlid
Ali PIRDAVANIlid
Kathleen BOVINwaarnemend lid
Annick HAYENwaarnemend lid
Karine EVERSstafmedewerker onderwijs (waarnemend)

Externen

NaamFunctie
Van Gysel Annlid