Examencommissie educatieve master in de gezondheidswetenschappen

Personeel

NaamFunctie
Katrien STRUYVENvoorzitter
Monique VAN ERUMondervoorzitter
Mario GIELENsecretaris
Anja BECKERSombuds
Heidi GIELENombuds (plv.)
Kris JANSSENSlid
Wim TOPSlid