Examencommissie Master ergotherapeutische wetenschap

Personeel

NaamFunctie
Frank VANDENABEELEvoorzitter
Annemie SPOORENondervoorzitter
Barbara PISKURsecretaris
Marijke BRAEKENombuds
Ilse LAMERSombuds (plv.)
Peter FEYSlid
Daphne KOSlid
Saskia BOLLENwaarnemend lid