Congres 'Premom II (Online)'

Gestationele hypertensieve aandoeningen: een stand van zaken

Gestationele hypertensieve aandoeningen zijn één van de meest voorkomende zwangerschapscomplicaties: 5 tot 8% van alle zwangeren krijgt hiermee te maken. Een nauwe opvolging van deze risicozwangerschappen is nodig zodat de meest optimale uitkomsten voor moeder en kind bekomen kunnen worden.

Omwille van de huidige COVID-19 situatie wordt dit congres online georganiseerd: de huidige evidentie wordt opnieuw toegelicht en we reiken tools aan voor de opvolging van deze zwangeren.

SEE Shoot 2018 LR 060

Voor wie?

Gynaecologen - Vroedvrouwen - (huis)artsen - (para)medici in opleiding/studenten

Programma

Spreker

Onderwerp

Prof. Dr. Wilfried Gyselaers

Fysiologie en huidige inzichten

dr. Dorien Lanssens

Pregnancy Remote Monitoring – het PREMOM project

Prof. Dr. Christopher Lees

Gerichte antihypertensieve behandeling van gestationele hypertensieve aandoeningen (Engelstalig)

Dr. Dominique Mannaerts & Prof. Dr. Emeline Van Craenenbroeck

Acute en chronische cardiovasculaire effecten van pre-eclampsie. Hoe doen we aan preventie?

Dr. Hilde Logghe

Screening for PET, how good can we get?

Sprekers

Prof. Dr. Wilfried Gyselaers
Prof. Dr. Wilfried Gyselaers is gynaecoloog en specialiseert zich in hoog risico verloskunde. Daarnaast onderzoekt hij de werking van het hart- en vaatstelsel bij zwangere vrouwen aan de UHasselt, verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen. Bijkomend is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg.

Dr. Dorien Lanssens
Dr. Dorien Lanssens is een vroedvrouw die in 2018 een doctoraat behaalde in de Biomedische Wetenschappen. In dit doctoraat werkte ze rondom het Pregnancy Remote Monitoring (PREMOM) project. Op dit moment werkt Dorien als post doctoraal onderzoekers aan de UHasselt om het PREMOM project verder te verspreiden over Vlaanderen, en werkt ze mee aan de opleiding Master in de Verpleeg- en Vroedkunde die binnenkort van start gaat. Bijkomend is Dorien de voorzitster van de Wetenschappelijk Werkgroep van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV).

Prof. Dr. Christoph Lees
Professor Christoph Lees kwalificeerde zich in 1990 aan Guy's Hospital, Londen en behaalde een subspecialisatie in de foetaal-maternale geneeskunde het Harris Birthright Centre for Fetal Medicine, King's College Hospital, Londen. Christoph is een internationale autoriteit op het gebied van foetale geneeskunde en specifiek voor het gebruik van de Doppler om de gezondheid van de foetus te evalueren. Christoph is de mede-oprichter van de International Working Group van maternale hemodynamica. Andere functies zijn onder meer bestuurslid van de International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) vanaf 2015, voorzitter van de ISUOG Doppler and vascular imaging group en lid van de ISUOG Safety Committee.

Dr. Dominique Mannaerts
Dominique Mannaerts is gynaecoloog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij behaalde in 2018 haar doctoraat betreffende cardiovasculaire functie en oxidatieve stress bij pre eclampsie. Ze is mede-oprichtster van het Vrouw en Hart team in het UZA, een team van cardiologen en gynaecologen die zich toeleggen in de begeleiding en opvolging van vrouwen met cardiale problematiek in de zwangerschap.

Prof. Dr. Emeline Van Craenenbroeck
Prof. Emeline Van Craenenbroeck studeerde geneeskunde aan de UAntwerpen en behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen met een proefschrift in het domein van hartfalen. Na haar erkenning in de cardiologie, verdiepte ze zich verder in de niet-invasieve cardiologie, met focus op hartfalen, harttransplantatie en erfelijke hartspieraandoeningen. Ze heeft een bijkomende erkenning in de cardiale revalidatie. Ze is docente aan de UAntwerpen en werkt al 5 jaar als fundamenteel klinisch onderzoeker bij het FWO. Haar onderzoeksgroep richt zich op de gunstige effecten van fysieke training op tal van cardiovasculaire aandoeningen, waaronder GHD. In 2018 was ze mede-oprichtster van de ‘Vrouw en Hart’ Kliniek, een gespecialiseerde unit voor vrouw-specifieke opvolging van cardiovasculaire prolemen. Deze 'Vrouw en Hart’ Kliniek is een uniek initiatief in Vlaanderen. Prof. Van Craenenbroeck is actief lid in de Belgische werkgroep voor Hartfalen (BWGHF). Zij is actief in de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) en de Europese Vereniging voor Preventieve Cardiologie (EAPC).

Dr. Hilde Logghe
Dr Hilde Logghe kwalificeerde in 2000ana de UZ Leuven en behaalde een subspecialisatie in foetaal-maternale geneeskunde met RCOG accreditatie in Leeds General Infirmary, UK. Dr Logghe is een klinisch actieve gynaecoloog binnen de hoog risico verloskunde en de prenatale diagnose, AZ Sint Lucas, Brugge. Ze neemt momenteel actief deel aan de PreMOM studie als sub investigator. Andere functies zijn onder meer deel van het expert comité voor maternale mortaliteit, BAM in België.

Locatie

Omwille van de huidige COVID-19 situatie kunnen we het congres niet fysiek laten doorgaan, maar we stellen vanaf 5 maart de presentaties van de sprekers gratis online ter beschikking. Inschrijven is wel noodzakelijk.

Op 5 maart om 10.00 uur ontvang je van ons een e-mail met de nodige informatie die toegang geeft tot de presentaties.

Je hebt de mogelijkheid om na het bekijken van een video je vragen achter te laten in een Q&A formulier. Opgelet, de toegangen tot de Q&A formulieren worden op zaterdag 12/03/2022 verwijderd. De antwoorden op de gestelde vragen worden toegevoegd op de congrespagina.

Accreditatie & attestering

Er is geen accreditatie en/of attestering voorzien of mogelijk.

Prijs

Deelname aan dit congres is gratis maar inschrijven is verplicht om toegang tot de opnames te verkrijgen.
Je kan de opnames op eigen tempo en wanneer je wil bekijken.

Een organisatie van:

Vragen?

dr. Dorien Lanssens