Prof. dr. Eric CAERS

Prof. dr. Eric CAERS

Onderzoek

Disciplinecodes: Discoursanalyse (06020210), Taalvaardigheid (06020401), Wetenschappelijke, technische en literaire vertaling (06020402), Pragmatiek (06020223), Sociolinguïstiek (06020227)

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2023 - 2024

Academiejaar 2022 - 2023