Arch. ing. Geert ORY

Arch. ing. Geert ORY

Onderzoek

Disciplinecodes: Ingenieurswetenschappen in de architectuur niet elders geclassificeerd (02010199), Bouwkunde en gebouwentechnologie niet elders geclassificeerd (02010399), Geotechnische en omgevingsingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd (02010699), Structurele ingenieurskunde (02011001), Computerondersteund design (01020903)

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2023 - 2024

Academiejaar 2022 - 2023

Geert ORY

E-mail:
E-mail Geert