Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-7597

Titel : De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (R-7597)
Abstract: Het doel van deze studie is om een uitgebreid overzicht en beter inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van de richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs, vooral het effect op de verkeersveiligheid, en met name de nieuwigheden ingevoerd met de richtlijn: de nieuwe Unie modellicentie, geharmoniseerde administratieve geldigheidsduur, wijzigingen van rijbewijscategorieën (met inbegrip van nieuwe categorieën en wijzigingen in de bestaande categorieën), geharmoniseerde regels voor examinatoren en het EU rijbewijsnetwerk (RESPER).
Periode project: 14/12/2016to13/12/2017

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :