Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) : project R-8743

Titel : Zorgtoerisme (R-8743)
Abstract: Dit ORA-project rond zorgtoerisme in Limburg beoogt inzicht te bieden in: (1) De doelgroep van zorgbehoevende toeristen: - Welke marktsegmenten kunnen geïdentificeerd worden binnen de complexe en brede doelgroep van zorgbehoevenden? - Welke marktsegmenten zijn vanuit een toeristisch oogpunt potentieel interessant? Welke groepen zijn bereid en in staat om te reizen? Wat zijn hun fysieke, sociale of economische beperkingen en mogelijkheden? - Wat is het profiel, de reiservaringen, de specifieke zorgbehoeften tijdens een vakantie, de vakantieverwachtingen, en het reisgedrag van de relevante marktsegmenten? (2) Het huidige toeristische aanbod: - Welke toegankelijkheidscriteria en -labels bestaan er? - Welke zorg wordt reeds aangeboden in de toeristische sector? (3) Succesfactoren: - Wat zijn de randvoorwaarden en de kritische succesfactoren om zorgtoerisme te kunnen organiseren voor de geselecteerde marktsegmenten? - Welke overkoepelende business modellen bieden zich aan om zorgtoerisme in een regio te stimuleren en te organiseren? Met welke stakeholders? (4) Een ondersteunend beleidskader: - Welke subsidiemogelijkheden bestaan er m.b.t. zorgtoerisme? - Welke goede voorbeelden bestaan er in andere domeinen?
Periode project: 1/01/2018to15/01/2019

Andere projecten van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :

Details van Instituut voor Mobiliteit (IMOB) :