Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Centrum voor Statistiek (CENSTAT) : project R-10087

Titel : Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische varkensbedrijven (R-10087)
Abstract: Het doel van het onderzoek is om door middel van epidemiologische studies en veldstudies inzicht te verwerven in de besmetting met het hepatitis E-virus (HEV) en de verspreiding ervan in de Belgische varkenshouderijen en te onderzoeken of het mogelijk is om aan de hand van praktische steekproefmethoden (speeksel, mest) de risicostatus van varkenshouderijen en zendingen van slachtvarkens te bepalen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het type veehouderij. Het project moet ook een antwoord kunnen geven op de vraag in hoeverre HEV nog aanwezig is onder slachtvarkens en of tijdens de productiecyclus van varkens maatregelen kunnen worden getroffen om de HEV-besmetting op de varkenshouderijen te verminderen en zo uiteindelijk bij te dragen aan het beperken van de overdracht van het virus op de mens.
Periode project: 1/09/2019to31/08/2022

Andere projecten van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :

Details van Centrum voor Statistiek (CENSTAT) :