Postgraduaat Psychomotorische Therapie bij Kinderen en Jongeren

Postgraduaat • 25 studiepunten • Nederlandstalig


Het Postgraduaat Psychomotorische Therapie bij Kinderen en Jongeren, georganiseerd in samenwerking met UGent, beoogt een doorgedreven vorm van klinisch redeneren en het aanleren van praktische vaardigheden in het domein van de psychomotorische therapie bij kinderen en van de kinesitherapie bij kinderen met milde neuro-motorische stoornissen.

 • Praktijkgericht én wetenschappelijk onderbouwd
 • Gevarieerd en deskundig team van docenten
 • Hybride programma (online én op de campussen)
 • 6 opleidingsonderdelen
169F1t0v1ywiayv2wo

Voor wie?

Voor kinesitherapeuten die als psychomotorisch therapeut in kinder- en jeugdpsychiatrie, in het buitengewoon onderwijs of in de ambulante revalidatiecentra werken, is deze bijkomende opleiding noodzakelijk om een volwaardige plaats in het team te verwerven.

Ook voor de private kinderkinesitherapeut die kinderen en jongeren met psychische problemen behandelt, al dan niet in combinatie met motorische stoornissen, is deze opleiding een noodzakelijke aanvulling.

Programma

Het postgraduaat (25 studiepunten) bestaat uit 6 opleidingsonderdelen:

Psychomotorische therapeutische technieken (6sp)

Dit opleidingsonderdeel heeft als doel de therapeutische technieken die gebruikt worden in de psychomotorische therapie te kennen en toe te passen in het werken met kinderen en jongeren.

 • Sherbone
 • Circomotoriek
 • Muziektherapie
 • Danstherapie
 • Relaxatie
 • Lichaamsgerichte oefeningen

Contextsensitief handelen (4sp)

Dit opleidingsonderdeel heeft als doel de vaardigheden met betrekking tot cliëntbejegening en communicatie te verdiepen in betrekking tot kinderen/jongeren, hun ouders en alle personen professioneel betrokken bij de zorg om het kind.

 • Mentaliseren
 • Therapeutische houding
 • Zelf-determinatietheorie
 • Participatie en Process Communication Model
 • Contextsensitiviteit
 • Non-Violent Resistance
 • Faalangst
 • Intervisie/coaching

Motorisch leren en participatiegericht handelen (4sp)

 • Taakanalyse, impliciet/expliciet leren, instructie, feedback en oefencondities
 • Toegepast op GM, FM, SM en VM

Assessment (3 sp)

 • Tests afnemen
 • Vragenlijsten afnemen
 • Interpreteren
 • Verslag maken

Klinisch redeneren: casuïstiek (4 sp)

 • Bespreken en uitdiepen van eigen casussen
 • Koppelen aan evidence based richtlijnen
 • Intervisie

Psychopathologie van het kind (4sp)

Dit opleidingsonderdeel heeft als doel de studenten een overzicht te geven van de voornaamste neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en andere psychische stoornissen die voorkomen bij kinderen en adolescenten.

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ASS-ADHD-DCD
 • Gedragsstoornissen
 • Hechtingsstoornissen
 • OCD
 • Eetstoornissen
 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen

Wanneer heb je les?

De editie 2024-2025 start op zaterdag 28 september 2024 op de campus van het UZ Gent.
Het postgraduaat duurt één academiejaar. 

De lessen gaan door op zaterdagen en maandagavonden, met twee keer een tweedaagse.

Er wordt rekening gehouden met de gebruikelijke vakantieperioden.

Waar heb je les?

Op zaterdagen vinden de lessen plaats op de campus van UZ Gent.

De online lessen vinden plaats op maandagen.

Slechts één tweedaagse zal doorgaan aan UHasselt.

Bekijk hier meer praktische informatie.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor deelname aan het postgraduaat Psychomotorische Therapie bij Kinderen en Jongeren (25sp) bedraagt € 3597,40 (incl. BTW).

Klik hier voor meer informatie.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Voor meer informatie, contacteer grietje.dewitte@ugent.be

Attestering

Na succesvolle afronding van het postgraduaat ontvang je een interuniversitair postgraduaat getuigschrift.

Accreditatie

Pro-Q-Kine: aangevraagd en goedgekeurd. Voor meer informatie, contacteer grietje.dewitte@ugent.be

Vragen?

Mail naar mevrouw Griet Dewitte (grietje.dewitte@ugent.be).

Inschrijven

Inschrijven kan als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en doe je via UGent.

Er zullen maximaal 30 personen toegelaten worden.

Partner

Logo Ugent

Deze postgraduaatsopleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Universiteit Gent.