Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR RECHTEN: STUDIEPROGRAMMA

Je bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (SP) die zijn verdeeld over drie bachelorjaren van elk 60 studiepunten. Een studiepunt drukt de omvang van een opleiding of een opleidingsonderdeel uit. Het aantal studiepunten staat voor de totale studietijd die een gemiddelde student aan dat opleidingsonderdeel moet besteden om het grondig te verwerken: les volgen, voorbereidingen maken, studeren, opzoekwerk... Eén studiepunt komt overeen met 25 à 30 uur studietijd.

Eerste bachelor

In de bacheloropleiding, waarin je een grondige basiskennis van het recht verwerft, volgen alle studenten hetzelfde programma. Na een inleidend blok, Beginselen van het recht, krijg je in het eerste bachelorjaar ook de opleidingsonderdelen: Staatsrecht, Verbintenissenrecht en Internationaal en Europees recht. Daarnaast volg je lessen methodologie die je basisvaardigheden bijbrengen: Oplossen van juridische problemen en Juridisch schrijven. Het taalvak, Legal English, vervolledigt je programma. Dit opleidingsonderdeel zorgt ervoor dat Engelstalige juridische teksten kan begrijpen en colleges in het Engels kan volgen. De opleidingsonderdelen, Economie, Rechtsfilosofie en Geschiedenis van het recht en rechtvaardigheid, maken het programma tot een mooi geheel.

Tweede bachelor

In het tweede bachelorjaar maak je kennis met onder meer Straf- en strafprocesrecht en Zaken- en contractenrecht. Ook ga je in Engelstalige opleidingsonderdelen zoals International Law en Foundations of the European Union dieper in op het Europees en het internationaal recht. Bovendien krijg je het taalvak, Français Juridique, waarin je leert om Franstalige juridische teksten te begrijpen en krijg je lessen methodologie waarin de vergelijking van verschillende rechtsstelsels centraal staat.

Derde bachelor

In het derde bachelorjaar vervolledig je je basiskennis over een aantal belangrijke rechtstakken met bijvoorbeeld Fiscaal recht, Bestuursrecht en Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht. Je schrijft ook een bachelorscriptie: een zelfstandig werkstuk waarmee je aangeeft dat je naast kennis over een bepaald onderwerp, ook de nodige vaardigheden verwierf om hierover op een correcte juridische manier te schrijven. Bovendien kan je in je derde bachelorjaar op Erasmus Belgica naar de Université de Namur of kan je deelnemen aan een van de georganiseerde pleitwedstrijden (moot courts). Je kan er ook voor kiezen om van het wetenschappelijk onderzoek te proeven als student-onderzoeker.