Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR RECHTEN: STUDIEPROGRAMMA


 Opleidingsonderdelen 1ste jaar.

Bij de start van de opleiding word je ondergedompeld in de algemene beginselen van het recht, het publiekrecht, het privaatrecht en het internationaal en Europees recht. In elk van deze vier opleidingsonderdelen verwerf je inzicht in de hoofdbestanddelen en leer je de basisbegrippen die aan de grondslag liggen van het (nationale) recht. Daarnaast worden er ook drie practica aangeboden en maken we je vertrouwd met juridisch Frans en Engels. 

In een volgende fase van de opleiding krijgen de juridische opleidingsonderdelen een meer specifieke invulling, wordt de kennis van de verschillende rechtsgebieden uitgebreid en word je ingeleid in nieuwe vakgebieden. Zo bestudeer je in het tweede jaar straf- en strafprocesrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, en zaken- en contractenrecht. Ook de Europese en internationale dimensie van het recht wordt nog sterker belicht in opleidingsonderdelen als Foundations of the EU en International Law.

Het opleidingsonderdeel economie biedt je een algemene vorming, maar is meteen ook een noodzakelijke inleiding tot het ondernemingsrecht en het fiscaal recht van het derde bachelorjaar.

In rechtsfilosofie helpen we je je kritische reflectie te ontwikkelen: we bekijken het recht vanuit andere hoeken en dat scherpt bijvoorbeeld je redeneer- en probleemoplossend vermogen aan.

Het vierde practicum simuleert een rechtbank via een moot court. Zo werk je op een actieve manier aan de verdere ontwikkeling van je schrijf- en spreekvaardigheden.

In het derde jaar zijn onder andere volgende opleidingsonderdelen aan de beurt: gerechtelijk recht, fiscaal recht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, personen- en samenlevingsrecht, Law of the Internal Market en Economische en politieke integratie in het naoorlogse Europa.

In de opleidingsonderdelen rechten van de mens en recht in een multiculturele samenleving ga je dieper in op het recht in zijn brede maatschappelijke context.

Omdat kennis van de geschiedenis van het recht bijdraagt tot een beter begrip van het huidige rechtssysteem wordt aan het einde van de bacheloropleiding aandacht besteed aan de oorsprong van het Europese recht, in het opleidingsonderdeel De ontwikkeling van het recht in Europa.

De bacheloropleiding afronden doe je met een scriptie, het hoogtepunt van je studie. Kennis van en inzicht in de rechtsmethodiek, grondige beschrijving van een onderwerp en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid komen hierin samen, maar het accent ligt in hoofdzaak op de methodologie bij het schrijven van een onderzoeksrapport.