Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR RECHTEN: STUDIEPROGRAMMA

Je bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (SP) die zijn verdeeld over drie bachelorjaren van elk 60 studiepunten. Een studiepunt drukt de omvang van een opleiding of een opleidingsonderdeel uit. Het aantal studiepunten staat voor de totale studietijd die een gemiddelde student aan dat opleidingsonderdeel moet besteden om het grondig te verwerken: les volgen, voorbereidingen maken, studeren, opzoekwerk... Eén studiepunt komt overeen met 25 à 30 uur studietijd.

Eerste bachelor

In de bacheloropleiding volgen alle studenten hetzelfde programma, waarin je een grondige basiskennis van het recht verwerft. Na een inleidend blok Beginselen van het recht worden in het eerste bachelorjaar de opleidingsonderdelen Staatsrecht, Verbintenissenrecht en Internationaal en Europees recht aangeboden. Daarnaast worden practica georganiseerd die je basisvaardigheden bijbrengen: Oplossen van juridische problemen en Juridisch schrijven. Het taalvak, Legal English, vult het programma aan. Dit opleidingsonderdeel moet je in staat stellen om Engelstalige juridische teksten te begrijpen en colleges te volgen in het Engels. Je programma in eerste bachelor wordt vervolledigd met de opleidingsonderdelen Economie en Geschiedenis van het recht en rechtvaardigheid.

Tweede bachelor

In het tweede bachelorjaar worden opleidingsonderdelen zoals Strafen strafprocesrecht en Zaken- en contractenrecht aangeboden. Ook wordt de aandacht voor het Europees en het internationaal recht bestendigd met Engelstalige opleidingsonderdelen zoals International Law en Foundations of the European Union. Bovendien krijg je het taalvak Français Juridique waarin je o.a. leert om Franstalige juridische teksten te begrijpen en krijg je een derde practicum waarin de vergelijking van verschillende rechtsstelsels centraal staat.

Derde bachelor

In het derde bachelorjaar wordt je basiskennis over een aantal belangrijke rechtstakken vervolledigd met bijvoorbeeld Fiscaal recht, Bestuursrecht en Personen- en samenlevingsrecht. Je schrijft ook een bachelorscriptie: een zelfstandig werkstuk waarmee je aangeeft dat je naast kennis over een bepaald onderwerp, ook de nodige vaardigheden verwierf om hierover op een correcte juridische manier te schrijven. Bovendien kun je in je derde bachelorjaar op Erasmus Belgica naar de Université de Namur (zie pagina 20) of kan je deelnemen aan een van de georganiseerde pleitwedstrijden (moot courts).

 *Een kwartiel bestaat uit 10 weken (inclusief blok en examens).