Introductiedagen

Ook dit jaar wordt er voor de eerstejaarsstudenten, de schakelstudenten IIW en de studenten van de educatieve masteropleidingen enkele dagen voor de eigenlijke start van het academiejaar, per faculteit of per opleiding een introductiedag georganiseerd. Alle eerstejaarsstudenten zijn verplicht hieraan deel te nemen.

Op deze dag willen we je laten kennismaken met UHasselt, de campus, je faculteit, de voorzieningen en je medestudenten. Wij houden ons hierbij aan de veiligheidsvoorschriften die de overheid ons oplegt.

Tijdens de introductiedagen maak je o.a. kennis met studiebegeleiderszorgcoördinator en studieloopbaanbegeleiders, eventueel je mentor of coach, de maatschappelijk assistentstudentenvoorzieningen en de studentenverenigingen aan UHasselt.

In welke vorm deze introductiedagen zullen plaatsvinden zal je hier tijdig kunnen nalezen.

Data 2021

Opleiding

Datum

Tijdstip

Locatie

Handelswetenschappen

14/09/2021

10.00 u - 14.45 u

Campus Diepenbeek, gebouw D

Schakelprogramma's TEW en Handelswetenschappen

14/09/2021

10.30 u - 14.15 u

Campus Diepenbeek, gebouw D

Geneeskunde

14/09/2021

09.30 u - 16.15 u

Campus Diepenbeek, gebouw D

Toegepaste Economische Wetenschappen

15/09/2021

10.00 u - 14.45 u

Campus Diepenbeek, gebouw D

Handelsingenieur en Handelsingenieur in de beleidsinformatica

15/09/2021

10.00 u - 14.45 u

Campus Diepenbeek, gebouw D

Mobiliteitswetenschappen

15/09/2021

08.45 u - 11.30 u

Campus Diepenbeek

Educatieve masters

15/09/2021

18.00 u -20.30 u

Campus Diepenbeek

Industriële wetenschappen

16/09/2021

09.00 u -14.00 u

Campus Diepenbeek, gebouw D, aula H6

Biomedische wetenschappen

16/09/2021

08.15 u - 14.00 u

Campus Diepenbeek, gebouw D, Agora

Wetenschappen (biologie, chemie, fysica, informatica, wiskunde)

16/09/2021

08.45 u - 14.30 u

Campus Diepenbeek, gebouw D, Agora

Architectuur en interieurarchitectuur

17/09/2021

09.00 u - 16.00 u

Campus Diepenbeek, gebouw E

Rechten

17/09/2021

08.30 u - 11.30 u OF

12.00 u - 15.00 u OF

15.30 u - 18.30 u

Campus Hasselt, Oude Gevangenis

Revalidatiewetenschappen

17/09/2021

09.00 u - 15.00 u

Campus Diepenbeek, gebouw D

Schakelprogramma's Industriële wetenschappen

20/09/2021

09.00 - 10.15 u

Campus Diepenbeek, gebouw D, aula H3