Introductiedagen

Ook dit jaar wordt er voor de eerstejaarsstudenten, de schakelstudenten IIW en de studenten van de educatieve masteropleidingen enkele dagen voor de eigenlijke start van het academiejaar, per faculteit of per opleiding een introductiedag georganiseerd. Alle eerstejaarsstudenten zijn verplicht hieraan deel te nemen.

Op deze dag willen we je laten kennismaken met UHasselt, de campus, je faculteit, de voorzieningen en je medestudenten. Wij houden ons hierbij aan de veiligheidsvoorschriften die de overheid ons oplegt.

Tijdens de introductiedagen maak je o.a. kennis met studiebegeleiderszorgcoördinator en studieloopbaanbegeleiders, eventueel je mentor of coach, de maatschappelijk assistentstudentenvoorzieningen en de studentenverenigingen aan UHasselt.

In welke vorm deze introductiedagen zullen plaatsvinden zal je hier tijdig kunnen nalezen.

Data 2022

Opleiding

Datum

Tijdstip

Locatie

Handelswetenschappen

13/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D

Schakelprogramma's TEW en Handelswetenschappen

Campus Diepenbeek, gebouw D

Geneeskunde

13/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D

Toegepaste Economische Wetenschappen

14/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D

Handelsingenieur en Handelsingenieur in de beleidsinformatica

14/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D

Mobiliteitswetenschappen

14/09/2022

Campus Diepenbeek

Educatieve masters

Campus Diepenbeek

Industriële wetenschappen

15/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D

Biomedische wetenschappen

15/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D, Agora

Wetenschappen (biologie, chemie, fysica, informatica, wiskunde)

15/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D, Agora

Architectuur en interieurarchitectuur

16/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw E

Rechten

16/09/2022

Campus Hasselt, Oude Gevangenis

Revalidatiewetenschappen

16/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D

Sociale wetenschappen

16/09/2022

Schakelprogramma verpleegkunde en vroedkunde & master in de systeem- en procesinnovatie

16/09/2022

Campus Diepenbeek

Schakelprogramma's Industriële wetenschappen

19/09/2022

Campus Diepenbeek, gebouw D