Inschrijvingsgeld en studietoelagen

Het studiegeld of het inschrijvingsgeld is het bedrag dat je als student moet betalen voor je deelname aan de verschillende onderwijsactiviteiten en/of examens. Wanneer je het studiegeld moet betalen, hoeveel dat is en welke andere studiekosten er nog zijn, zetten we voor jou op een rij.

We informeren je ook graag over de mogelijkheden voor het aanvragen van een studietoelage.

Inschrijvingsgeld

Het is zeer belangrijk dat je studieprogramma correct geregistreerd is. Je studiegeld wordt berekend op basis van de opgenomen studiepunten. Ook kinderbijslag en een eventuele studiefinanciering is gekoppeld aan het aantal opgenomen studiepunten.

Raadpleeg het inschrijvingsgeld voor: 

1. Een inschrijving voor een bachelor, master, specifieke lerarenopleiding, voorbereidings- of schakelprogramma met een diploma- of creditcontract

2. Een inschrijving voor een tUL-opleiding

3. Andere categorieën: doctoraatstudent, excellente student, Master Mind Scholarship, een ontoereikend leerkrediet of een inschrijving met een examencontract

1. Inschrijven voor een bachelor, master, specifieke lerarenopleiding, voorbereidings- of schakelprogramma met een diploma- of creditcontract

Wanneer je je inschrijft met een diplomacontract en/of creditcontract voor een:

 • bachelor
 • master
 • specifieke lerarenopleiding
 • voorbereidingsprogramma
 • schakelprogramma

Betaal je eenmalig per academiejaar een vast gedeelte van het studiegeld. Het variabel gedeelte is de kost voor het aantal studiepunten dat je opneemt. Wanneer je je voor meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen hebt ingeschreven, worden alle studiepunten opgeteld voor de berekening van jouw studiegeld.

Voor een inschrijving met een examencontract verwijzen we naar de andere categorieën.

Als niet-beurstariefstudent

 • Als niet-beurstariefstudent betaal je een vast gedeelte van 288 euro (huidig academiejaar: € 282,10).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 13,80 euro (huidig academiejaar: € 13,50).

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 1 161 euro (huidig academiejaar: € 1 092,10).

Als bijna-beurstariefstudent

 • Als bijna-beurstariefstudent betaal je een vast gedeelte van 288 euro (huidig academiejaar: € 282,10).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 5 euro (huidig academiejaar: € 4,90).
 • Wanneer je enkel inschrijft met creditcontract, heb je geen recht op een bijna-beurstarief.

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 588 euro (huidig academiejaar: € 576,10).

Als beurstariefstudent

 • Als beurstariefstudent betaal je een vast gedeelte van 131,50 euro (huidig academiejaar: € 128,80).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 0 euro.
 • Wanneer je enkel inschrijft met creditcontract, heb je geen recht op een beurstarief.

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 131,50 euro (huidig academiejaar: € 128,80). 

Niet-EER studenten Master of Energy Engineering Technology

Niet-EER studenten die het Engelstalige Masterprogramma Energy Engineering Technology volgen betalen een verhoogd studiegeld. *

 • Als niet-EER student betaal je een vast gedeelte van 288,00 euro. 
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 113,80 euro.

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 7116,00 euro. 

Uitzondering: niet-EER studenten die hetzelfde studiegeld betalen als EER-studenten (pdf, 29 KB)

2. Inschrijven voor een tUL-opleiding

Voor enkele opleidingen werken we samen met Universiteit Maastricht. Dat zijn de opleidingen Rechten, Informatica, Biomedische wetenschappen, Statistics en de Educatieve Master in Gezondheidswetenschappen. Wanneer je je inschrijft voor een tUL-opleiding verschilt het inschrijvingsgeld wanneer je een Belgische of een niet-Belgische student bent.

Als Belgische student

Als Belgische student betaal je het tarief van een UHasselt opleiding.

Als niet-beurstariefstudent: 

 • Als niet-beurstariefstudent betaal je een vast gedeelte van 288 euro (huidig academiejaar: € 282,10).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 13,80 euro (huidig academiejaar: € 13,50).

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 1 116 euro (huidig academiejaar: € 1 092,10).

Als bijna-beurstariefstudent:

 • Als bijna-beurstariefstudent betaal je een vast gedeelte van 288 euro (huidig academiejaar: € 282,10).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 5 euro (huidig academiejaar: € 4,90).
 • Wanneer je enkel inschrijft met creditcontract, heb je geen recht op een bijna-beurstarief.

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 588 euro (huidig academiejaar: € 576,10).

Als beurstariefstudent:

 • Als beurstariefstudent betaal je een vast gedeelte van 131,50 euro (huidig academiejaar: € 128,80).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 0 euro.
 • Wanneer je enkel inschrijft met creditcontract, heb je geen recht op een beurstarief.

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 131,50 euro (huidig academiejaar: € 128,80). 

Als niet-Belgische student

 • Als niet-Belgische student betaal je een vast gedeelte van 288 euro (huidig academiejaar: € 282,10).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 37,40 euro (huidig academiejaar: € 33,87)

Wanneer je 60 studiepunten opneemt, betaal je dus in totaal 2 530 euro (huidig academiejaar: € 2 314). 

Een uitzondering voor buitenlandse studenten

Je betaalt het inschrijvingsgeld van een Belgische student wanneer je:

 • van een studiebeurs geniet van de Vlaamse Gemeenschap van België.
 • of wanneer je onderworpen bent aan het Belgische belastingstelsel of het Belgische stelsel van kinderbijslag.

3. Andere categorieën

In specifieke situaties betaal je een ander inschrijvingsbedrag. Maak je keuze hieronder.

Inschrijven als doctoraatstudent

Het studiegeld voor de voorbereiding van een doctoraat bedraagt 545,80 euro bij een eerste inschrijving. Een herinschrijving gedurende de voorbereiding van het doctoraat is gratis. Het studiegeld voor het academiejaar waarin het doctoraat wordt behaald, bedraagt opnieuw 545,80 euro, aangepast met de indexverhoging op dat moment.

Volgend academiejaar is er een inschrijfkost van € 557,10. 

Inschrijven als excellente student

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en onder creditcontract vakken opnemen, betalen een vast inschrijfgeld van 57,90 euro (volgend academiejaar: € 65,70).

Inschrijven met een Master Mind Scholarship

Studenten met een Master Mind Scholarship betalen 115,80 euro (volgend academiejaar: € 131,50).

Inschrijven met een examencontract

 • Het vast bedrag bij inschrijving met een examencontract is 128,80 euro (volgend academiejaar: € 131,50).
 • Het variabel gedeelte per opgenomen studiepunt is 4,90 euro (volgend academiejaar: € 5)

Een combinatie van een examencontract en een credit- of diplomacontract wordt beschouwd als afzonderlijke inschrijving.

Inschrijven met een ontoereikend leerkrediet

Studenten waarvan het leerkrediet ontoereikend is, betalen voor het aantal studiepunten waarvoor hun leerkrediet ontoereikend is 13,50 euro extra per studiepunt (volgend academiejaar: € 13,80 per studiepunt)

Beurstariefstudenten en bijna-beursstudenten vallen niet onder deze regeling.

Betalings- en terugbetalingsmodaliteiten

Eerste rekening van het studiegeld

Als student betaal je tijdens je finale inschrijving of herinschrijving een vast gedeelte van het studiegeld:

 • 282,10 euro voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten
  - dit bij inschrijving onder een credit en/of diplomacontract
 • 128,80 euro voor beurstariefstudenten
  - dit bij inschrijving onder een credit en/of diplomacontract
 • 128,80 euro bij inschrijving onder een examencontract

Wanneer je je inschrijft onder een diploma- en/of creditcontract én een examencontract, dan betaal je de som van beiden.

Doctoraatstudenten en excellente studenten betalen een ander inschrijvingsbedrag.

Tweede rekening van het studiegeld

In de loop van de maand november 2023 wordt het studiegeld berekend in overeenstemming met het aantal opgenomen studiepunten. Dit is het variabel gedeelte binnen het studiegeld. Er wordt ook rekening gehouden met de vermoedelijke beurstoestand.

Tweede rekening als niet-beurstariefstudent

Niet-beurstariefstudenten wordt gevraagd het saldo te betalen binnen een termijn van dertig kalenderdagen.

 • Een eerste herinnering wordt verzonden half december 2023.
 • Een laatste aanmaning volgt eind januari 2024.

Indien de student het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de gestelde termijn, vermeld in de laatste aanmaning, dan kan de UHasselt de toetredingsovereenkomst eenzijdig ontbinden en zal het verschuldigde bedrag geïnd worden via een incassobureau.

Tweede rekening als bijna-beurstariefstudent of beurstariefstudent

In de loop van het academiejaar dient de vermoedelijke beurstoestand bevestigd te worden door een attest van de dienst studietoelagen. Indien in juni 2023 nog steeds geen bevestiging werd ontvangen vanuit de dienst studietoelagen wordt het niet-beurstarief aangerekend.

(Terug)betaling bij wijziging studietraject

Studenten waarvan het aantal studiepunten wijzigt tussen de eerste berekening en juni 2024 krijgen hiervan een afrekening in de loop van de maand juni 2024.

Terugbetaling bij uitschrijving

De terugbetaling van het studiegeld hangt af van het type contract waarmee je bent ingeschreven aan UHasselt.

Uitschrijven onder een diplomacontract

Een student die zich wil uitschrijven én ingeschreven is met een diplomacontract, krijgt een gedeelte van het studiegeld terugbetaald. Het terugbetaalde deel komt overeen met het oorspronkelijk verschuldigde bedrag voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student zich uitschrijft. Een administratieve kost van 128,80 euro wordt niet terugbetaald bij uitschrijving voor de volledige opleiding. Indien niet meer voor alle opleidingsonderdelen uitgeschreven kan worden, is de administratieve kost gelijk aan je vast inschrijvingsgeld.

Let op: De uitschrijving dient te gebeuren voor de limietdata vermeld in de studiegids of de academische kalender

Dit voorstel sluit aan met de regeling voor uitschrijving opgenomen in artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs.

Uitschrijven onder een creditcontract

Een student die zich wil uitschrijven én ingeschreven is met een creditcontract, krijgt geen studiegeld terugbetaald. Door uitschrijving wordt er geen wijziging aangebracht in het aantal opgenomen studiepunten.

Dit voorstel sluit aan met de regeling voor uitschrijving opgenomen in artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs.

Uitschrijven onder een examencontract

Er is geen terugbetaling voor studenten ingeschreven met een examencontract.

Opleidingscheques

UHasselt is een erkende opleidingsverstrekker. Studenten kunnen een erkende opleiding betalen met opleidingscheques. Deze regeling is niet van toepassing voor de tUL opleidingen van UHasselt omdat we deze opleidingen aanbieden in samenwerking met Universiteit Maastricht. Alle informatie over Vlaamse opleidingsincentives vind je:

Studietoelagen

Wat is een studietoelage?

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Overheid voor het helpen dragen van de studiekosten.

Hoe vraag je een studietoelage aan?

Een studietoelage vraag je aan bij de dienst studietoelagen van de Vlaamse Overheid.

Je maakt een éénmalig profiel aan via de website van de dienst studietoelagen. Hierdoor geef jij als student de toestemming aan de dienst studietoelage om elk academiejaar het onderzoek of je in aanmerking komt voor een studietoelage, te (her)starten.

Studietoelagen

Wat zijn de voorwaarden en de bedragen van de studietoelage?

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage, onderzoekt de dienst studietoelage volgende criteria:

 • nationaliteitsvoorwaarden,
 • gezin,
 • studievoorwaarden,
 • inkomen.

Het bedrag van je studietoelage is afhankelijk van een aantal factoren:

 • aantal opgenomen studiepunten (maximum 60 STP),
 • saldo studietoelage en jokerkrediet,
 • leefeenheid gezin,
 • inkomen gezin,
 • huisvesting (studentenkamer/ studio).

Ontdek in detail wat dit voor jou betekent.

Hulp via de sociale dienst van UHasselt

De sociale dienst van UHasselt helpt je graag verder indien je...

 • Hulp nodig hebt bij de opstart of raadpleging van je dossier studietoelage.
 • Een inschatting wil laten berekenen van je studietoelage.
  Let op: dit is GEEN officiële berekening.
 • Een voorschot op je studietoelage wil aanvragen.
 • Een andere vraag hebt over de (mogelijke) studietoelage.

Contact: socialedienst@uhasselt.be