Logo UHasselt

menu

ECG vervolmakingsopleiding voor huisartsen


ECG vervolmakingsopleiding voor huisartsen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ECG VERVOLMAKINGSOPLEIDING VOOR HUISARTSEN

Lezen en interpreteren van ECG's

In samenwerking met het Hartcentrum Hasselt en Bayer organiseert UHasselt SEE de vervolmakingsopleiding ECG voor huisartsen.

Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt u een officieel getuigschrift. Voor deze opleiding werd accreditatie voor RIZIV erkenning ECG (nummer 004) aangevraagd. Let op: deze opleiding is niet geaccrediteerd als bijscholing.

  
Programma

De lesinhoud zal bestaan uit een deel theorie en een deel ECG oefeningen met een tijdsbestek van 5 uur per les, waarvan 3 uur effectief les en 2 uur geteld voor zelfstudie o.b.v. het handboek ‘ECG uit en in het hoofd’.

De lessen vinden plaats op dinsdagavonden van 20.00-23.00 uur op campus Diepenbeek van de UHasselt. Ontvangst vanaf 19.30 uur met broodjes en koffie.

 

Les

Datum

Inhoud

Docent(en)

1

 8/10/2019

Normaal ECG

Dr. Pieter Koopman

2

 15/10/2019

Tachyaritmie

Dr. Johan Vijgen

3

12/11/2019 

Bradycardie

Dr. Joris Schurmans

4

3/12/2019 

ECG bij interne urgenties (longembolie, ionenstoornissen, …)

Dr. Philippe Jr. Timmermans

5

 10/12/2019

Telemonitoring, holter en eventrecorder

Dr. Johan Vijgen en Dana Berti

6

 14/01/2020

Ischemie en myocardinfarct

Dr. Philippe Jr. Timmermans

7

 28/01/2020

ECG bij cardiale devices en hartfalen

Dr. Joris Schurmans

8

 18/02/2020

ECG Sporthart, Hypertrofie en Genetica

Dr. Pieter Koopman

9

 10/03/2020

Herhalingsles oefeningen ECG

Dr. Pieter Koopman en Dr. Johan Vijgen

10

31/03/2020
van 20.00-22.00 uur

Examen (Klassikaal schriftelijk)

Dr. Johan Vijgen

 

In samenwerking met