Logo UHasselt

menu

UHasselt


Gastcolleges Ing & Maatschappij

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GASTCOLLEGES INGENIEUR & MAATSCHAPPIJ

Universiteit Hasselt Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

Gastcolleges - Maatschappijkritische reeks 

Ingenieur & Maatschappij - 2019 

Locatie

Gebouw D -  aula H4

Programma

De lezingen beginnen telkens om 18u30.

Datum Topic Spreker
Ma 21.10.2019 Technologie, samenleving en beleid, een moeilijke verhouding Robby Berloznik
Ma 04.11.2019 Misleidende wetenschap, bestaat zoiets? Gustaaf Cornelis
Ma 18.11.2019 Technologie is nooit neutraal. Ethiek in tijden van A.I. Katleen Gabriëls


inschrijven


 

Robby Berloznik - Technologie, samenleving en beleid, een moeilijke verhouding

Het gastcollege

Goede beslissingen nemen over welke wetenschap en welke technologie we willen, is geen gemakkelijke opdracht. Publieke verwachtingen over wat technologie moet bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en wat de overheid doet/niet aan inspanningen daar omtrent, lopen niet altijd samen. Maatschappelijke controverse rond technologie is nooit veraf, zie het nucleaire, genetische modificatie en klonen. Maar anderzijds omarmen we technologische realisaties ook vaak met enthousiasme en tegemoetkoming, zoals geneeskunde, ruimtevaart, informatie- en communicatietechnologie en emissiereductietechnologie. Sedert jaar en dag zijn wetenschappers en deskundigen doende om de technologische ontwikkeling en beleidsvoering daarover op mekaar af te stemmen, vaag met en nog vaker zonder resultaat. Technologie lijkt daarom vaak op iets oncontroleerbaars, onvermijdelijk en gegeven. Maar is dit zo? In deze lezing zal dertig jaar ervaring op dit terrein worden samengevat in een boeiend verhaal van vallen en opstaan, van ontdekken en herontdekken van succes en ontgoocheling, van hoop en wanhoop.

De spreker

Robby Berloznik is senior adviseur en onderzoeksleider voor technologie en maatschappij bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol. Momenteel is ook Director Program voor G-STIC, een wereldwijde serie congressen voor wetenschap, technologie en innovatie, gericht op technologische oplossingen voor de SDG's. Hij heeft een lange carrière in technologiebeoordeling en toekomstverkenning. Van 2001 tot 2012 was hij directeur van het Instituut voor Samenleving en Technologie van het Vlaams Parlement. Hij fungeert eveneens als expert bij de Verenigde Naties, de Europese Commissie en de OESO. In 2017 werd hij benoemd als lid van het Technology Executive Committee van het Klimaatagentschap van de Verenigde Naties.

 

Prof. dr. Gustaaf Cornelis - Misleidende wetenschap, bestaat zoiets?

Het gastcollege

Wetenschappelijke kennis spruit voort uit een kritische en onderzoekende houding ten aanzien van mens en wereld. Tot zover de theorie. In de praktijk stellen we vast dat die kritische en onderzoekende houding soms ver zoek is. Waarom durven wetenschapsmensen slordig te zijn in hun onderzoek? Is er ook sprake van regelrechte fraude? Valt wetenschappelijke kennis nog wel te vertrouwen?’

De spreker

Gustaaf Cornelis (°1966) is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de VUB. In 1995 doctoreerde hij met een proefschrift over relativistische kosmologie. Zeer toegankelijke publicaties zijn ‘Eerlijke wetenschap’ (Lannoo Campus, 2013), ‘Met hamer en scheermes: methoden voor fijn en grof denk- of discussiewerk’ (Pelckmans Pro, 2016), ‘Het kleine klimaatboek’ (Gompel & Svacina, 2019). Momenteel bereidt hij een boek voor over het succesvol afleggen van examens.

 

Prof. dr. Katleen Gabriëls - Technologie is nooit neutraal. Ethiek in tijden van A.I.


copyright Karel Duerinckx

Het gastcollege

Technologie grijpt actief in op ons gedrag en beïnvloedt onze normen, waarden en opvattingen. De microscoop veranderde onze opvatting over hygiëne, de telescoop legde de menselijke nietigheid in het heelal bloot, en de anticonceptiepil leidde tot een bredere aanvaarding van homoseksuelen.
Ook computertechnologie zit vol morele dimensies. Dit leidt tot een aantal problemen, zoals op het vlak van algoritmen. Bij machine learning, bijvoorbeeld, moet je absoluut vermijden dat je algoritmen traint met vooringenomen data (bv. ‘white guy’s bias’). En van het ‘search engine manipulation effect’ ben je als gebruiker maar beter op de hoogte.
Ontwikkelaars van technologie maken voortdurend morele keuzes: hun beslissingen zijn niet neutraal. En vandaag kunnen die keuzes verstrekkende gevolgen hebben, zoals bij drones of autonome wagens.

De spreker

Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze werkt als Assistent Professor in techniekethiek en -filosofie aan de universiteit van Maastricht. Katleen is de auteur van Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt (Lannoo, 2016) en van Regels voor robots. Ethiek in tijden van A.I., dat dit najaar verschijnt (ASP/VUBpress). Ze is bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van ETHICOMP, een internationale academische organisatie rond computerethiek. De Leerstoel Willy Calewaert 2018-2019 werd aan haar toegekend door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB.