Logo UHasselt

menu

UHasselt


Gastcolleges Ing & Maatschappij

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GASTCOLLEGES INGENIEUR & MAATSCHAPPIJ

Universiteit Hasselt Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

Gastcolleges - Maatschappijkritische reeks 

Ingenieur & Maatschappij - 2019 

Locatie

Gebouw D -  aula H3

Programma

De lezingen beginnen telkens om 19.00.

Datum Topic Spreker
woe 13.03.2019 Mag (ethisch) alles wat (technisch) kan? Herman Lodewyckx
woe 20.03.2019 Industrie 4.0 in een industriële B2B context ir. Bart Demaegdt
woe 27.03.2019 Eerst techniek, dan ethiek? Prof. dr. Heidi Mertes
woe 03.04.2019 Supermens Samenleving Peter Joosten
di 23.04.2019 Hoe de effecten van nieuwe technologieën bevorderen? dr. ir. Karel Mulder


inschrijven


Herman Lodewyckx - Mag (ethisch) alles wat (technisch) kan? 

De lezing

Het handelen van een ingenieur is gestuwd door andere vooronderstellingen dan die van een ethicus. Nochtans baseren beiden zich op normen en waarden. We zoeken via het nadenken over de uitgangspunten van een technische kijk en een ethische kijk naar een mogelijk ethisch model waarbij beide perspectieven met elkaar verzoend worden. 

Uiteindelijk moet elke ingenieur zelf oordelen over zijn of haar handelen, maar een filosofisch-ethische benadering kan een verheldering zijn van de vooronderstellingen van dit handelen. We vertrekken van de concrete casus van de verbrandingsovens van Töpfe & Söhne.

Wie is Herman?

Herman LODEWYCKX was meer dan 30 jaar docent em. ingenieurs- en bedrijfsethiek aan het departement IW&T van de Katholieke Hogeschool te Oostende (nu VIVES), verbonden met de KU Leuven.

Herman is betrokken geweest bij de ethische commissie voor ingenieursethiek bij KVIV i.v.m. opstellen van een ethische code voor ingenieurs.  In deze hoedanigheid heeft de spreker ook enkele artikels in ethische tijdschriften gepubliceerd.

De jarenlange ervaring van een filosoof in een technische omgeving maakt van de lezing van  Herman over de wisselwerking tussen ethiek en techniek eentje om naar uit te kijken!  

 

ir. Bart Demaegdt- Industrie 4.0 in een industriële B2B context

De lezing

“Digitalization changes Everything”… is een veelgehoorde slogan. Maar is dit ook het geval in een industriële B2B context?

Het concreet toepassen van Industrie4.0 levert vaak meer vragen op dan antwoorden:

  • Artificiële intelligentie als job-killer of eerder als job-engine?
  • Hoe haalt ik als onderneming een meerwaarde uit de steeds groeiende lijst van nieuwe technologieën?
  • Moet ik disruptief te werk gaan om succesvol te zijn?
  • Hebben wij de juiste “mindset” om succesvol te zijn in deze VUCA wereld?

Als technologiereus is Siemens goed geplaatst om een actuele stand van zaken rond Digitalizatie te brengen. Er zal meer specifiek worden ingezoomd rond het concept van een Closed Loop Digital Twin en deze is inzetbaar voor permanente product, productie en performance optimalisaties. Door gebruik te maken van real-life use-cases tonen we aan hoe ondernemingen hier vandaag reeds succes mee boeken.

Wie is Bart?

Bart Demaegdt is afgestudeerd in ’96 als ingenieur en direct gestart bij technologiereus Siemens. Hij is actief op het vlak van Industriële Automatisering in een breed veld van industrieën. Hij heeft verschillende domeinen bewandeld: Process Control, Batch, Safety, MES, MOM,… en nu Digitalization. 

Momenteel focust hij zich vooral op het helpen van enterprises bij het continue verbeteren van hun industriële processen.

Prof. dr. Heidi Mertes - Eerst techniek, dan ethiek?

De lezing

“When you see something that is technically sweet, you go ahead and do it and you argue about what to do about it only after you have had your technical success.” Het zijn beroemde woorden van Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom.

Het fenomeen van de ‘technologische imperatief’ of de verleiding om technologische mogelijkheden om te zetten in de praktijk is vandaag meer dan ooit aanwezig en leidt ertoe dat er vaak technologie wordt ontwikkeld zonder eerst stil te staan bij de ethische en maatschappelijk implicaties ervan. Zelfs als we bepaalde gevaren kunnen voorzien gebiedt het principe van vrijheid van onderzoek terughoudendheid met betrekking tot het censureren van nieuwe technologie. Maar welke verantwoordelijkheid ligt er op de schouders van de ingenieur die technologie ontwikkelt met een duidelijk potentieel voor misbruik? 

Wie is Heidi?

Heidi Mertes is professor in de medische ethiek aan de Universiteit Gent, stichtend lid van het Bioethics Institute Ghent en voorzitter van De Maakbare Mens vzw, een vereniging die kritische reflectie stimuleert over de individuele en maatschappelijke impact van nieuwe medische technologieën. Haar onderzoek is toegespitst op de ethische problematiek rond nieuwe toepassingen in de reproductieve geneeskunde, embryo-onderzoek, stamcelonderzoek en genetica. Ze doceert wijsgerige ethiek, bio-ethiek en ingenieursethiek.

Peter Joosten - Supermens Samenleving

De lezing

Wat betekent het om in een bovenmenselijke samenleving te leven? Wat als we onze fysieke, cognitieve en emotionele capaciteiten aanzienlijk kunnen verbeteren? Hoe zal het menselijk leven de komende 50 jaar veranderen? Wat zijn de belangrijkste drijfveren van deze ontwikkeling, wat voor impact heeft het op onze levens en hoe zal de samenleving veranderen? Welke maatschappelijke, morele en ethische vragen komen op en hoe moeten we daar nu mee omgaan?

Wie is Peter?

Peter Joosten MSc. heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde en Journalistiek gestudeerd. Naast blogger en podcaster (Biohacking Impact podcast) is hij keynote spreker bij diverse bedrijven, instellingen en evenementen, waaronder TEDx, Biohacker Summit Stockholm, KPN, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Etos. Hij is auteur van het boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens.

Als gastdocent is hij verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (Master Human Technology Interaction), Bildung Academie Leiden (thema: zorginnovatie) en de School voor Journalistiek, Hogeschool van Utrecht (thema: mensverbetering).

Peter wordt daarnaast regelmatig geïnterviewd voor televisieprogramma’s, kranten, radio en magazines over biohacking en de impact van technologie op de mens (waaronder RTL5, BNNVARA, Radio 1, Men’s Health, BNR Nieuwsradio, Volkskrant, Tegenlicht en De Correspondent).

 

Keynotes: https://peterjoosten.net

Overzicht media: https://peterjoosten.net/media

Boek: https://biohackingboek.nl

Podcast: https://biohackingimpact.nl

dr. ir. Karel Mulder - Hoe de positieve effecten van nieuwe technologieën bevorderen (en de negatieve te minimaliseren)?

De lezing

Technologische verandering is een must om de grote problemen waarvoor de mensheid staat op te lossen. Maar technologische veranderingsprocessen leiden vaak niet tot de verwachte resultaten: Nieuwe technologieën hebben (onvoorziene) effecten die (voor een deel van) de bevolking onaanvaardbaar kunnen zijn, en leiden ook tot nieuw gedrag en institutionele verandering die weer tot nieuwe problemen kunnen leiden. Nieuwe technologieën creëren soms conflicten die verlammend kunnen uitwerken.

Innovatie is een proces van co-evolutie van zowel de techniek als de samenleving. Constructive Technology-Assessment instrumenten kunnen worden ingezet om dat co-evolutieproces te bevorderen.

Dat co-evolutieproces heeft ook inhoudelijke voeding nodig om barrières en kansen te identificeren voor transities naar een duurzame ontwikkeling.

Wie is Karel?

Dr.ir. Karel Mulder is lector Stedelijk Metabolisme aan de Haagse Hogeschool en universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft. Hij studeerde Technische Natuurkunde en Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving. In 1992 promoveerde hij in de Bedrijfskunde op een proefschrift over researchstrategievorming binnen grote ondernemingen.

Sinds 1992 is hij verbonden aan de TU Delft, in eerste instantie als docent Technology-Assessment, vanaf 1998 als leider van de groep Technologiedynamica & Duurzame Ontwikkeling.

Hij was oprichter van de Techniek & Maatschappij afdeling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 1994. In 2002, nam Mulder het initiatief voor de tweejarige conferenties Engineering Education in Sustainable Development (EESD). Hij publiceerde op het gebied van Science & Technology Studies, Technology-Assessment, Engineering Education in Sustainable Development en innovaties in stedelijke systemen.