Gastcolleges Ing. & Maatschappij

Universiteit Hasselt - Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

Gastcolleges - Maatschappijkritische reeks

Ingenieur & Maatschappij - 2023

Faculteitiiw Faculteitiiw

Waar

UHasselt - Aula H2 - Diepenbeek - 19u

Programma

De lezingen beginnen telkens om 19u00. Na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Dinsdag 21 november 2023

Dr Annelien Smets
Het bouwen van een serendipity engine: ontwerpen voor het ongeplande

De lezing

Wat hebben post-its, microgolven en penicilline gemeen? Het zijn allemaal uitvindingen die worden toegeschreven aan serendipiteit, een ontdekking waar men niet naar op zoek was.  Serendipiteit is een belangrijke factor in talrijke facetten van de maatschappij, van hoogtechnologische wetenschap tot ons dagelijks leven. Maar wat gebeurt er met serendipiteit wanneer we alle processen trachten te vatten en optimaliseren met data? Kunnen computers – ook al zijn ze intelligent – omgaan met het ongeplande? Wat is de rol van ingenieurs in het bewaken en stimuleren van dit soort ontdekkingen?

Tijdens deze lezing wordt er stilgestaan bij de rol van serendipiteit in ontwerp en innovatie. Aan de hand van talrijke voorbeelden stellen we ons de vraag of en hoe we kunnen ontwerpen voor het ongeplande.

Annelien Smets

De spreker

Dr Smets is onderzoeksprofessor aan het Department Communicatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel en senior onderzoeker aan de onderzoeksgroep SMIT, Vrije Universiteit Brussel. Dr Smets geeft les in de Bachelor Communicatiewetenschappen en Master Digitale Media in Europa over media en digitale economie, digitale business modellen. Daarnaast is Dr. Smets senior onderzoeker bij imec-SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de onderzoekseenheid Media Economie & Beleid. Ze is projectleider van het strategisch onderzoeksproject (SBO) Serendipity Engine, gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

Woensdag 6 december 2023

Egbert Lox
Aspecten van duurzaamheid en ethiek voor ingenieurs

De lezing

In het beroepsleven moeten ook ingenieurs veel beslissingen nemen. Deze beslissingen hebben niet alleen een technische basis  maar meestal ook vergaande consequenties, die meestal niet onmiddellijk herkenbaar zijn. Voorbeelden zijn de verantwoordelijke bevoorrading met de grondstoffen voor de productie-processen en hoe met kritische situaties omgegaan wordt. De lezing licht dit toe op basis van persoonlijke ervaringen van de lesgever en geeft persoonlijke aanbevelingen voor het ethisch kader dat als houvast in deze beslissingsopdrachten kan dienen.

Egbert

De spreker

Egbert Lox studeerde in 1982 af aan de Ugent als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde en behaalde daar ook het doctoraat in 1987. Hij starte zijn industriële loopbaan in de centrale R&D van Degussa in Hanau, Duitsland waar hij de onderzoeksafdeling op het gebied van de katalytische uitlaatgasreiniging voor verbrandingsmotoren uitbouwde. Vanaf 2005 mocht hij de centrale R&D divisie van umicore leiden, met laboratoria in Olen ( Belgie) en Hanau ( Duitsland). Tot slot werd hij in 2012 belast met het managen van de wereldwijde Government Affairs activiteiten van Umicore. Hij is op pensioen sinds 2021 en blijft actief in adviesraden van meerdere wetenschappelijke instellingen in Duitsland en Belgie. Hij is algemeen voorzitter van ie-net ingenieursvereniging."

Dinsdag 12 december 2023

Prof. Dr. Bart Preneel
De rol van cryptografie in de digitale maatschappij.

De lezing

De voordracht belicht de cruciale rol van cryptografie in de digitale samenleving. Eerst worden de basisprincipes van cryptografie uiteengezet, waaronder encryptie en digitale handtekeningen. Vervolgens worden concrete toepassingen besproken, zoals de beveiliging van berichten (denk aan WhatsApp en Signal), de elektronische identiteitskaart en elektronische verkiezingen. Tot slot behandelen we de uitdagingen rond de toegang van de overheid tot vercijferde communicatie. Het delicate evenwicht tussen individuele privacy en nationale veiligheid wordt onder de loep genomen, waarbij ethische en juridische overwegingen worden vermeld. Deze voordracht biedt een kijk op hoe cryptografie niet alleen de digitale infrastructuur beschermt, maar ook de noodzaak naar voor brengt van meer transparantie in een snel evoluerende digitale samenleving.

Bart Preneel