Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLINGEN


In het academiejaar 2019-2020 bieden we tal van gratis nascholingen voor leerkrachten aan.
Ons nascholingsaanbod is praktijkgericht, interactief en theoretisch onderbouwd en houdt zoveel mogelijk rekening met de behoeften en wensen van de leerkrachten. Bij elke gevolgde nascholing ontvangt u steeds een nascholingsattest.


INFOSESSIE TOELATINGSEXAMEN ARTS-TANDARTS: TIPS & TRICKS     (woensdag 11 september 2019)

NASCHOLING INFORMATICA - Progra-MEER    (start op dinsdag 8 oktober, donderdag 7 november 2019, donderdag 16 januari, dinsdag 4 februari, donderdag 10 maart 2020)

STEM - WORKSHOPS ARDUINO     (maandag 14 oktober,  donderdag 14 november 2019, dinsdag 14 januari, woensdag 12 februari, donderdag 12 maart, woensdag 22 april 2020)

NASCHOLING WISKUNDE   (woensdag 16 oktober 2019)

NASCHOLING FYSICA      (woensdag 16 oktober, 13 november 2019, 18 maart, 29 april 2020 en eerste en tweede semester)

NASCHOLING CHEMIE     (woensdag 6 november 2019, tweede semester)

TALEN   (donderdag 14 november 2019)

NASCHOLING ECONOMIE     (zaterdag 16 en 23 november 2019)

VOORBEREIDING HOGER ONDERWIJS     (woensdag 27 november 2019) 

NASCHOLING BIOLOGIE     (woensdag 27 november 2019 en woensdag 15 januari 2020)

INSPIRATIEDAG STEM   (zaterdag 7 maart 2020)

KRACHTIG ONDERWIJS VAN MORGEN     (woensdag 11 maart 2020) 

OPEN LESSEN VAKDIDACTIEK ECONOMIE    (tweede semester)

OPEN LESSEN - ACTUELE THEMA's     (tweede semester)