Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLINGEN

In het academiejaar 2020-2021 bieden we gratis nascholingen voor leerkrachten aan.
Ons nascholingsaanbod is praktijkgericht, interactief en theoretisch onderbouwd en houdt zoveel mogelijk rekening met de behoeften en wensen van de leerkrachten. Bij elke gevolgde nascholing ontvangt u steeds een nascholingsattest.


De programmatie van de nascholingen vullen we voortdurend aan gedurende het schooljaar zodat onze activiteiten in optimale veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. Hou zeker regelmatig onze website in de gaten voor nieuwe activiteiten!

Wij streven ernaar om ook in 2020-2021 kwaliteitsvolle nascholingen aan te bieden. Het coronavirus heeft nog steeds een impact op ons dagelijks leven en dus ook op de werking van onze universiteit. UHasselt hecht maximale aandacht aan jouw gezondheid en veiligheid en aan deze van onze medewerkers en docenten. Wij bekijken voortdurend hoe we onze nascholingen op een veilige wijze kunnen laten plaatsvinden. Mocht het gewenst zijn dan beslissen we om bij te sturen. De deelnemers brengen we steeds op de hoogte als er wijzigingen voordoen. 


INTERDISCIPLINAIR

-  Introductie wiskundig modelleren     (23 september 2020)

-  Uitwisseling onderzoekscompetenties      (30 september 2020)

-  Interdisciplinaire onderzoekscompetenties in de klas: Bouw je eigen klimaatkamer
   (14 oktober, 18 november 2020 en 10 februari 2021) 

NASCHOLING WISKUNDE

 Wiskundige vaardigheden en attitudes     (16 en 23 september 2020)

 Dag van de wiskunde     (24 oktober 2020)

-  Wiskundepuzzels en wiskundegedichten     (24 februari 2021)

NASCHOLING INFORMATICA - Progra-MEER    (start op dinsdag 29 september, donderdag 22 oktober 2020, dinsdag 19 januari, donderdag 25 februari, dinsdag 16 maart 2021)

NASCHOLING MAKERSPACE - STEM     (23 september, 7 oktober, 21 oktober 2020)

NASCHOLING STEM/WETENSCHAPPEN
-  
Workshops Arduino beginners     (3, 4, 5 en 6 november 2020)  
Workshops Arduino gevorderden     (15, 16, 17, 18 en 19 februari 2021)

OPEN LESSEN - VAKDIDACTIEK ECONOMIE
-  Boekhouden op computer met BOB-software     (14 en 21 november 2020)
-  Klasexperimenten in de lessen economie     (30 november 2020)
-  Competentiegericht evalueren met CompassMe     (10 mei 2021)
-  Circulair Leren Ondernemen (CiLO)     (voorjaar 2021)

NASCHOLING BIOLOGIE - DNA profielen     (woensdag 13 januari 2021) 

INSPIRATIEDAG STEM     (zaterdag 20 maart 2021)   

 

NASCHOLING FYSICA      

NASCHOLING CHEMIE     

KRACHTIG ONDERWIJS VAN MORGEN    

VOORBEREIDING HOGER ONDERWIJS