Logo UHasselt

menu

Personeelsdienst


Personeelsbeleid

Personeelsdienst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VERLONING


Er zijn 6 statuten aan de Universiteit Hasselt en elk statuut heeft zijn specifieke salarisschalen:

Contact: Jannick Geuens, Kim Houben of Kara Smets

Personeelsleden van de UHasselt ontvangen een ecocheque van 17 euro per maand bij voltijdse tewerkstelling.

Het totale bedrag van de ecocheques wordt verder berekend op basis van:

  • je arbeidsregime (voltijds of deeltijds)
  • het aantal maanden arbeidsprestatie in de referteperiode (oktober voorgaande jaar t.e.m. september huidig jaar) 

De ecocheques worden begin december van elk jaar uitbetaald.

Een voorbeeld:

Een werknemer komt in dienst op 01.02.2019 aan een arbeidsregime van 80%. 
Hij heeft dan recht op 17 euro x 8 maanden (01.02.2019 t.e.m. 30.09.2019) x 80% = 108,80 euro

Contact: Kelly Croonen

De eindejaarstoelage wordt berekend op basis van:

  • het onderstaande percentage op de maandelijks geïndexeerde salarisschaal van november (voor doctoraatsbursalen wordt het barema 502 gehanteerd)
  • je arbeidsregime (voltijds of deeltijds)
  • het aantal maanden arbeidsprestatie in de referteperiode januari t.e.m. september 

De percentages die als basis dienen voor de berekening van de eindejaarstoelage zijn afhankelijk van het statuut.

Statuut Percentage
ZAP, doctor-navorser, doctor-assistent, ATP vanaf salarisschaal 10.1 53%
Assistent, navorser, ATP salarisschaal 6.1 t.e.m. 9.2 en doctoraatsbursalen 59%
ATP salarisschaal 3.1 t.e.m. 5.3 65%
ATP salarisschaal 2.1 t.e.m. 2.4 70%

De eindejaarstoelage wordt berekend en uitgekeerd in de eerste helft van de maand december.

ContactKelly Croonen

Het vakantiegeld wordt berekend op basis van:

  • de maandelijks geïndexeerde salarisschaal van de maand april x 80,8905% (voor doctoraatsbursalen wordt het barema 502 gehanteerd)
  • je arbeidsregime (voltijds of deeltijds)
  • het aantal maanden arbeidsprestatie in de referteperiode januari t.e.m. december van het voorgaande jaar

Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de loop van de maand mei.

ContactKelly Croonen