Logo UHasselt

menu

Sociale wetenschappen


Sociale wetenschappen studeren

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM SOCIALE WETENSCHAPPEN STUDEREN AAN UHASSELT?

Word een multidisciplinair expert die het verschil maakt

Bij UHasselt kiezen we resoluut voor een multidisciplinaire aanpak omdat je als sociale wetenschapper moet beschikken over een breed perspectief. Je verwerft diepgaande kennis in communicatiewetenschappen, sociologie en bestuurskunde. Je komt daarbij ook in aanraking met andere disciplines zoals economie, rechten, data sciences… Op die manier ben je goed voorbereid om in je tweede bachelorjaar een specialisatie te kiezen. Dankzij de juiste mix van brede, geïntegreerde vakken en gespecialiseerde opleidingsonderdelen beschik je na je bacheloropleiding over alle academische kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de samenleving waarin je leeft beter te begrijpen en te veranderen.

Je kiest voor een uniek onderwijsmodel

Werken doe je vaak in kleine groepen. Tijdens interactieve colleges, werkzittingen, groepswerken en discussiefora word je uitgedaagd om kennis te interpreteren, te evalueren en kritisch te analyseren. Door actief met kennis aan de slag te gaan, krijg je een beter inzicht in complexe fenomenen en kom je tot oplossingen. Bovendien leer je vlot communiceren en met anderen samen te werken. Je onthoudt meer en leert hoe je noodzakelijke kennis moet opzoeken en gebruiken in je dagelijkse werk en leven.

Leer via reallifesituaties

Als geëngageerde sociale wetenschapper sta je met beide voeten in de samenleving. Daarom kiezen we voor een uniek onderwijsmodel. Je maakt je concepten, wetenschappelijke theorieën en methodes eigen aan de hand van concrete en actuele cases. Actief aan de slag gaan met de leerstof scherpt je kritische blik en open mindset aan. Gedreven docenten en assistenten staan je bij met hun uitgebreide onderzoeks- of praktijkervaring, om nieuwe kennis met jou te ontwikkelen. Tijdens je opleiding kom je regelmatig in contact met de omgeving en het werkveld via stages, projecten en gastlezingen. Een semester naar het buitenland kan aan één van onze vele partneruniversiteiten in Europa en daarbuiten!

Snelle feedback

In het eerste bachelorjaar is het academiejaar opgebouwd in vier periodes of ‘kwartielen’, van telkens  ongeveer 10 weken. In elk kwartiel verdiep je je in drie vakken. Hierdoor helpen we je om je studietijd te  spreiden over het volledige academiejaar. Tijdens een kwartiel krijg je opdrachten en op verschillende  momenten feedback op jouw leervorderingen. Aan het einde van elk kwartiel volgt een examenreeks. Op die manier krijg je snel inzicht in je leermethode en kom je erachter of je de inhoud voldoende beheerst en kan toepassen. Tijdens het tweede jaar schakelen we over naar het semestersysteem.