Educatieve master in de ontwerpwetenschappen

Waarom educatieve master in de ontwerpwetenschappen studeren aan UHasselt?

Educatieve master • 120 studiepunten • Nederlandstalig • Ook mogelijk in verkort traject 60 studiepunten


 • Je ontwikkelt expertise in jouw vakgebied én als leraar.
 • Je doet diverse praktijkervaringen op vanaf de eerste weken.
 • Je zet krachtige leerprocessen op, gericht op talenten van lerenden.
 • Je wordt een voortrekker van innovatief onderwijs.
 • Je leert samenwerken met lerenden, groepen, collega's en partners.
 • Je krijgt impact op het onderwijs en de maatschappij.
Download de brochure
19 09 25 Live Projects ARK 048

Hoe ziet de opleiding eruit?

Praktijkgerichte opleiding

Praktijk staat in de educatieve master centraal. Vanaf het begin kom je in aanraking met de onderwijspraktijk. Je oefent eerst je onderwijsvaardigheden in een veilige, vereenvoudigde context met je medestudenten. Daarna ga je over naar stages in de secundaire scholen, het hoger onderwijs, educatieve centra... Je maakt ook kennis met de diverse taken van het lerarenberoep en je doet praktijkervaring op bij diverse doelgroepen in diverse educatieve contexten. Er zijn ook praktijkgerichte opdrachten in de pedagogisch-didactische vakken en in de vakdidactiek(en).

Expertise in jouw vakgebied

Je wordt verder gevormd tot expert op het vlak van ontwerpwetenschappen. Als je je voor het verkort traject inschrijft, volg je dit onderdeel niet.

Expertise in leraarschap

Het deel leraarschap bestaat voor elke student uit 60 studiepunten. Je bouwt expertise op in ‘pedagogiek & didactiek’, ‘praktijk & onderzoek’ en ‘vakdidactiek’. In de specifieke vakdidactieken leer je hoe je onderwijs vorm kan geven in jouw vakgebied. De opleiding focust op de noden in het onderwijs van vandaag:

 • Leren en ontwikkeling zijn de kerndoelen van onderwijs en vorming. Je leert hoe je krachtige leerprocessen opzet waarbij je telkens actief op zoek gaat naar strategieën, technieken en methodieken om elke lerende te engageren in een groei- en ontwikkelingsproces.
 • Het onderwijs wordt geconfronteerd met een toenemende diversiteit op etnisch, religieus, sociaal,  cultureel, lichamelijk… vlak. Dit schept mogelijkheden en creëert uitdagingen. In deze opleiding leer je vanuit een integere, respectvolle en open grondhouding diversiteit te omarmen en gericht te zijn op het  ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten.
 • We leven in een snel evoluerende maatschappij en dat betekent dat leraren en lerenden dynamisch,  flexibel, kritisch en zelfsturend aan het leren gaan. Samenwerkend leren is daarbij een ‘must’ in de les- en onderwijspraktijk van de leraar. Zelf doe je ervaring op in co-teaching. Innovatie en ontwikkeling zijn  daarom een belangrijke focus in de educatieve masteropleiding.

Jij kiest en combineert

Je kan de verkorte opleiding makkelijk combineren met werk of je gezin. De 60 studiepunten van het deel leraarschap worden volgens jouw noden georganiseerd. De lessen gaan vooral in avondonderwijs door (maandag en woensdag). Je kan ook kiezen tussen twee varianten:

 • Contactonderwijs: je komt geregeld naar de campus om de lessen face-2-face te volgen
 • Flex: je volgt de opleidingsonderdelen online en in zelfstudie. Af en toe word je op de campus verwacht

Je kan je verkorte educatieve master voltijds volgen in één jaar of spreiden over meerdere jaren. Hiervoor zijn verschillende modeltrajecten (pdf, 899 KB) uitgewerkt. LIO-studenten kunnen zich baseren op deze modeltrajecten (pdf, 401 KB) om de spreiding te bekijken.

Start je de opleiding in februari (tweede semester)? Hier zijn ook verschillende modeltrajecten (pdf, 720 KB) voor uitgewerkt. LIO-studenten kunnen ook de opleiding starten in februari. De spreiding wordt weergegeven in deze modeltrajecten (pdf, 752 KB).

Programma

 • De verkorte masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten
 • De volledige masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten

Bekijk hieronder het studieprogramma. Meer informatie over de inhoud, de organisatie en de evaluatie kan je vinden in de studiegids.

Verkorte opleiding

Het opleidingsprogramma van de verkorte educatieve master in de ontwerpwetenschappen omvat 60 studiepunten en bestaat uit een aantal algemene pedagogisch-didactische vakken (PD-vakken), vakdidactieken, praktijkvakken en onderzoek.

Naast de verplichte opleidingsonderdelen kies je ook tussen optie 1 of optie 2.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

*Het opleidingsonderdeel ‘Atelier’ wordt georganiseerd in samenwerking met de educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten (PXL-MAD).

Volledige opleiding

Het opleidingsprogramma van de volledige educatieve master in de ontwerpwetenschappen omvat 120 studiepunten en bestaat uit twee delen:


1. Ontwerpwetenschappen:
In dit deel word je verder gevormd in jouw vakgebied op masterniveau. Je verdiept en/of verbreedt jouw kennis en competenties in de ontwerpwetenschappen.


2. Lerarencomponent:
Dit deel bestaat uit een aantal algemene pedagogisch-didactische vakken (PD-vakken), vakdidactiek, praktijk en onderzoek. Deze vakken volg je samen met de studenten uit de verkorte educatieve master. Je volgt zowel in je eerste als in je tweede masterjaar een
combinatie van vakken uit beide delen. In elk masterjaar heb je een aantal verplichte opleidingsonderdelen. Je vult je opleidingsprogramma aan met keuzevakken tot minstens 120 studiepunten.

*Het opleidingsonderdeel ‘Atelier’ wordt georganiseerd in samenwerking met de educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten (PXL-MAD).

Je kiest voor minstens 45 studiepunten aan opleidingsonderdelen uit minimaal twee verschillende studio’s. Uit de lijst ‘vrije keuze’ mag je voor maximum 6 studiepunten aan opleidingsonderdelen kiezen.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Vakdidactieken

In de vakdidactiek leer je lesgeven in jouw vakgebied. De vakdidactieken die je volgt, bepalen de vakken die je mag geven in het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Welke vakken mag je geven in het secundair onderwijs en het DKO? In onderstaande tabel kan je een overzicht terugvinden van de (verdiepende) vakdidactieken gekoppeld aan de vakken van het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs verkrijgt.

Aan deze vakdidactieken zijn echter toelatingsvoorwaarden verbonden. Je hebt toelating tot een vakdidactiek op één van volgende manieren:

 1. De juiste vooropleiding.
  Dit is dus afhankelijk van jouw academische bacheloropleiding. Een bachelordiploma in de interieur)architectuur geeft rechtstreekse toelating tot de vakdidactiek architectuur en de vakdidactiek ontwerp.
 2. Op dossier.
  Indien je niet de juiste vooropleiding hebt, maar wel 30 studiepunten aan specifieke domeinkennis hebt behaald op academisch niveau, dan kan je toelating vragen tot een vakdidactiek. Een beperkt overzicht van de koppeling van de vakken secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs aan de vakdidactieken kan je hieronder terugvinden.

Het volledig overzicht vind je via de website van Onderwijs Vlaanderen.

Vakdidactiek

Vakken secundair onderwijs
(2de en 3de graad)

Vakken deeltijds kunstonderwijs

Architectuur

architecturale vorming, architectuurtekenen, binnenhuiskunst, bouw, artistieke opvoeding, bouwkunst, kunstambachten, kunstinitiatie, plastische en decoratieve technieken, plastische kunsten, plastische opvoeding, waarnemingstekenen, wetenschappelijk tekenen, esthetica, kunstgeschiedenis

wetenschappelijk tekenen, architectuuratelier, expressie, ontwerpschetsen, waarnemingstekenen, specifiek artistiek atelier: interieurontwerp

Ontwerp

artistieke opvoeding, bouwkunst, kunstambachten, kunstinitiatie, plastische en decoratieve technieken, plastische kunsten, plastische opvoeding, waarnemingstekenen, wetenschappelijk tekenen, esthetica, kunstgeschiedenis

wetenschappelijk tekenen, architectuuratelier, beeldatelier, expressie, kunstinitiatie, specifiek artistiek atelier: interieurontwerp, specifiek artistiek atelier: productontwerp, waarnemingstekenen, specifiek artistiek atelier: architecturaal ontwerp

PAV-MAVO

project algemene vakken, maatschappelijke vorming

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden

Wat de toelatingsvoorwaarden betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volledige educatieve
masteropleiding in de ontwerpwetenschappen (120 studiepunten) en het verkort traject van de educatieve
masteropleiding in de ontwerpwetenschappen (60 studiepunten).

Schakelprogramma

Professionele bachelors in de toegepaste architectuur of in de interieurvormgeving zijn via het schakelprogramma architectuur respectievelijk interieurarchitectuur ook toegelaten tot de educatieve master in de ontwerpwetenschappen.

Taalvoorwaarde
Alleen studenten die voldoende kennis (niveau C1) hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de educatieve masteropleiding. Voor deze voorwaarde verwijzen we naar de onderwijsregeling voor studenten.

Toelating tot de volledige educatieve masteropleiding in de ontwerpwetenschappen (120 SP):


• Academische bachelor in de architectuur
• Academische bachelor in de interieurarchitectuur

Toelating tot het verkort traject van de educatieve masteropleiding in de ontwerpwetenschappen (60 SP):


• Academische bachelor in de architectuur + master
• Academische bachelor in de interieurarchitectuur + master
• Academische bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur + master
• Academische bachelor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerp + master
• Academische bachelor in de productontwikkeling + master
• Academische bachelor in de conservatie-restauratie + master

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

De verkorte opleiding start op maandag 19 september 2022, en op 13 februari 2023.

Het deel leraarschap wordt op twee vaste dagen in de week georganiseerd met telkens twee lesblokken:

 • Maandag: 18u00-19u45 ; 20u-21u45
 • Woensdag: (16u00-17u30) ; 18u00-19u45 ; 20u-21u45

Het standaard lessenrooster kan je vinden in dit document. (pdf, 428 KB)

De volledige opleiding start op maandag 19 september 2022. Het deel leraarschap volg je samen met de studenten van de verkorte opleiding in avondonderwijs. De domeincomponent wordt georganiseerd in dagonderwijs van maandag t.e.m. vrijdag.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Leraar in 2de en 3de graad in het secundair onderwijs • Leraar in het deeltijds kunstonderwijs • Docent of lector in het hoger onderwijs en in het volwassenenonderwijs • Onderzoeker vakdidactiek • Werken in jouw vakgebied • Geven van bedrijfsopleidingen en -trainingen • Medewerker educatieve centra in jouw domein • …Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen

Kom naar een infoavond
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek de opleiding
 • Krijg meer informatie tijdens een infosessie
 • Schrijf je in voor de opleiding
11 mrt

Infodag, 11 maart, op onze campussen, met info over al onze opleidingen

11 maart 2023 10:00 Campus Diepenbeek én campus Hasselt
22 apr

Infodag, 22 april, op onze campussen, met info over al onze opleidingen

22 april 2023 10u Campus Diepenbeek en campus Hasselt
Of herbekijk hier de online masterbeurs!
Masterbeurs
Axelle V2 13
15 feb

Masterbeurs

15 februari 2023
15:00
Infomarkt en (online) sessies


Contact

Lieven Faes

Locatie

Wetenschapspark 24

3590 Diepenbeek

Functie
Stafmedewerker onderwijs

Algemene vragen

Studieloopbaanbegeleiders

Michiel Vandenbempt

Functie
Studieloopbaanbegeleider - verkorte trajecten

Saskia Bollen

Functie
Studieloopbaanbegeleider - volledige trajecten

FAQ

Studiebelasting – verschillende modeltrajecten

Het aantal opgenomen studiepunten bepaalt de studiebelasting. Zo zal je een gemiddelde studiebelasting van 40u/week hebben als je 60 studiepunten opneemt in één academiejaar met 30 studiepunten per semester. Spreid je de verkorte educatieve masteropleiding over twee
academiejaren, dan zal je een gemiddelde studiebelasting hebben van 20u/week. Er werden verschillende modeltrajecten en hun gemiddelde studiebelasting per week opgesteld voor als je start in september (pdf, 899 KB) of start in februari (pdf, 720 KB).

Examens – academische kalender

De onderwijs- en examenperiodes van de educatieve masters worden vastgelegd in de academische kalender van de School voor Educatieve studies (SES). De examens gaan altijd door op maandag en woensdag. Schriftelijke examens vinden steeds plaats tijdens de avonduren.
Mondelinge examens worden zowel overdag als ’s avonds georganiseerd zodat je steeds de keuze hebt.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt hetzelfde als alle andere bachelor- en masteropleidingen van UHasselt. Je betaalt een vast gedeelte per academiejaar en daarbij een variabel gedeelte per opgenomen studiepunt. Meer info lees je hier.

Leerkrediet

Voor de verkorte educatieve masters moet je geen leerkrediet inzetten.
Meer info over het leerkrediet vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) voor het volgen van de educatieve masteropleiding. Meer info kan je vinden
op de website van de Vlaamse Overheid.

Doctoreren en educatieve master

Wil je een doctoraat combineren met je educatieve master? Dat kan! Mits akkoord van jouw promotor en op voorwaarde dat de voortgang van je doctoraat niet in het gedrang komt.

Lesgeven in het hoger onderwijs

Tijdens je opleiding kan je ook stages doen in een universiteit of hogeschool. Bovendien is het diploma educatieve master zeker een meerwaarde voor een job als docent of lector in het hoger onderwijs.

Bijkomend bekwaamheidsbewijs behalen

Heb je al een diploma educatieve master of een diploma van leraar en een masterdiploma, en wens je nog een bijkomend vereist bekwaamheidsbewijs te behalen? Dat kan! Je volgt dan minstens één vakdidactiek en een korte stage van 10 lesuren. Als je nog geen diploma
educatieve master hebt, neem je ook nog de masterproef op in je opleidingsprogramma.

VDAB-contract

Het is mogelijk om de verkorte educatieve master via een VDAB-contract te volgen. Meer info en voorwaarden vind je op de webpagina van de vdab.

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17