Masterclass 'Familiedynamieken voor Adviseurs'

Adviseren met impact

Masterclass • 4 dagen • Nederlandstalig


Vanuit de financiële wereld is er meer en meer aandacht voor de eigenheid van bedrijfsfamilies. Deze opleiding wil ingaan op de aspecten waar een adviseur voor bedrijfsfamilies mee te maken krijgt, die niet draaien rond juridische en financiële factoren. Er wordt dieper ingegaan op het familiesysteem en de interactie-patronen tussen familieleden (grootouders, ouders, kinderen, broers, zussen, partners), hun rollen en relaties, en de verschillende factoren die deze relaties vormgeven.

De opleiding geeft onder meer een antwoord op vragen als:

 • Hoe herken en erken ik de specifieke dynamieken die spelen binnen een bedrijfsfamilie?
 • Hoe kan ik als adviseur hier mee leren omgaan om finaal meer impact te krijgen met mijn advies?
 • Hoe kan ik bepaalde communicatietools hanteren om beter om te gaan met emoties en familiale conflicten?
 • Hoe ga ik in op deze aspecten, zonder buiten mijn rol te gaan?
 • Welke praktische governance en communicatietools zijn er voorhanden voor bedrijfsfamilies om om te gaan met deze dynamieken?
 • Hoe, wanneer en naar wie kan ik doorverwijzen?

Na het volgen van deze opleiding kan je als financieel en juridisch adviseur gevoeligheden beter detecteren, benoemen, families informeren over de mogelijke opties en op het juiste moment doorverwijzen. Naast het aanbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en tools, reflecteer je samen met de andere deelnemers over de kwaliteiten die nodig zijn om je rol als adviseur voor de bedrijfsfamilie op een betrokken en verbindende wijze te vervullen. De opleiding zal helpen om de opgedane inzichten direct toe te passen in de praktijk.

Deze opleiding is complementair aan de Masterclass 'Adviseur Familievermogens'. Beide opleidingen zijn een ideale aanvulling op elkaar en kunnen in willekeurige volgorde en los van elkaar gevolgd worden. Deze opleidingen ondersteunen je als bedrijfsadviseur in het bereiken van je strategische doelstellingen.

UHasselt corporate

Voor wie?

 • Adviseurs die hun impact op bedrijfsfamilies die ze adviseren willen verdiepen: family officers, private bankers, advocaten, estate planners, notarissen, accountants, juristen, familie-adviseurs, C-level managers en bestuurders van familiebedrijven.
 • Om het uitwisselen van ervaringen zoveel mogelijk te ondersteunen en voldoende aandacht te kunnen besteden aan individuele cases, werken we in een kleine groep van maximaal 15 deelnemers.

Programma

Doorheen de volledige opleiding is er aandacht voor een balans tussen theoretische kaders, praktische tools, oefeningen en eigen casuïstiek. Na de eerste drie lesdagen krijg je een reflectieopdracht mee naar huis. De laatste dag is voorbehouden voor diepgaande besprekingen van individuele cases in kleine groepen (met de nodige vertrouwelijkheid).

Dag 1 | 18 april 2024
Kennismaking, Algemeen Kader Familiebedrijven
Familiedynamieken, Conflicten en Emoties binnen Bedrijfsfamilies door Martin Euwema & Anneleen Michiels.

Dag 2 | 25 april 2024
Humble Inquiry in de Context van Bedrijfsfamilies door Frank Lambrechts & Anneleen Michiels.

Dag 3 | 16 mei 2024
Verbindings- en Oplossingsgerichte Communicatie en Samenwerking tussen Adviseur en Bedrijfsfamilie door Diane Arijs & Anneleen Michiels.

Dag 4 | 6 juni 2024
Terugkoppeling op opdracht (reflectieverslag over concreet voorbeeld met klanteninteractie), discussies in kleine groepen over concreet wezenlijk verschil in omgaan met klanten en uitdagingen, en clinic door Anneleen Michiels, Frank Lambrechts, Diane Arijs en Martin Euwema.

Wat deelnemers vertellen over deze masterclass

Ondanks mijn toch wel atypische functie heb ik enorm veel opgestoken tijdens deze masterclass, en niet alleen op werkgebied maar ook in de thuissituatie 😉. De opleiding gaat me zeker de mogelijkheid geven om meer inzichten te krijgen en met een bredere blik uitdagingen aan te gaan. De aanpak van de docenten heeft ervoor gezorgd dat we een enorm open groep hebben gehad waarbij leerrijke intervisies schering en inslag waren.
Kris Bloemen | Tectum Group | CFO
Kris Bloemen

Sprekers

Alle docenten in deze Masterclass zijn niet alleen bedreven onderzoekers en lesgevers, maar hebben ook ruime ervaring met het werken met bedrijfsfamilies en hun adviseurs. Voor deze Masterclass bundelen zij hun krachten en bieden een combinatie van state-of-the art kennis en een vermogen om de deelnemers uit te dagen, te laten reflecteren, en het faciliteren van de dialoog.

Michiels Anneleen

Prof. dr. Anneleen Michiels, Academisch Verantwoordelijke

Anneleen Michiels is hoofddocent aan het Research Center for Entrepreneurship and Family firms van de Universiteit Hasselt. Zij is voormalig Chair van de Family Business Research Group van de European Academy of Management, en was verbonden als gastprofessor aan verschillende universiteiten in de USA en Australië. Anneleen werkt nauw samen met financiële adviseurs van bedrijfsfamilies om hen te ondersteunen in hun dienstverlening en om haar onderzoek vorm te geven. Zij treedt eveneens regelmatig op als spreker en facilitator op internationale conferenties en bij individuele organisaties. Haar werk rond verloning, dividendbeleid, financieringsbeslissingen, professionalisering en governance binnen familiale ondernemingen werd gepubliceerd in diverse internationale academische en praktijkgerichte tijdschriften en kreeg aandacht in internationale blogs en podcasts.

Eeuwema Martin

Prof. dr. Martin C. Euwema

Martin Euwema is gewoon hoogleraar Organisatiepsychologie aan KU Leuven, voorzitter van de onderzoeksgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie en Opleidingskunde en co-director van het Leuven Centre for Business Families. Martin werkt rond leiderschap, conflicthantering, verandering en groepsdynamica, zowel in de top van organisaties als binnen ondernemende families. Hij werkt tevens als of- council met Deloitte Legal rond familiale ondernemingen en ondernemende families en begeleidt deze bij transities en conflicten. Martin heeft vele jaren ervaring als consultant, coach en mediator, is (co)auteur van meer dan 200 artikelen en boeken en treedt regelmatig op als gastspreker. Martin woont in Leuven en Utrecht.

Arijs Diane

Prof. dr. Diane Arijs

Diane Arijs is docent aan KU Leuven, Work and Organization Studies, focust zich in haar wetenschappelijk onderzoek op employer branding en mentaal welzijn in familiebedrijven. Haar onderzoek werd gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften waaronder Journal of Family Business Strategy, Frontiers in Psychology, International Journal of Environmental Research and Public Health. Zij houdt ervan om in haar wetenschappelijk onderzoek de disciplines positieve psychologie, organisatiegedrag en management te combineren. Haar passie is om deze wetenschappelijke verworven inzichten te vertalen naar de praktijk en om bedrijfsfamilies hiermee te ondersteunen in hun uitdagingen op vlak van communicatie en samenwerking. Zij is een ervaren verbindend-oplossingsgericht, krachtgericht en systemisch coach.

Lambrechts Frank

Prof. dr. Frank Lambrechts

Frank Lambrechts is professor Change Management & Family Business aan het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms (RCEF), Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, Universiteit Hasselt. Als doctor in de organisatiepsychologie en de bedrijfseconomie focust hij op de relationele processen die maken dat individuen, groepen en organisaties floreren, met bijzondere aandacht voor familiebedrijven en ondernemende families. Frank heeft een bewezen expertise in het faciliteren van veranderings- en leerprocessen in diverse organisaties, MBA, en executive programs. Hij is co-auteur van praktijkgerichte family business boeken over o.a. het lerende familiebedrijf, governance, en de relatie tussen eigenaar en niet- familiale CEO. Zijn werk is gepubliceerd in internationale academische tijdschriften en hij is Associate Editor van het Journal of Family Business Strategy.

Planning

Voorbereiding:

 • Voor de start van de opleiding krijg je literatuur (handboek en syllabus met relevante wetenschappelijke en praktijkgerichte artikels) toegestuurd die vooraf doorgenomen moet worden. Zo kan er tijdens de live sessie meteen de nodige diepgang worden bereikt.
 • Korte voorbereidingsopdracht die voor de start van de eerste dag ingediend moet worden.

4 sessies, aangevuld met individuele zelfstudie-opdrachten:

 • Donderdag 18 april 2024 van 13.00 tot 21.00 uur
 • Donderdag 25 april 2024 van 13.00 tot 21.00 uur
 • Donderdag 16 mei 2024 van 13.00 tot 21.00 uur
 • Donderdag 6 juni 2024 van 13.00 tot 21.00 uur

Locatie

 • Maison Mairie (https://maisonmairie.com)
 • Studieruimte in het kasteel van Wimmertingen midden in een oase van groen.
 • Tijdens de pauze kan u een frisse neus halen in het kasteelpark
 • Vlotte bereikbaarheid in de rand van Hasselt
 • Mogelijkheid tot overnachten
Maison Marie

Inschrijvingsgeld & subsidies

De deelnameprijs bedraagt € 3.195 excl. 21% BTW (3.095€ excl. BTW voor abonnees van "De Bestuurder").

Inbegrepen in de deelnameprijs zijn het handboek, lesmateriaal, catering tijdens de sessies en een afsluitend diner op de laatste lesdag en deelname aan het exclusieve alumni-event in najaar 2024.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille (aanvraag onder de rubriek bedrijfsstrategie). Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Erkenning

Volgende erkenningen voor deze masterclass werden goedgekeurd:

 • Nationale kamer van notarissen: 20 uur - ID: 502873-1028190
 • IBR: categorie 3
 • FSMA: Erkenningsnummer 500211B
 • Orde van Vlaamse Balies
 • ITAA: 30u00 opleiding

Attestering

Na afloop van de opleiding ontvang je certificaat 'Familiedynamieken voor Adviseurs'  op voorwaarde dat je alle lessen hebt gevolgd en de eindopdracht volbracht.

Vragen?

UHasselt School of Expert Education

Functie
Praktische organisatie

Prof. dr. Anneleen Michiels

Michiels Anneleen
Functie
Academisch coördinator - Inhoudelijke vragen

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze masterclass werden vervroegd afgesloten wegens volzet. Indien je interesse hebt om onze volgende Masterclass Familiedynamieken voor Adviseurs te volgen dan kan je vrijblijvend zich hier registreren en krijg je voorrang om je in te schrijven voor de 3de editie die in de loop van het najaar 2024 of het voorjaar of najaar 2025 zal georganiseerd worden. Gelieve uw voorkeur door te geven op het interesseformulier.