Masterclass 'Adviseur Familievermogens'

Leer gefundeerd advies geven

Masterclass • 9 avondsessies • Nederlandstalig


Bedrijfsfamilies hebben meer en meer nood aan nieuwe, specifieke diensten van hun financiële, juridische en fiscale adviseurs.
Deze opleiding reikt je als adviseur de nodige actuele en multidisciplinaire kennis aan omtrent het adviseren van familievermogens en geeft een antwoord op vragen als:

 • Hoe ontwikkel je een geïntegreerde strategie voor investment management voor een familie?
 • Wat zijn enkele van de financiële kwesties die uniek zijn voor leden van een bedrijfsfamilie?
 • Wat verwachten families van de private banking sector?
 • Hoe kan ik als adviseur evolueren om aan de behoefte van mijn klanten te voldoen?

In 9 avondsessies, die een mix zijn van lezingen, discussies en praktijkgetuigenissen, verwerf je inzichten omtrent de uitdagingen en kansen bij het ontvangen, beheren en overdragen van (familie)vermogens. Na het volgen van deze masterclass kan je hierover gefundeerd advies geven.

Deze masterclass biedt naast inzichten en tools uit academisch onderzoek ook inzichten en praktijkgetuigenissen van experts inzake familiedynamieken, investeringen en estate planning.

Deze opleiding is complementair aan de Masterclass 'Familiedynamieken voor Adviseurs'. Beide opleidingen zijn een ideale aanvulling op elkaar en kunnen in willekeurige volgorde en los van elkaar gevolgd worden.

UHasselt corporate

Voor wie?

 • Adviseurs die hun inzichten rond familievermogens willen verbreden aan de hand van actuele en multidisciplinaire kennis: family officers, private bankers, advocaten, estate planners, notarissen, accountants, juristen, familie-adviseurs, C-level managers en bestuurders van familiebedrijven.
 • Ondernemers en particulieren kunnen ook deelnemen mits basiskennis van finance en fiscaliteit.
 • Om voldoende interactie tijdens de sessies toe te laten, beperken we het aantal deelnemers tot 25.

Programma

Module 1 | Families en hun Vermogens

1.1 Algemeen kader en Familiale Governance 

 • Familie- bedrijfs en vermogenssystemen
 • Begrip over individuele rollen, verantwoordelijkheden en doelstellingen
 • Complexiteit van adviesverlening aan ondernemende families
 • Familiale Governance; Familiecharter; Aandeelhoudersovereenkomst

1.2 Familiestrategie vs. Bedrijfsstrategie 

 • Familiestrategie vs bedrijfsstrategie
 • Familiedynamieken
 • Overdracht van het familiebedrijf

1.3 Vermogensopbouw 

 • Brede trend van diversificatie
 • Asset allocation: samenhang van de verschillende vermogenscomponenten
 • De vermogensbalans
 • Cashflow planning

Module 2 | Beheer: Investeringsbeleid

2.1 Beurs en Vastgoed 

 • Investment policy
 • Aandelen- en obligatiemarkten - performance en risks
 • Vastgoedinvesteringen


2.2 Private Equity & Alternatives 

 • Alternatieve Investeringen
 • Private Equity, Hedge funds, Verzekeringsproducten
 • Selectie, monitoring en opvolging van resultaten en kosten

Module 3 | Estate Planning en Governance

3.1 Overdracht van het vermogen 

 • Overdracht van het vermogen - onboarding the Next Generation
 • Estate Planning: erfbelasting, huwelijkscontract, schenkingen, controlestructuren
 • Filantropie

3.2 Corporate, Family en Wealth Governance

 • State of the art omtrent onderzoek rond familiebedrijven en bedrijfsfamilies
 • Wat is goed bestuur in een familiebedrijf
 • Wat is de rol van een voorzitter in een familiebedrijf

Module 4 | Family and wealth advising

4.1 Conflictpreventie en -bemiddeling 

 • Verbinden en oplossingsgericht communiceren: valkuilen en academisch onderbouwde, praktische tools
 • Conflictbemiddeling in familiebedrijven (vanuit adviseursrol, vanuit RvB/RvA, bemiddelingstechnieken)

4.2 Het Adviseren van bedrijfsfamilies 

 • Versterken van adviserende vaardigheden
 • Verkennen van voorkeursinterventies
 • Ervaringsuitwisseling

Wat deelnemers vertellen over deze masterclass

Bij FinFactor spreken we dagelijks met ondernemers over hun persoonlijke situatie, hun bedrijf en vooral hun vermogen. In deze gesprekken ligt de focus vaak op de cijfers. In de Masterclass “Adviseur Familievermogens” kon ik me verdiepen in heel wat andere aspecten die een rol spelen bij ondernemers. Zo is het doel van de familie achter een bedrijf vaak niet enkel financieel en kunnen individuen binnen de familie verschillende ambities koesteren. Dit begrijpen en hiermee rekening houden, versterkt onze band met de ondernemer en laat ons toe hen nog beter te begeleiden.
Steven Nuyts | FinFactor | Partner & Chief Investment Officer
Steven Nuyts
Ik ben uiterst tevreden dat ik de Masterclass ‘Adviseur Familievermogens’ heb gevolgd. Het programma bevatte zowel onderdelen waarmee ik inhoudelijk al vertrouwd was (repetition fixes the notion) als enkele inhoudelijke blinde vlekken, die echter wel degelijk van belang zijn bij het opnemen van zo’n adviseursrol. Zeer gevarieerd aanbod van competente en ook relevante sprekers, zowel vanuit het academisch veld als vanuit de praktijk, die open stonden voor vragen en dialoog, waardoor elke lesavond sneller dan verwacht de klok van negen gepasseerd werd. Het is dus zeker niet alleen ex cathedra dat de kennis en inzichten over de deelnemersgroep worden uitgestort. Die groep leert elkaar ook snel beter kennen en is bijgevolg ook een meerwaarde. Time well spent, value for money.
Patrick Torfs | Apefat BV | Bestuurder
Patrick Torfs 200 X 200

Sprekers

Michiels Anneleen

Prof. dr. Anneleen Michiels, Academisch Verantwoordelijke

Prof. dr. Anneleen Michiels is hoofddocent aan het Research Center for Entrepreneurship and Family firms van de Universiteit Hasselt. Zij is voormalig Chair van de Family Business Research Group van de European Academy of Management, en was verbonden als gastprofessor aan verschillende universiteiten in de USA en Australië. Haar onderzoek focust op thema’s rond de invloed van geld op het familiebedrijf en de bedrijfsfamilie en is gepubliceerd in zowel academische als praktijkgerichte tijdschriften.

Voordeckers Wim

Prof. dr. Wim Voordeckers

Prof. dr. Wim Voordeckers is Hoogleraar Entrepreneurial Finance & Governance aan het Research Center for Entrepreneurship and Family firms van de Universiteit Hasselt sinds 2000. Zijn onderzoek situeert zich op de volgende domeinen: corporate en familiale governance in familiebedrijven, professionalisering in familiebedrijven, ondernemerschapsintenties en de financieringsproblematiek in KMO’s en familiebedrijven.

Vandeput Peter

Peter Vandeput

Peter Vandeput is licentiaat in de Rechten en behaalde masters o.a. in het vennootschapsrecht. Hij is erkend adviseur familiebedrijven en erkend bemiddelaar burgerlijke en handelszaken. Peter is vennoot bij advieskantoor Van Havermaet en verantwoordelijk voor Family Office services. Hij begeleidt bedrijfsfamilies bij bedrijfsoverdrachten, family & corporate governance, vermogensstructuren en aandeelhoudersafspraken.

Daems Herman

Prof. dr. Herman Daems

Prof. dr. Herman Daems is Professor Emeritus aan de KU Leuven en Voorzitter van BNP Paribas Fortis. Hij is tevens Voorzitter van het European Corporate Governance Institute en van Dovesco Groep en Unibreda NV. Hij was in het verleden Voorzitter van de Raad van Bestuur van KU Leuven, Barco, GIMV en Lannoo Groep. Hij is auteur van een tiental boeken, met als meest recente “Geheimen van de Bestuurskamer”.

Arijs Diane

Prof. dr. Diane Arijs

Prof. dr. Diane Arijs, docent aan KU Leuven, Work and Organization Studies, focust zich in haar wetenschappelijk onderzoek op employer branding, en mentaal welzijn in familiebedrijven. Haar expertise en passie is om haar wetenschappelijke inzichten over duurzaam succes in familiebedrijven niet enkel te publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook te vertalen naar concrete handvaten voor de praktijk van familiebedrijven.

De Beir Theo

Theo De Beir

Theo De Beir is advocaat in burgerlijke, handels- en sociale zaken en Voorzitter van het Federale Bemiddelingsbureau (FBC). Hij richt zijn professionele activiteiten op onderhandelen en bemiddelen met een voornamelijk commerciële insteek. Doorheen zijn praktijk heeft hij ruime ervaring opgebouwd in zowel het voeren van procedures voor rechtbanken alsook het beslechten van geschillen door middel van onderhandeling of als op te treden als bemiddelaar.

Fryns Beatrice

Béatrice Fryns

Béatrice Fryns is Manager Estate Planning bij Van Havermaet en tevens Praktijkassistente aan de Faculteit Rechten van de UHasselt. Zij behaalde een Master in de Rechten en een bijkomende Master in het Notariaat. Zij was voorheen actief in het notariaat en de advocatuur. Bij de Family Office afdeling van Van Havermaet doet zij vermogens- en successieplanning met specialisaties in onroerend goed, schenkingen en nalatenschappen.

Heene Holger (1)

Holger Heene

Holger Heene is Director Wealth Monitoring & Investment Solutions bij Van Havermaet. Hij is een Master in de TEW en behaalde een bijkomende Master Estate Planning. Voorheen was hij verbonden aan ShelteR Investment Management, Van Lanschot Bankiers en Puilaetco Dewaay als Private Banker.

Maurissen Jan

Jan Maurissen

Jan Maurissen is partner/Challenger bij Van Havermaet. Hij is Master in de Rechten; Graduaat in de Fiscale en ‘Master in Personal en Financial planning’.
Hij is sinds 1992 verbonden aan Van Havermaet en gespecialiseerd in de algemene begeleiding en advisering bij familiale opvolging, begeleiding bij de overname van ondernemingen en financiële planning.

Guy Wauters (1)

Guy Wauters

Guy Wauters is voormalig CFO van het familiebedrijf Vandersanden, waar hij meer dan 40 jaar aan de kar trok, en tevens schoonzoon van de oprichter. Hij stond mee aan de wieg van hun family office Vansan Investments, en kan als geen ander vertellen over de dynamieken wanneer vermogen, familie en bedrijf samenkomen.

Roovers Tim

Tim Roovers

Tim Roovers, advocaat-partner bij Sansen International Tax Lawyers, is al meer dan 15 jaar actief als juridisch en fiscaal adviseur in de verschillende materies die gelinkt zijn aan vermogensplanning. Hij is tevens verbonden als geaffilieerd wetenschappelijk medewerker aan de Master Notariaat aan de VUB.

Roux Dominique

Dominique Roux

Dominique Roux is Director LRM Private, waar hij inzet op het verankeren en versterken van lokaal gevestigde ondernemingen en familiebedrijven. Voorheen was hij verbonden aan Deloitte als Partner en Bedrijfsrevisor.

Stremersch Jo

Jo Stremersch

Jo Stremers is Partner bij Stremersch, Van Broekhoven & Partners, is expert in vermogensplanning. Hij begeleidde al meer dan 2000 klanten en verzorgde diverse opleidingsprogramma’s voor banken, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. Daarnaast is hij auteur van diverse publicaties, artikels en boeken over vermogensplanning.

Vranken Frank

Frank Vranken

Frank Vranken is een ervaren Chief Investment Officer, met posities binnen Indosuez Bank België, ABN Amro Bank België, Fortis Bank, BNP Paribas Fortis en Puilaetco Dewaay Private Bankers. Sinds 2021 is hij CIO bij Edmond de Rothschild Europe.

Filippini Jean Pierre

Jean-Pierre Filippini

Jean-Pierre Filippini is sinds 2010 CEO van Carglass Duitsland. Hij bekleedde voordien gedurende 10 jaar verschillende functies binnen het moederbedrijf Belron. Jean-Pierre is ook lid van de raad van bestuur van de Carglass Foundation "Giving Back".

Van Waeyenberge Hanne

Hanne Van Waeyenberge

Hanne Van Waeyenberge is coach, bemiddelaar en trainer voor ondernemende families. Ze begeleidt opvolgingsprocessen, chartertrajecten, familiefora en gesprekken in kleine en grote groepen - put hiervoor gul uit haar jarenlange en doorleefde expertise met de bijzondere dynamieken van familiebedrijven,en haar ervaring binnen haar eigen bedrijfsfamilie.

Planning

Data:

De volgende editie van deze masterclass vindt plaats tussen januari en maart 2025. Een concrete planning volgt nog.

Uren:

's Avonds, concrete uren nog aan te kondigen.

Deze opleiding is een organisatie van UHasselt in samenwerking met Van Havermaet.

Waar heb je les?

Campus Hasselt

UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw
Locatie
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Inschrijvingsgeld & subsidies

De deelnameprijs bedraagt € 2.950 excl. 21% BTW (2.850€ excl. BTW voor abonnees van "De Bestuurder"), inclusief lesmateriaal, catering en deelname aan het alumni-event in 2024.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Erkenning

Volgende erkenningen werden goedgekeurd voor de lessen van het voorjaar 2024:

 • Nationale kamer van notarissen: ID 462680
 • FSMA: 27 punten, Accreditatienummer 500211 B
 • IBR: categorie 3
 • ITAA : 24u45 opleiding
 • Orde van Vlaamse Balies C-2023-214

Attestering

Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat "Adviseur Familievermogens" op voorwaarde dat je minstens 80% van de lessen hebt gevolgd.

Vragen?

UHasselt School of Expert Education - Koen Matthys

Matthys Koen
Functie

Opleidingsmanager

Prof. dr. Anneleen Michiels

Michiels Anneleen
Functie
Academisch coördinator - Inhoudelijke vragen

Inschrijven

De editie van 2024 is net afgerond. Indien je interesse hebt om de volgende Masterclass Adviseur Familievermogens te volgen, kan je jezelf vrijblijvend op de interesselijst registreren. Zo krijg je voorrang om je in te schrijven voor de volgende editie van januari-maart 2025.

Er worden maximaal 25 deelnemers toegelaten.

Door in te schrijven ga je akkoord met de specifieke voorwaarden van de UHasselt School of Expert Education.