Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Informatica


Informatica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING IN DE INFORMATICA

Na de bacheloropleiding informatica aan UHasselt kun je rechtstreeks instromen in de master in de informatica aan UHasselt.

In de masteropleiding ga je je verder verdiepen in de informatica via verplichte vakken en een breed palet aan keuzevakken. Je krijgt hierbij ook de mogelijkheid om je te specialiseren in 1 of meer domeinen in de informatica. Je kunt vandaag kiezen uit zes specialisaties: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DATA MANAGEMENT, ENGINEERING INTERACTIVE SYSTEMS, HEALTH INFORMATICS, NETWORKING AND SECURITY en VISUAL COMPUTING.

De zes specialisaties bevatten een pakket van 24 SP aan thematisch gegroepeerde vakken. Deze specialisaties steunen op het wetenschappelijk onderzoek van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM), onderzoekscentrum van UHasselt, en van de onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica (DBTI), onderdeel van het Data Science Instituut van UHasselt.

Als masterstudent krijg je ook de unieke kans om mee te draaien in lopende onderzoeksprojecten van beide groepen.

 

1. Artificial Intelligence

Gezichtsherkenning, spreken met je computer, de computer die teksten vertaalt, fijne boekentips geeft, of zelfs ongewenste emails automatisch verwijdert. Maar ook zelfrijdende auto’s, huishoudrobots, computers die wereldkampioen zijn in kwissen (Watson), schaken (Deep Blue) of een Japans bordspel (AlphaGo). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de artificiële intelligentie die al een tijdje in volle opmars is. De wetenschappelijke principes die hier aan ten grondslag liggen zijn afkomstig uit een aantal informatica- disciplines zoals informatiesystemen, data mining, logica en machine learning. In het nieuwe profiel Artificiële Intelligentie maak je grondig kennis met deze disciplines en leer je experimenteren met diverse technieken. Zo kan je meedenken aan een verantwoord gebruik van artificiële intelligentie in onze maatschappij.

2. Data Management

Een kerntaak van de informatica is het beheren van gegevens. Facebook, Twitter, Google, het World Wide Web, zijn eigenlijk wereldwijde gegevensbanken die voortdurend worden geüpdatet en bevraagd. Hoe houden informatici zulke systemen draaiend? Wat zou de bankensector zijn zonder databases die alle rekeningen en betalingen uitwisselen en beheren? Het profiel Data Management biedt een vorming die je opleidt tot specialist in geavanceerde databasetechnologie en data mining. Je kijkt ook onder de motorkap en leert de principes en de architectuur van deze systemen kennen. Zo ben je gewapend voor het ontwikkelen van de data management software van morgen.

3. Engineering Interactive Systems

Alle computersystemen hebben uiteindelijk tot doel eindgebruikers te dienen. Dat maakt Human-Computer Interaction (HCI) bepalend voor het succes van een computersysteem. In dit profiel komen alle technische, wetenschappelijke en informatica aspecten van het bouwen (de “engineering”) van interactieve systemen aan bod. Je zal in staat zijn het hele bouwproces van een interactief systeem te beheersen en te doorlopen: het bedenken van het concept, het ontwerpen, het programmeren en het evalueren van de interactie tussen een menselijke gebruiker en een computersysteem. In dit profiel worden je creatieve skills verder ontwikkeld en word je opgeleid om innovatieve oplossingen te bedenken en uit te werken. Er wordt ook aandacht besteed aan vlot in en met multidisciplinaire teams werken.

4. Health Informatics

Een goed werkende en efficiënte gezondheidszorg is één van de hoekstenen van onze moderne maatschappij. Kwalitatief hoogstaande informatica-ondersteuning is daarvoor uitermate belangrijk, en wordt met de term Health Informatics aangeduid. Dit is een domein in volle evolutie met een uitgesproken nood aan goed opgeleide en in het domein gespecialiseerde informatici. Dit profiel verschaft je de kennis en skills om medische en zorgtoepassingen te realiseren en te beheren. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende informatica- domeinen die een rol spelen bij Health Informatics. Je wordt opgeleid om in interactie te treden met andere disciplines dan de informatica en om het voortouw te nemen bij de realisatie en het management van medische en zorgtoepassingen.

5. Networking and Security

Het internet is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Het gebruik van sociale media, cloud services en video-on-demand stelt steeds grotere eisen aan de netwerken waarop deze toepassingen worden aangeboden. Het is een hele uitdaging om een dergelijk netwerk correct te dimensioneren, te beveiligen en de beschikbaarheid ervan te garanderen. In dit profiel leer je hoe grootschalige netwerken zijn opgebouwd en hoe ze efficiënt beheerd en ingezet worden, rekening houdend met de almaar toenemende applicatievereisten. Zeer belangrijk zijn de beveiligingsaspecten, die je bekijkt vanuit het standpunt van alle stakeholders: gebruikers, beheerders en applicatieontwikkelaars. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op praktische ervaring met de technologieën, in een realistische labo-context.

6. Visual Computing

Zicht en gehoor zijn de zintuigen bij uitstek waarmee een mens informatie van een computer verwerft, ongeacht of het een supercomputer betreft dan wel een smartphone. Andersom biedt de verwerking van camerabeelden en geluid op een computer ongeziene mogelijkheden. Meer dan ooit is dit een actueel onderwerp: de nodige rekenkracht is gemeengoed geworden. Media-toepassingen springen het meest in het oog, maar de rekentechnieken en apparatuur die daarvoor ontwikkeld wordt, vinden bijna overal toepassing waar grote rekenkracht vereist is. Een grafische kaart is immers een supercomputer op zich. Dit profiel biedt je een unieke mix van onderwerpen met betrekking tot zowel het verwerken als genereren van beeld en geluid. Tevens maak je uitgebreid kennis met de onderliggende technologieën.

 

Tenslotte, studenten die interesse hebben in het domein 'Theoretische informatica', kunnen enkele specifieke keuzevakken uit dit domein opnemen in de master.