Educatieve master in de wetenschappen en technologie

Waarom educatieve master in de wetenschappen en technologie studeren aan UHasselt?

Educatieve master • 120 studiepunten • Nederlandstalig • Ook mogelijk in verkort traject 60 studiepunten


 • Je ontwikkelt expertise in jouw vakgebied én als leraar
 • Je doet diverse praktijkervaringen op vanaf de eerste weken
 • Je zet krachtige leerprocessen op, gericht op talenten van lerenden
 • Je wordt een voortrekker van innovatief onderwijs
 • Je leert samenwerken met lerenden, groepen, collega's en partners
 • Je krijgt impact op het onderwijs en de maatschappij
Download de brochure
SHOOT17 Informatica 11

Hoe ziet de opleiding eruit?

Praktijkgerichte opleiding

Praktijk staat in de educatieve master centraal. Vanaf het begin kom je in aanraking met de onderwijspraktijk. Je oefent eerst je onderwijsvaardigheden in een veilige, vereenvoudigde context met je medestudenten. Daarna ga je over naar stages in de secundaire scholen, het hoger onderwijs, educatieve centra... Je maakt ook kennis met de diverse taken van het lerarenberoep en je doet praktijkervaring op bij diverse doelgroepen in diverse educatieve contexten. Er zijn ook praktijkgerichte opdrachten in de pedagogisch-didactische vakken en in de vakdidactiek(en).

Expertise in jouw vakgebied

Je wordt verder gevormd tot expert op het vlak van wetenschappen en technologie. Als je je voor het verkort traject inschrijft, volg je dit onderdeel niet.

Expertise in leraarschap

Het deel leraarschap bestaat voor elke student uit 60 studiepunten. Je bouwt expertise op in ‘pedagogiek & didactiek’, ‘praktijk & onderzoek’ en ‘vakdidactiek’. In de specifieke vakdidactieken leer je hoe je onderwijs vorm kan geven in jouw vakgebied. De opleiding focust op de noden in het onderwijs van vandaag:

 • Leren en ontwikkeling zijn de kerndoelen van onderwijs en vorming. Je leert hoe je krachtige leerprocessen opzet waarbij je telkens actief op zoek gaat naar strategieën, technieken en methodieken om elke lerende te engageren in een groei- en ontwikkelingsproces.
 • Het onderwijs wordt geconfronteerd met een toenemende diversiteit op etnisch, religieus, sociaal,  cultureel, lichamelijk… vlak. Dit schept mogelijkheden en creëert uitdagingen. In deze opleiding leer je vanuit een integere, respectvolle en open grondhouding diversiteit te omarmen en gericht te zijn op het  ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten.
 • We leven in een snel evoluerende maatschappij en dat betekent dat leraren en lerenden dynamisch,  flexibel, kritisch en zelfsturend aan het leren gaan. Samenwerkend leren is daarbij een ‘must’ in de les- en onderwijspraktijk van de leraar. Zelf doe je ervaring op in co-teaching. Innovatie en ontwikkeling zijn  daarom een belangrijke focus in de educatieve masteropleiding.

Jij kiest en combineert

Je kan de verkorte opleiding makkelijk combineren met werk of je gezin. De 60 studiepunten van het deel leraarschap worden volgens jouw noden georganiseerd. De lessen gaan vooral in avondonderwijs door (maandag en woensdag). Je kan ook kiezen tussen twee varianten:

 • Contactonderwijs: je komt geregeld naar de campus om de lessen face-2-face te volgen
 • Flex: je volgt de opleidingsonderdelen online en in zelfstudie. Af en toe word je op de campus verwacht

Je kan je verkorte educatieve master voltijds volgen in één jaar of spreiden over meerdere jaren. Hiervoor zijn verschillende modeltrajecten uitgewerkt. Je kan ze terugvinden in dit document (pdf, 330 KB).

Start je de opleiding in februari (tweede semester)? Dan kan je de modeltrajecten terugvinden in dit document (pdf, 344 KB).

Programma

 • De verkorte masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten
 • De volledige masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten

Bekijk hieronder het studieprogramma.

Verkorte opleiding

Er zijn twee afstudeerrichtingen in de educatieve master in de wetenschappen en technologie: ‘wetenschappen’ en ‘engineering en technologie’. Je vooropleiding is richtinggevend voor de keuze van je afstudeerrichting. Het opleidingsprogramma van de verkorte educatieve master in de wetenschappen en technologie omvat 60 studiepunten,
is voor beide afstudeerrichtingen hetzelfde en bestaat uit een aantal algemene pedagogisch-didactische vakken (PD-vakken), vakdidactieken, praktijkvakken en onderzoek.

*Naast de basis ‘vakdidactiek wetenschappen en technologie’ kies je één of twee verdiepende vakdidactieken. Meer info over de vakdidactieken lees je hier.

Volledige opleiding

Er zijn twee afstudeerrichtingen in de educatieve master in de wetenschappen en technologie: ‘wetenschappen’ en
‘engineering en technologie’. Je vooropleiding is richtinggevend voor de keuze van je afstudeerrichting. Het opleidingsprogramma van de volledige educatieve master in de wetenschappen en technologie omvat 120 studiepunten en bestaat uit twee delen:

Wetenschappen en technologie
In dit deel word je verder gevormd in jouw vakgebied op  asterniveau.  Je verdiept en/of verbreedt jouw kennis en competenties in de wetenschappen en technologie. Enerzijds volg je een aantal verplichte  opleidingsonderdelen die interdisciplinair of breed wetenschappelijk zijn: ‘onderzoekscompetenties’, ‘interdisciplinair project’, ‘praktische  vaardigheden in het wetenschapsonderwijs’ en ‘science and technology
everywhere’. Anderzijds volg je een aantal keuze-opleidingsonderdelen van een specifieke vakdiscipline binnen de wetenschappen en
technologie.

Lerarencomponent
Dit deel bestaat uit een aantal algemene pedagogisch-didactische vakken (PD-vakken), vakdidactiek, praktijk en onderzoek. Deze vakken volg je samen met de studenten uit de verkorte
educatieve master.

Je volgt zowel in je eerste als in je tweede masterjaar een combinatie aan vakken uit beide delen.

* Naast de basis ‘vakdidactiek wetenschappen en technologie’ kies je minimum één verdiepende vakdidactiek afhankelijk van je  vooropleiding. Daarnaast kies je ofwel een tweede verdiepende vakdidactiek ofwel het opleidingsonderdeel PD: actuele thema’s.
**Per verdiepende vakdidactiek kies je voor minimum 10 studiepunten aan opleidingsonderdelen van de bijhorende vakdiscipline. Je vult je opleidingsprogramma aan tot minimum 120 studiepunten. Meer info over deze keuzeopleidingsonderdelen per vakdiscipline kan je vinden via www.uhasselt.be/Studiegids.

Meer info over de verdiepende vakdidactieken en de  toelatingsvoorwaarden lees je hier.

Vakdidactieken

In de vakdidactiek leer je lesgeven in jouw vakgebied. De vakdidactieken die je volgt, bepalen de vakken die je mag geven in het secundair onderwijs met een vereist bekwaamheidsbewijs. In onderstaande tabel kan je een overzicht terugvinden van de (verdiepende) vakdidactieken gekoppeld aan de vakken van het secundair  onderwijs waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs verkrijgt. Je kan in je opleiding voor twee  vakdidactieken kiezen.

Aan deze vakdidactieken zijn echter toelatingsvoorwaarden verbonden. Je hebt toelating tot een vakdidactiek op één van volgende manieren:

 1. De juiste vooropleiding.
  Dit is dus afhankelijk van jouw academische bacheloropleiding.
 2. Op dossier.
  Indien je niet de juiste vooropleiding hebt, maar wel 30 studiepunten aan specifieke domeinkennis hebt behaald op academisch niveau, dan kan je toelating vragen tot een vakdidactiek. Een beperkt overzicht van de koppeling van de vakken secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs aan de vakdidactieken kan je hieronder terugvinden.

Welke vakken mag je geven?

Het volledig overzicht vind je via de website van Onderwijs Vlaanderen.

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden

Wat de toelatingsvoorwaarden betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volledige educatieve
masteropleiding in de wetenschappen en technologie (120 studiepunten) en het verkort traject van de educatieve masteropleiding in de wetenschappen en technologie (60 studiepunten). Hieronder een overzicht van de opleidingen die rechtstreeks toelating hebben.


Toelating tot de volledige educatieve masteropleiding in de wetenschappen en technologie (120 SP):
• Academische bachelor in de biologie
• Academische bachelor in de chemie
• Academische bachelor in de fysica
• Academische bachelor in de informatica
• Academische bachelor in de wiskunde
• Academische bachelor in de industrieel ingenieur
• Academische bachelor in de biomedische wetenschappen
• Academische bachelor in de geneeskunde
• Academische bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie


Toelating tot het verkort traject van de educatieve masteropleiding in de wetenschappen en technologie (60 SP):
• Academische bachelor in de biologie + master
• Academische bachelor in de geneeskunde + master
• Academische bachelor in de chemie + master
• Academische bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie + master
• Academische bachelor in de industriële wetenschappen + master
• Academische bachelor in de wiskunde + master
• Academische bachelor in de fysica + master
• Academische bachelor in de informatica + master
• Academische bachelor in de biomedische wetenschappen + master
• Academische bachelor in de biochemie en biotechnologie + master
• Academische bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen + master
• Academische bachelor in de biowetenschappen + master
• Academische bachelor in de farmaceutische wetenschappen + master
• Academische bachelor in de diergeneeskunde + master
• Academische bachelor in de biomedische wetenschappen + master
• Academische bachelor in de tandheelkunde + master
• Academische bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen + master
• Academische bachelor in de ingenieurwetenschappen +master
• Academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica + master
• Academische bachelor in de computerwetenschappen + master
• Academische bachelor in de productontwikkeling + master

Taalvoorwaarde
Alleen studenten die voldoende kennis (niveau C1) hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de educatieve masteropleiding. Voor deze voorwaarde verwijzen we naar de onderwijsregeling voor studenten.
www.uhasselt.be/oer

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

De verkorte opleiding start op maandag 20 september 2021, en op 14 februari 2022.

Het deel leraarschap wordt op twee vaste dagen in de week georganiseerd met telkens twee lesblokken:

 • Maandag: 18u00-19u45 ; 20u-21u45
 • Woensdag: (16u00-17u30) ; 18u00-19u45 ; 20u-21u45

Het standaard lessenrooster kan je vinden in dit document. (pdf, 428 KB)

De volledige opleiding start op maandag 20 september 2021. Het deel leraarschap volg je samen met de studenten van de verkorte opleiding in avondonderwijs. De domeincomponent wordt georganiseerd in dagonderwijs van maandag t.e.m. vrijdag.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Leraar in 2de en 3de graad in het secundair onderwijs • Leraar in het deeltijds kunstonderwijs • Docent of lector in het hoger onderwijs en in het volwassenenonderwijs • Onderzoeker vakdidactiek • Werken in jouw vakgebied • Geven van bedrijfsopleidingen en -trainingen • Medewerker educatieve centra in jouw domein • …Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen

Kom naar een infoavond
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek de opleiding
 • Krijg meer informatie tijdens een infosessie
 • Schrijf je in voor de opleiding

De infosessie van 12/01 gemist of de PowerPoint nog eens bekijken? 
Je kan de PowerPointpresentatie over starten in het tweede semester (februari) in dit document (pdf, 766 KB) vinden.

Masterbeurs
24 feb

Online masterbeurs

24 februari 2022
09:00
Online


FAQ

Studiebelasting – verschillende modeltrajecten

Het aantal opgenomen studiepunten bepaalt de studiebelasting. Zo zal je een gemiddelde studiebelasting van 40u/week hebben als je 60 studiepunten opneemt in één academiejaar met 30 studiepunten per semester. Spreid je de verkorte educatieve masteropleiding over twee
academiejaren, met telkens 15 studiepunten per semester, dan zal je een gemiddelde studiebelasting hebben van 20u/week. De verschillende modeltrajecten en hun gemiddelde studiebelasting per week kan je hier vinden.

Examens – academische kalender

De onderwijs- en examenperiodes van de educatieve masters worden vastgelegd in de academische kalender van de School voor Educatieve studies (SES). De examens gaan altijd door op maandag en woensdag. Schriftelijke examens vinden steeds plaats tijdens de avonduren.
Mondelinge examens worden zowel overdag als ’s avonds georganiseerd zodat je steeds de keuze hebt.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt hetzelfde als alle andere bachelor- en masteropleidingen van UHasselt. Je betaalt een vast gedeelte per academiejaar en daarbij een variabel gedeelte per opgenomen studiepunt. Meer info lees je hier.

Leerkrediet

Voor de verkorte educatieve masters moet je geen leerkrediet inzetten.
Meer info over het leerkrediet vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) voor het volgen van de educatieve masteropleiding. Meer info kan je vinden
op de website van de Vlaamse Overheid.

Doctoreren en educatieve master

Wil je een doctoraat combineren met je educatieve master? Dat kan! Mits akkoord van jouw promotor en op voorwaarde dat de voortgang van je doctoraat niet in het gedrang komt.

Lesgeven in het hoger onderwijs

Tijdens je opleiding kan je ook stages doen in een universiteit of hogeschool. Bovendien is het diploma educatieve master zeker een meerwaarde voor een job als docent of lector in het hoger onderwijs.

Bijkomend bekwaamheidsbewijs behalen

Heb je al een diploma educatieve master of een diploma van leraar en een masterdiploma, en wens je nog een bijkomend vereist bekwaamheidsbewijs te behalen? Dat kan! Je volgt dan minstens één vakdidactiek en een korte stage van 10 lesuren. Als je nog geen diploma
educatieve master hebt, neem je ook nog de masterproef op in je opleidingsprogramma.

VDAB-contract

Het is mogelijk om de verkorte educatieve master via een VDAB-contract te volgen. Meer info en voorwaarden vind je op de webpagina van de vdab.

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17