Francqui Leerstoel prof. em. Paul Lemmens (2021-2022)

De faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt heeft de eer en het genoegen prof. em. Paul Lemmens (KU Leuven), voormalig rechter voor België in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2012-2021), te verwelkomen als houder van een Francqui Leerstoel tijdens het academiejaar 2021-2022, onder het promotorschap van prof. dr. Stijn Smet (promotor) en prof. dr. Jan Theunis (co-promotor).

De promotoren, faculteit en universiteit zijn de Francqui Stichting bijzonder dankbaar voor de toekenning van de Francqui Leerstoel. De uitgebreide expertise van prof. em. Paul Lemmens op het vlak van mensenrechten belooft het onderwijs aan de faculteit Rechten te verrijken doorheen het academiejaar 2021-2022.

Het programma van de Francqui Leerstoel wordt hieronder weergegeven. De inaugurale rede op 18 januari 2022 en het slotevenement op 10 juni 2022 staan open voor het brede publiek.

While most sessions will be held in Dutch, the closing event on 10 June 2022 will be held in English. It is open to the general public (see Programme).

Logo

Over prof. em. Paul Lemmens

52725 005

Paul Lemmens is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij gedurende vele jaren het recht inzake de mensenrechten doceerde. Hij combineerde die academische opdracht met de rechtspraktijk, eerst als advocaat aan de balie te Brussel, daarna als lid van de Raad van State. Van 2012 tot 2021 was hij rechter voor België in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Thans is hij teruggekeerd naar de Raad van State, waar hij een kamer van de afdeling bestuursrechtspraak voorzit.

 • 18 januari 2022: Inaugurele rede -  Mensenrechten in Europa: uitdagingen voor de nationale rechters en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • 14 maart 2022: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over rechtsstaat en democratie
 • 29 maart 2022: Seminarie met doctorandi. Deelnemende doctorandi stellen hun onderzoek voor, prof. em. Paul Lemmens en andere genodigden geven feedback op het voorgestelde doctoraatsonderzoek.
 • 3 mei 2022: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de relatie tussen burger en bestuur
 • 16 mei 2022: Het recht op een eerlijk proces in bestuursgeschillen
 • 30 mei 2022: The European Convention on Human Rights and the exercise of power in a democratic society
 • 10 jun 2022 - Slotevent The individual in society: solidarity with one another

Programma en sprekers

Start 15u00

Inleiding door prof. em. Paul Lemmens, houder van de Francqui Leerstoel 2021-2022.

Panelgesprek over de relatie tussen de (mensen)rechten van het individu en de waarde van solidariteit in pluralistische samenlevingen:

 • Prof. dr. Eva Brems (Universiteit Gent)
 • Prof. dr. Charlotte Declerck (Universiteit Hasselt)
 • Prof. dr. Petra Foubert (Universiteit Hasselt)
 • Prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven)
 • Prof. dr. Wouter Vandenhole (Universiteit Antwerpen)
 • Moderator: prof. dr. Stijn Smet (Universiteit Hasselt)

Slotwoord door Frédéric Krenc, rechter voor België in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Einde voorzien om 17u00. Aansluitend wordt er u een receptie aangeboden.

Locatie: Aula Louis Verhaegen, Campus Hasselt en online te volgen (hybride)

Tijdstip: 15u00-19u00

Inschrijven