Proclamatie / Graduation masteropleiding / master degree & bacheloropleidingen

*** save the date ***
*** meer informatie en exacte planning volgt zo snel mogelijk ***

07 september 2022
00:00 - 00:01
ark_alumni_hoedjes ark_alumni_hoedjes

Dit event is reeds afgelopen

Rector prof. dr. B. Vanheusden,
decaan/dean prof. S. Devoldere en/and
de voorzitters van de examencommissie/chairmen of the examination board prof. dr. ir. arch. G. Verbeeck, prof. dr. A. Petermans, prof. dr. O. Devisch & prof. dr. B. Plevoets

hebben het genoegen u uit te nodigen op de proclamatie van:
have the pleasure to invite you to the graduation ceremony of:

Masteropleiding / Master degree:

Architectuur
Interieurarchitectuur
Interior Architecture Adaptive Reuse


Bacheloropleidingen:

Architectuur
Interieurarchitectuur
Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s

De uitnodiging zal binnenkort volgen via mail.
An invitation will be send out to you inbox soon.

Terug naar het Agenda overzicht