6 vragen aan...

Ooit liepen ze door onze gangen, werkten ze in en rond ons gebouw, en hadden ze dromen over de toekomst. Hoe staan ze er nu voor? Hoe vergaat het onze alumni in de grote wereld?

We vragen het aan hen, in zes vragen.

Ianthe Lindelauf / Kevin Winters  
Yves Dupont / Toon Martens / Kimberly Vandenborne

moving gif moving gif

Ianthe Lindelauf

"Ik zou studenten aanraden om zoveel mogelijk vakantiewerk te doen in een architectuurbureau om te ontdekken of de job van architect hetgeen is wat ze ervan verwachten"

Profielfoto Ianthe

1. Hoe kijk je terug op je opleiding?
Met een heel goed gevoel en een snuifje heimwee. Ik dacht toen dat ik een zeer druk leven had. Vandaag besef ik dat het niets is in vergelijking met de drukte die ik nu ervaar.

2. Waarover ging je afstudeerproject en je scriptie?
Mijn afstudeerproject, en tevens ook mijn scriptie, was een onderzoek hoe zorg in de verschillende stadia van het leven een volwaardige plaats kon krijgen in de stedelijke context van de kust.

3. Welk professioneel parcours heb je al afgelegd? Wat doe je momenteel?
Bij Dhoore Vanweert Architecten ben ik mijn stage begonnen. Na anderhalf jaar ben ik vervolgens van start gegaan bij LVJ-architecten waar ik vandaag nog steeds aan de slag ben. Een jaar na afstuderen in Hasselt besloot ik, naast mijn full-time werk, een master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening te volgen aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze master heb ik in 2021 tot een goed einde kunnen brengen. Eind 2020 heb ik tenslotte ook besloten om mijn eigen architectuur- en interieurbureau op te richten om zo mijn creativiteit volledig kwijt te kunnen.

4. Op welke projecten ben je het meest trots?
Er zijn verschillende projecten waar ik zeer trots op ben omwille van uiteenlopende redenen. Mijn eerste project voor Dhoore Vanweert architecten dompelde me tot in het kleinste detail onder in de wereld van het luxueuze interieurontwerp en de bijhorende veeleisende uitvoering. Van de projecten die ik bij LVJ-architecten heb mogen ontwerpen, ben ik het meest trots op de kantoorgebouwen 'De Biesen Business Hub’ omdat dit het eerste project is dat ik volledig samen met mijn vader ontworpen heb. Villa Canal is het eerste grote interieurproject (zo’n 400m2) dat ik onder mijn eigen bureau ’Studieau Architectuur’ heb mogen ontwerpen. Momenteel is dit project volop in uitvoering.

5. Welke professionele dromen wil je nog realiseren (op korte en lange termijn)?
Op korte termijn wens ik uiteraard mijn eigen architectuur- en interieurbureau verder uit te bouwen met interessante projecten. Op de langere termijn staan nog verschillende ideeën op de planning om het bureau verder uit te breiden maar daar kan ik momenteel nog niet veel over kwijt.

6. Welk advies wil je geven aan studenten (interieur-)architectuur?
Ik zou studenten aanraden om zoveel mogelijk vakantiewerk te doen in een architectuurbureau om te ontdekken of de job van architect hetgeen is wat ze ervan verwachten. Ook heeft het mezelf enorm geholpen om sneller zelfstandig te kunnen werken op mijn stageplaats.

Kevin Winters

"Probeer in je studiejaar een open en transparante cultuur te ontwikkelen, zodat jullie als team gaan functioneren, waarbij jullie gesprekken voeren, ervaringen delen, elkaar uitdagen en leren van elkaar."

Kevin Winters 600

1. Hoe kijk je terug op je opleiding?
Onze studiejaren waren fun, divers en intens. Naast het wetenschappelijke deel, onthoud ik vooral de culturele benadering van de opleiding. Verder vond ik het competitieve element – je wil het beste project ontwerpen – wel uniek, we werkten behoorlijk hard. Uiteraard was er steeds voldoende ruimte voor plezier en andere activiteiten. In combinatie met leven op kamers heeft deze periode een enorm positieve impact gehad op mijn ontwikkeling als persoon.

2. Waarover ging je afstudeerproject en je scriptie?
Mijn afstudeerproject was Designdepot Oudrekem. Een uitbreiding van een kanaal in het Maaslandschap transformeert een tussengebied naar een nieuw en subtiel oriëntatiepunt. Ik laat letterlijk de Zuid-Willemsvaart in Oud-Rekem binnen vloeien tot aan de voet van het historische erfgoed die Oud-Rekem rijk is. Vanaf dan zijn de potenties van haar ligging naast de Zuid-Willemsvaart niet langer onbenut. Deze confrontatie zorgt ervoor dat het kasteel D’Aspremont Lynden en het oude psychiatrische hospitaal aan het water komen te liggen en het glorieuze decor vormen van de nieuwe waterpartij die de kanaaluitbreiding is. Ik won met het project de Euregionale Architectuur Prijs 2010. Mijn scriptie ging over Architectuurfotografie, twee boeiende en steeds in beweging zijnde domeinen. Het werk deed onderzoek naar het onderscheid tussen architectuurfotografie beoefenen in opdracht van en als vrij werk.

3. Welk professioneel parcours heb je al afgelegd? Wat doe je momenteel?
Ik heb gewerkt bij CT Architects te Bilzen, en stage gelopen bij Architectslab te Brussel. Daarnaast ben ik één van de oprichters van ontwerpbureau débardeur te Brussel. Momenteel ben ik projectarchitect bij Architectslab en zaakvoerder-architect bij débardeur.

4. Op welke projecten ben je het meest trots?
Het oprichten van een nieuw ontwerpbureau met een gevarieerd en interessant portfolio. Daarnaast het mee oprichten en ontwikkelen van Architectenhuiskamer, de alumnivereniging van de faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt.

5. Welke professionele dromen wil je nog realiseren (op korte en lange termijn)?
Ik wil blijven goede antwoorden bieden op vraagstukken over ruimte. Op basis van mijn kennis en intuïtie wil ik ontwerpen blijven maken die zich situeren in architectuur of landschap, en de ontmoeting tussen beide. Ik hoop enthousiast en ongedwongen in dialoog te blijven gaan en reflecteren over en tussen gebruik, beweging en ruimte om met elk onderzoeksthema en gerealiseerd project relevant te zijn.

6. Welk advies wil je geven aan studenten (interieur-)architectuur?
Probeer in je studiejaar een open en transparante cultuur te ontwikkelen, zodat jullie als team gaan functioneren, waarbij jullie gesprekken voeren, ervaringen delen, elkaar uitdagen en leren van elkaar.

Yves Dupont

"Architectuur is en blijft een werkwoord. Bouw je referentiekader uit, wees kritisch en blijf de wereld onderzoeken. Die staat namelijk nooit stil!"

Yves Dupont

1. Hoe kijk je terug op je opleiding?
Mijn studententijd aan de faculteit Architectuur en Kunst in Diepenbeek was een intense periode waar ik tot op vandaag nog steeds goede herinneringen aan overhoud alsook de vruchten van pluk. Zowel de bachelor- als masterjaren hebben mijn visie op architectuur en de wereld vormgegeven.

Met een kritische blik op de maatschappij alsook met een oog voor schoonheid ga ik door het leven met de vele referenties, opdrachten en docenten in mijn achterhoofd. De opleiding is dan ook zoveel meer dan louter een architectuuropleiding; ze is erin geslaagd om een breed maar toch erg specifiek architectuurkader te scheppen waar ik nog dagelijks doorheen kijk.

2. Waarover ging je afstudeerproject en je scriptie?
In juni 2018 studeerde ik af met mijn eindwerk: ‘Vakhuis’ en thesis: ‘Lokale praktijk in een globale economie’; een onderzoek gebaseerd op lokale ambachtelijke productie en materiaalgebruik in Belgisch Limburg, een onderzoek dat een inspiratie moet zijn voor toekomstige maar ook praktiserende architecten, ontwerpers en vakmensen, om niet enkel naar de economische en esthetische aspecten van architectuur en design te kijken, maar ook te streven naar een meer kwaliteitsvol, duurzaam en verankerd ontwerp.

In mijn onderzoek trachtte ik de economische toestand op mondiaal, Europees, euregionaal, nationaal en provinciaal vlak in beeld te brengen, om vervolgens op nationaal en regionaal vlak de reeds bestaande initiatieven omtrent lokale, duurzame, ambachtelijke en kwalitatieve productie te ‘trechteren’ in mijn eindproject: ‘Vakhuis’; een incubator voor de kleinschalige maakindustrie gelokaliseerd langs het Albertkanaal te Hasselt.

Sedert mijn jaren als student en ‘architect in spe’, bestond er dus al een algemene interesse voor de materialisatie van de gebouwde wereld rondom mij en het vakmanschap wat hiermee gepaard gaat. Mijn passie voor kwalitatieve, doordachte en eerlijke architectuur werd beloond met de bekroning van mijn eindwerk, waarmee ik in 2018 de Euregionale Architectuurprijs mocht binnenslepen, een mooie afsluiter van mijn studententijd.

3. Welk professioneel parcours heb je al afgelegd? Wat doe je momenteel?
Na het afstuderen werkte ik een zestal maanden in een lokaal architectenkantoor in België, C.T. Architects. Gedurende deze periode werkte ik mee aan middelgrote woonprojecten in zowel België als Nederland en leerde ik mijn eerste stappen zetten als architect.

Echter was één van mijn dromen om ervaring op te doen in het buitenland. Mijn interesses voor architectuur en vakmanschap wisten me al snel richting Zwitserland te lokken. In Maart 2019 kreeg ik het nieuws aan de slag te kunnen in Atelier Zumthor te Haldenstein waar ik tot eind september 2020 actief was als architect. Na een zestal maanden actief te zijn geweest als ‘praktikant Modelbau’ en het overige jaar Peter Zumthor ondersteund te hebben als architect in verscheidene internationale projecten, heb ik de beslissing genomen om deze fantastische ervaring achter mij te laten, nieuwe horizonten te verkennen en mijn architectenstage verder te zetten op Belgisch grondgebied.

Sedert november 2020 was ik actief als praktiserend architect voor noAarchitecten te Brussel, waar ik de bouw en coördinatie van grootschalige stedelijke woonprojecten begeleidde. Daarnaast ben ik sinds september 2021 ook deeltijds studycoach - Crafts & industry aan de Design Academy te Eindhoven; Hier introduceer ik beginnende designstudenten in de architectuurwereld alsook begeleid ik hen
in experimenteel en kritisch ontwerpend onderzoek.

4. Op welke projecten ben je het meest trots?

De grote internationale musea waaraan ik mocht meewerken binnen Atelier Zumthor te Zwitserland zullen mij nog lang bijblijven. Het mede-ontwerpen en vormgeven van het nieuwe Los Angeles Museum of Art alsook de uitbreiding van Fondation Beyeler in Bazel was dan ook een bijzonder intensieve en unieke ervaring. ‘A once in a lifetime’.
Het begeleiden van grootschalige woonprojecten in Brussel was anderzijds ook een zeer leerrijke en inzichtrijke ervaring welke mijn
visie op architectuur sterk heeft beïnvloed.

5. Welke professionele dromen wil je nog realiseren (op korte en lange termijn)?
Ogenblikkelijk bevind ik mij in een fase waar ik het eerlijk gezegd even niet weet. Ik ben erg dankbaar voor de unieke ervaringen welke ik de voorbije jaren heb kunnen opdoen; maar toch heb ik het idee dat ik nog niet klaar ben met het ontdekken van de wereld. Ik sluit dan ook niet uit in het komende jaar nog wat andere horizonten te gaan ontdekken. Het uitbouwen van een netwerk voor vakmanschap alsook het opstarten van een eigen praktijk staan echter al ergens neergepend.

6. Welk advies wil je geven aan studenten (interieur-)architectuur?
Architectuur is en blijft een werkwoord. Bouw je referentiekader uit, wees kritisch en blijf de wereld onderzoeken. Deze staat echter nooit stil.

Toon Martens

"Doe veel ervaring op bij interessante bureaus!"

Toon Martens Weekend Knack

1. Hoe kijk je terug op je opleiding?
Dankbaar! Vanuit de opleiding krijg je een goede bagage mee. Dat merk ik vooral nu ik al 6 jaren in het werkveld bezig ben.

2. Waarover ging je afstudeerproject en je scriptie?
Herbestemming van het Oud Gerechtshof in Hasselt en hoe je hier met het medium van de maquette tot nieuwe ontwerpinzichten kan komen. 

3. Welk professioneel parcours heb je al afgelegd? Wat doe je momenteel?
Na mijn stage bij Simoni-Jennen Architecten, ben ik terechtgekomen bij Contekst. Wel kan ik met enige trots zeggen dat ik hier sinds een jaar medevennoot ben. 

4. Op welke projecten ben je het meest trots?
Dat laat ik graag zien aan de hand van enkele links:

https://contekst.webflow.io/projects/benoit
https://contekst.webflow.io/projects/2-sisters
https://contekst.webflow.io/projects/we-barge 

5. Welke professionele dromen wil je nog realiseren (op korte en lange termijn)?
Dit bedrijf verder uitbouwen.

6. Welk advies wil je geven aan studenten (interieur-)architectuur?
Doe veel ervaring op bij interessante bureaus. Eigenlijk is die ervaring misschien wel mijn grootste troef geweest om nu op zo'n leuke plek terecht te komen. 

Toon stond eerder dit jaar ook al te schitteren in Weekend Knack. Dat artikel kan je hier in PDF nalezen.

(c) foto: Weekend Knack

Kimberly Vandenborne

"Het parcours is vaak even interessant als het eindresultaat: het kritsch analyseren, het in vraag stellen van de opdracht, het onderzoeken van andere paden, het aftoetsen met je eigen visie of overtuiging,…"

Kimberly Vandenborne - kleur

1. Hoe kijk je terug op je opleiding?

Het klinkt ongetwijfeld eerder cliché – je studententijd als mooiste tijd van je leven - maar ik heb erg goede herinneringen aan de faculteit Architectuur. De eerste kennismaking met architectuur tijdens de bachelorjaren en het verder ontwikkelen van je eigen passies en interesses tijdens je master, zijn erg kenmerkend en vormend aan onze opleiding. De intensiteit van de ateliers en jury’s en de gelaagdheid van de projecten waar je mee te maken krijgt, dragen daar alleen maar toe bij.


Het is pas later dat ik me realiseerde dat de opleiding zelf best breed is en veel verder gaat dan het technisch opleiden tot ‘bouwdeskundige’: als architectuurstudent word je getraind om creatieve oplossingen te bedenken, kritisch en analytisch te kijken, je eigen visie vorm te geven en deze ook te kunnen verduidelijken en verdedigen,… De kennis die ik opdeed tijdens mijn opleiding, blijft mij dan ook vandaag – intussen 10 jaar later – nog steeds bij.

2. Waarover ging je afstudeerproject en je scriptie?

Het onderwerp van mijn masterthesis – Urbex, industrie en verval – koos ik omwille van mijn fascinatie met naoorlogse leegstaande industriegebouwen. Ik deed onderzoek naar eindigheid binnen de gebouwde omgeving, naar stedelijke restruimtes, terrains vagues, entropie binnen architectuur, moderne ruïnes,… en analyseerde verschillende herbestemmingsstrategieën.

Dit onderzoek resulteerde in mijn afstudeerproject ‘Hasard Cheratte  van dysfunctie tot nieuwe stedelijkheid’, waar ik een stedenbouwkundige en architecturale toekomstvisie uitwerkte voor een vervallen steenkoolmijn in de provincie Luik (gelegen in het gelijknamige dorp Cheratte).


Mijn visie op architectuur en herbestemming, die ik vertaalde en vormgaf in mijn masterproject en thesis, vormt ook nu nog de basis van mijn eigen kader als architect. Het belang van behoud van het bestaande, het inzetten van restruimtes, het bouwen van intelligente ruïnes, het potentieel van flexibele en robuuste gebouwen, een inwisselbaar programma, het inzetten op herbruik en doordacht materiaalgebruik,… ‘Het meest duurzame gebouw, is een bestaand gebouw’, blijft dan ook mijn credo.

3. Welk professioneel parcours heb je al afgelegd? Wat doe je momenteel?

Eind juni dit jaar (2023), was het 10 jaar geleden dat ik afstudeerde. Intussen heb ik dan ook een heel parcours afgelegd.

Ik ben mijn stage gestart in Brussel in september 2013 bij Architectslab, een kleiner bureau waar ik werkte aan particuliere renovatieprojecten. Hier leerde ik de praktische kant van architectuur kennen: bouwaanvragen, aanbestedingsdossiers, uitvoeringstekeningen, technische detaillering, werfopvolging,… Na een jaar, in september 2014 ben ik aan de slag gegaan in Parijs. De eerste 6 maanden werkte ik bij REV architecture (retail- en ontwikkelingsprojecten in Parijs) om nadien te belanden bij uapS, een kantoor dat zich hoofdzakelijk focust op stedenbouwkundige en grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk en België.

In 2016 ben ik teruggekeerd naar Brussel, waar ik eerst opnieuw enkele jaren aan de slag ging bij Architectslab, en in 2019 het bureau BRUT architecture and urban design vervoegde als projectarchitect. Hier werkte ik aan grotere residentiële bouwprojecten en deed ik mijn eerste ervaring op met scholenbouw.

Sinds september 2021 werk ik als project manager en architect voor Scholengroep Brussel, waar ik enerzijds insta voor de renovatie van bestaande schoolgebouwen in het Brussels hoofdstedelijk gewest en anderzijds als project manager de bouw van nieuwe scholen begeleid. Daarnaast ben ik sinds 2019 ook ac8ef als docente aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht, waar ik het atelier Mediakunst – Digitale Fabricatie leid.

4. Op welke projecten ben je het meest trots?

Hoewel ik intussen heb mogen meewerken aan verschillende grootschalige projecten, zijn het eerder de kleinere stedelijke renovatieprojecten waar ik het meest trots op ben. Het zijn heel vaak die projecten waar je de meest creatieve oplossingen moet bedenken (zowel ontwerpmatig als financieel), technisch altijd uitgedaagd wordt ("waar komt dat vocht toch vandaan?"), en op een positieve manier bijdraagt aan de stad (optimaliseren van het bestaande). Het verbouwen van een oude handschoenenfabriek tot 3 wooneenheden, het restaureren van een neoklassieke gevel in Franse natuursteen, het renoveren van bestaand hardhouten buitenschrijnwerk in een bestaande school,…

5. Welke professionele dromen wil je nog realiseren (op korte en lange termijn)?

Binnen mijn huidige job zijn er nog verschillende lopende (langdurige) projecten die ik graag wil afwerken, waaronder bijvoorbeeld de herontwikkeling van de site van de Academie in Anderlecht; waar een beschermd monument, een voormalig industrieel gebouw en nieuwbouwprogramma nauw met elkaar verweven zijn op een site in het oude stadscentrum van Anderlecht. Door de complexiteit en de gelaagdheid van zulke projecten, word je continu uitgedaagd en blijf je altijd bijleren.


Daarnaast zou ik op korte termijn graag een concrete samenwerking willen uitbouwen met het bureau van een vriend/(oud)collega, om zelf ook opnieuw deeltijds aan de slag te gaan met kleinere architectuurprojecten.

6. Welk advies wil je geven aan studenten (interieur-)architectuur?

Het parcours is vaak even interessant als het eindresultaat: het kritisch analyseren, het in vraag stellen van de opdracht, het onderzoeken van andere paden, het aftoetsen met je eigen visie of overtuiging,…

Als architect is het cruciaal om niet zomaar een antwoord te geven op een gestelde (bouw)vraag, maar om de vraag ook te kunnen herformuleren wanneer nodig. En tot slot, omdat ik het zelf niet beter kan zeggen, gebruik ik graag de woorden van Lacaton & Vassal: “Never demolish, never remove or replace, always add, transform, and reuse”.