Live Projects 2023 - 2024

Gedurende de eerste twee weken van het academiejaar krijgen onze studenten de opdracht om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie. En dat met de "hulp" van de lokale bewoners, beleidsmakers, enz... Dit jaar stuurden we onze masterstudenten naar Hasselt, Diepenbeek, Houthalen-Helchteren en Genk.

Ark Lp22 Ark Lp22

Live Projects?

Gedurende de eerste twee weken van het academiejaar krijgen onze studenten de opdracht om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie. En dat met de "hulp" van de lokale bewoners, beleidsmakers, enz... Dit jaar stuurden we onze masterstudenten naar Helchteren, Genk, Diepenbeek en Hasselt.

Er wordt in die twee weken geluisterd, gewandeld, geschetst, gebouwd, gefilmd, gepitcht, gedanst, gekookt,… maar wat, hoe en waar we een interventie gaan maken is steeds opnieuw het resultaat van dit collectief leerproces.

De insteek is om door middel van kritisch ontwerpend onderzoek het publieke debat over toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen. Architectuur is daarbij een middel en geen doel. De studenten gaan twee weken ‘op de plek’ zelf werken om door middel van interviews, mappings, ontwerpen en bouwen de vraag en potentiële oplossingen scherp te krijgen en tastbaar te maken door middel van meer of minder tijdelijke ‘prototypes’.

Deze ontwerpen worden tijdens een slotevenement aan de lokale stakeholders overgedragen.

Slotpresentaties donderdag 28 september 2023

U ben van harte welkom op de slotpresentaties van alle projecten. Hieronder kan u alvast de tijdsindeling vinden voor donderdag 28 september 2023.

  • 10.30 - 11.30 - Virga Jesse Hasselt, verzamelplaats: Oude Gevangenis
  • 12.30 - 14.30 - HUB Diepenbeek, verzamelplaats: Campus Diepenbeek, agora gebouw E - niveau B
  • 15.00 - 16.30 - Gedenkmonument Diepenbeek, verzamelplaats: Campus Diepenbeek, agora gebouw E - niveau B
  • 17.00 - 18.00 - Helchteren, verzamelplaats: Oude Pastorij, kruispunt Helchteren
  • 19.00 - 20.00 - Kolderbos, Genk, verzamelplaats: nog te bepalen

Journalisten kunnen contact opnemen met UHasselt persdienst voor meer informatie. Uitgebreidere informatie, inclusief een blog, over alle projecten is te vinden op deze site.

Expo: Live Lab. Duurzaam veranderen doe je live.

50 jaar UHasselt en 50 Live Projects sinds 2015, dat moet gewoon gevierd worden in een overzichtstentoonstelling in het vernieuwde Refugiehuis in Hasselt.

De expo presenteert hoe de Live Projecten van de faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt bijdragen aan  de duurzame verandering van steden, gemeenten en dorpen op vlak van mobiliteit, vergroening en dagelijks leven. Sinds 2015 passeerden 50 projecten de revue en zo brachten we architectuur- en interieurarchitectuurstudenten, beleidsmakers, verenigingen,... samen om na te denken over de toekomst van een bepaalde locatie.

Je maakt hands-on kennis met verschillende Live Projecten en in het interactieve deel van de expo kan je zelf mee bepalen welke live projecten jij zou willen maken om de stad  Hasselt duurzaam te veranderen. Op die manier kan iedereen zijn steentje bijdragen aan de toekomst.

  • 10 september 2023: opening tentoonstelling
  • Tussen 11.09 en 27.09: elke weekdag te bezoeken tussen 13.00 - 16.30 uur
  • locatie: Refugiehuis, Maastrichterstraat 100, 3500 Hasselt
Livelab 600

Live Projecten academiejaar 2023 - 2024

Een gedenkmonument voor overleden lichaamsdonoren (Diepenbeek)

Tijdens een “Live Project” denken we na en werken we rond het onderzoeken/creëren/ ontwerpen van een gedenkmonument  voor donoren die hun lichaam hebben afgestaan aan de medische wetenschap. Dit monument creëren we ter nagedachtenis en om dankbaarheid te tonen aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden van de medische wetenschap. De focus in het ontwerpproces ligt op de verkennende fase en de samenwerking met het anatomiecentrum (faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen), stadsbestuur en een artistieke bemiddelaar om inspiratie te geven aan wat een gedenkmonument in deze context kan betekenen.

Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Frank Vanden Ecker
Partner: UHasselt, de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen en Stad Hasselt

Ark Lp 23 Kerhof Hoepertingen

Verweven stilte

Studenten: Amber Wyns, Anna-Lisa Custers, Anne Steegen, Dina Habraken, Irem Dede, Klara Diminic, Kobe Paemelaere, Lise Peetermans, Maren Cuijpers, Marie Bernard, Marie Verjans, Sara Willems, Thomas Janssen en Tine Depae.

Begeleiders: Frank Vanden Ecker Liesbeth Huybrechts, Frank Vanden Ecker, Peter Firman, Liese Mertens (UHasselt, Faculteit Architectuur en Kunst), Leen Popleu (Faculteit Geneeskunde UHasselt), Heleen Van Loon (Atelier Adieu)

Er zijn jaarlijks een honderdtal mensen die zich opgeven als lichaamsdonor voor de medische wetenschap. Vanuit dit natuurlijk proces moeten de nabestaanden binnen de 48 uur afscheid nemen van hun geliefde. Dit Live Project door een groep (interieur)architectuurstudenten UHasselt wil graag iets teruggeven uit dankbaarheid voor deze donoren en hun familie. Een plek. Ze bewandelen het kronkelende pad van Gijs van Vaerenbergh tot een bepaalde gradatie van intimiteit. Ze kiezen de locatie waar het licht tussen de ritselende bladeren van de witte berkenbomen valt. Het vormt een rustpunt tussen de opeenvolging van lange gangen in het bos. De relatie tot de plek is voor iedereen anders. Doorheen de seizoenen dirigeert de natuur het proces dat zich jaarlijks herhaalt.  Met dit monument maken we de mogelijkheid tot bedanken en herdenken op een stille plek.

Ze verbinden lichaamsdonoren en hun nabestaanden, studenten en professoren, natuur en wetenschap.

De fluistertuin

Studenten: Naomi Bonnafous, Milan Claessens, Lauren Degraen, Olivier Dochez, Mirte Gielen, Leili Kazm Ghassabi, Taryn Traest

Begeleiders: Frank Vanden Ecker Liesbeth Huybrechts, Frank Vanden Ecker, Peter Firman, Liese Mertens (UHasselt, Faculteit Architectuur en Kunst), Leen Popleu (Faculteit Geneeskunde UHasselt), Heleen Van Loon (Atelier Adieu)

In samenwerking met: Ungricht Kathleen, Platform Kunst in Opdracht, Katrien Laenen & Laureline Soubry, Popleu Leen, Atelier Adieu, De Wroeter, Noelanders, studenten geneeskunde, natuur en bos, Knevels Yvonne & de begeleiders doorheen het proces.

Sommige mensen beslissen om na het leiden van een mooi leven nog een laatste nobele daad te verrichten. Daarom schenken ze hun lichaam aan de wetenschap, aan de studenten van de opleiding geneeskunde om hen de mogelijkheid te bieden op een respectvolle en levensechte manier bij te leren. Hierop voorafgaand dienen de lichamen van de donoren binnen 48 uur na overlijden op de campus van de UHasselt gevestigd te zijn. Binnen deze korte periode hebben de nabestaanden vaak onvoldoende tijd om afscheid te nemen van hun overleden geliefde. Afscheid nemen is iets heel persoonlijks en om iedereen de tijd en de plaats te geven die ze hiervoor nodig hebben, bedachten wij de fluistertuin. Met zeven studenten (interieur)architectuur van de UHasselt hebben we een plaats ontworpen naast het toekomstige pad van Gijs Van Vaerenbergh op de universiteitscampus in Diepenbeek. De nabestaanden die er nood aan hebben kunnen hier bloemzaadjes uitstrooien die de dierbare assen vertegenwoordigen en kunnen nog enkele laatste woorden fluisteren in de symbolische fluisterschaal. De fluisterschaal zal een tweede eind hebben aan het crematorium en de strooiweide in Hasselt om de symboliek te vervolledigen. Hier kunnen de eerder gezaaide bloemen een plaats krijgen. Het zakje waarin de zaadjes zitten is gemaakt uit groeipapier waardoor de nabestaanden het zakje ook thuis kunnen planten na het uitstrooien om zo hun dierbare dichtbij te houden. Zo hopen we een plaats te creëren waar zowel de nabestaanden als de dankbare studenten en lectoren deze personen kunnen herdenken.

Virga Jesse Feesten (Hasselt)

Tijdens een “Live Project” denken we na en werken we rond de wijken als ontmoetingsplaats voor de Virga Jessefeesten. UHasselt, het Virga Jesse comité en Stad Hasselt slaan de handen in elkaar voor een participatieve editie van de Virga Jessefeesten die bijdragen aan duurzame transities in de stad. De focus ligt op de samenwerking met 7 Quartiers in Hasselt, diens rotten en de gehele stad, richting een duurzame en wervende inrichting/versiering van de wijken binnen de stad met aandacht voor het evenwicht tussen eigenheid van de wijken en eenheid tussen de Quartiers.

Begeleiding: Peter Firman en Liesbeth Huybrechts
Partner: UHasselt, Virga Jesse Comité en de stad Hasselt

Ark Lp23 Virgajesse Heilighart

Universiteitscampus Diepenbeek. Een hub voor wandelaars en fietsers (Diepenbeek)

We denken na en werken rond de campus Diepenbeek als fiets- en wandelomgeving. UHasselt en POM slaan de handen in elkaar voor een participatief project dat bijdraagt aan duurzame transities in de omgeving van de campus. Aanleiding is de aanleg van een pad tussen de Faculteit Architectuur en de centrale parkeer omgeving die een denkoefening op gang brengt rond de campus als netwerk van trage wegen voor docenten, studenten en bezoekers om te werken, te ontspannen en te bewegen in en met de omgeving. We denken aan het ontwerpen van stopplekken, uitkijkplekken, een samenhangend ontwerp voor rustplekken, scenografie van de site en navigatie.

Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Elke Ielegems
Partners: UHasselt, POM, Gijs Van Vaerenbergh

Ark Lp23 Uhasseltpom

Helchteren Centrum (Houthalen-Helchteren)

Vandaag wordt het centrum van Helchteren gedomineerd door het verkeer. Met de toekomstige Noord-Zuid verbinding verdwijnt het overgrote deel van het doorgaande verkeer in een tunnel die onder het centrum doorloopt. Vandaag wordt er al nagedacht over een meer duurzaam en toekomstig ruimtegebruik wanneer deze verbinding is gerealiseerd met als doelstelling het creëren van een gezellig en aangenaam dorpscentrum voor Helchteren. Maat ontwerpers maakt in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren hiervoor een masterplan op en stelt daarin een aantal opgaves voorop: een klimaatrobuust dorpscentrum (kan het omliggende landschap worden doorgetrokken tot in het centrum? Kunnen we het centrum omvormen tot een landschapsdorp? ) en  wonen met een dorps karakter (hoe kunnen we nieuwe woonvormen introduceren en bouwen aan een levendig dorpscentrum?) We gaan in dialoog met bewoners, de gemeente en Maat ontwerpers om de toekomst van Helchteren centrum te verbeelden door een ingreep te realiseren in de publieke ruimte op een strategische locatie waar één of meerdere opgaves samenkomen en die het dorp activeert. Dit kan alle vormen aannemen: en kiosk, een plek voor jongeren, een waterplek, een evenement etc. 

Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Lieve Custers 
Partners: Studio Noord-Zuid Limburg, De Werkvennootschap, Maat ontwerpers,  Gemeente Houthalen-Helchteren, Burgercollectief Pastorie, Don Bosco Helchteren

Ark Lp23 Helchteren

Kolderbos – Sociale woonwijk (Genk)

De sociale woonwijk Kolderbos (Genk) dateert uit het midden van de 20e eeuw. De wijk kent een heel diverse bevolkingssamenstelling (zo’n 74% van de inwoners heeft een migratieachtergrond). De wijk bestaat uit zowel eengezinswoningen als sociale huurappartementen. Dit Live Project breit verder op het ontwerpend onderzoek van het seminarie ‘Designing for More’. Vertrekkende vanuit de noden van bewoners werkten de masterstudenten vier ontwerpen uit om zo tot een ‘rijker’ programma voor Kolderbos te komen. Na deze ontwerpen te presenteren aan verschillende actoren (o.a., buurtwerking, dienst ruimte Genk, sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak), bleek één ontwerp veel potentieel te tonen. Het Live Project zal daarom – op vraag van de gemeente en sociale huisvestingsmaatschappij – één of twee leegstaande garageboxen in Kolderbos ombouwen tot sociale, collectieve ruimtes. Bijkomend kunnen ook pistes voor andere overdekte ontmoetingsplaatsen in de wijk worden verkend. Voorafgaand aan het ontwerpen en realiseren zullen de studenten opnieuw met bewoners en andere actoren in gesprek gaan.

Begeleiding: Ruth Stevens en Micheline Phlix 
Partners: Stad Genk, Buurtwerking Kolderbos en Sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak

Ark Lp23 Kolderbos