De mythes over geestelijke gezondheidszorg voorbij.

19 oktober 2023
18:30 - 20:30
2023 Lezingen HCE 2023 Lezingen HCE

Dit event is reeds afgelopen

Mentale gezondheid is een thema dat velen beroert. Meer dan tien jaar geleden startte de geestelijke gezondheidszorg in ons land met een grondig transformatieproces. Het gaat om een langdurig en ingrijpend veranderingstraject dat de zorg dichter bij de patiënt moet brengen en die patiënt ook meer aan het roer van zijn zorg wil zetten. Maar welke criteria hanteren we om de voortgang van de hervormingen te evalueren? En zijn die criteria op wetenschap gebaseerd ? Of zijn ze gebaseerd op veronderstellingen, op vastgeroeste geloofsovertuigingen? En wat is de impact als we blijven vasthangen aan die mythes?

Prof. dr. Ronny Bruffaerts is Licentiaat in de Psychologie, Doctor in de Medische Wetenschappen en psychoanalytisch psychotherapeut. Hij is professor aan de KU Leuven en werkzaam binnen het UPC-KU Leuven.

Inschrijven
Terug naar het Agenda overzicht