Hoe kunnen we artsen en andere hulpverleners ondersteunen in suïcidepreventie? Marie Van Broeckhoven

19 januari 2023
20:00 - 22:00
Auditorium H6 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, gebouw D

Dit event is reeds afgelopen

Onderdeel van de leerstoel Medische Ethiek 2022-2023

Mevrouw Marie Van Broeckhoven is psychologe en suïcidepreventiewerker. Zij is verbonden aan het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Lommel.

Als je als arts werkt met mensen is de kans groot dat je wel eens wordt geconfronteerd met het thema zelfdoding. Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn gespecialiseerde diensten die voornamelijk werken op verwijzing van andere hulpverleners, zoals bv. huisartsen. Doel is om kinderen, volwassenen, ouderen met ernstige psychische problemen en ook de omgeving een gespecialiseerde ambulante behandeling aan te bieden. Hierbij trachten ze een totaalbenadering van patiënt, zijn gezin en zijn omgeving na te streven.

Het is cruciaal om signalen tijdig te detecteren en het onderwerp bespreekbaar te maken. De suïcidepreventiewerking van het CGG wil artsen en andere verwijzers hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. De emancipatorische gedachte staat hierbij centraal, waarbij maximaal beroep wordt gedaan op de mogelijkheden van de cliënt. Er wordt steeds gezocht naar de minst ingrijpende hulp met uitzicht op maximaal effect.

Terug naar het Agenda overzicht