Procesinnovatie in de zorg 2.0: Domeinoverstijgend denken, waardegedreven herontwerpen.

30 maart 2023
18:30 - 20:30
Online & Campus Diepenbeek
Design Thinking Design Thinking

Dit event is reeds afgelopen

Door toename van de specialisatie in de zorg en een groei van het gemiddeld aantal chronische ziektebeelden per patiënt, zijn er steeds meer (zorg)professionals van verschillende organisaties betrokken bij de zorgverlening voor een bepaalde patiëntengroep (bijv. huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten en thuiszorgmedewerkers). Daarnaast leveren professionals die niet direct werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg, bijvoorbeeld beweegcoaches en maatschappelijk werkers in het sociale domein, direct dan wel indirect een steeds grotere bijdrage aan de zorgverlening.
Deze ontwikkelingen impliceren dat procesinnovatie binnen de muren van een individuele organisatie (bijv. een ziekenhuis) niet langer volstaat. Een organisatieoverstijgende en zelfs domeinoverstijgende benadering is benodigd. Daarbij wordt waardecreatie waarin de patiënt niet alleen “op papier” maar ook daadwerkelijk centraal staat het uitgangspunt voor het (her)ontwerpen van (inter-organisationele) zorgprocessen. Alleen dan is het mogelijk de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

Maar hoe kom je tot succesvolle procesinnovatie in een netwerkcontext? Welke (geavanceerde) analyse- en herontwerptechnieken zijn voorhanden? Wat zijn de randvoorwaarden voor een effectieve toepassing?

Dit zijn de vragen die centraal staan in deze gastlezing. De laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van process mining, business modelling en procesherontwerp zullen worden gedeeld. Deze zullen rijkelijk worden geïllustreerd aan de hand van zeer recente en toonaangevende praktijktoepassingen in de zorg.

Gastspreker

Rob Vanwersch is werkzaam voor het Maastricht UMC+ als programmamanager Beweeghuis, een zorgnetwerk voor mensen met beweegklachten in Maastricht-Heuvelland. Het Beweeghuis is in het onlangs verschenen Integraal Zorg Akkoord opgenomen als een van de vier landelijke voorbeeldprojecten. Hij heeft een eervolle aanstelling als honorary research fellow aan de Technische Universiteit Eindhoven. In die hoedanigheid is hij betrokken bij (Europese) onderzoeksprojecten op het gebied van procesinnovatie en is hij actief als wetenschappelijk begeleider en docent voor onder andere de postdoctorale ontwerpersopleiding tot Klinisch Informaticus. Daarnaast verzorgt hij onderwijs op het gebied van procesinnovatie voor TIAS School for Business & Society en is hij lid van de internationale Process-Oriented Data Science for Healthcare Alliance.

Rob Vanwersch behaalde een BSc in Industrial Engineering & Management Sciences en een MSc in Operations Management & Logistics aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2010 ontving hij een stipendium van het Maastricht UMC+ voor een parttime promotieonderzoek binnen de Informatiesystemen groep van faculteit Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit op het gebied van procesinnovatie in de zorg. Als onderdeel van zijn part-time promotieonderzoek, spendeerde Rob Vanwersch periodes aan de University of Oxford, het Instituto Superior Técnico Lisboa, de Universiteit van Groningen, de KU Leuven en de Universiteit Gent. Op 30 mei 2016 verdedigde hij met succes zijn proefschrift “Rethinking care processes: Does anybody have an idea?”. Nadien vervolgde hij zijn loopbaan als programmamanager / strategisch adviseur Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Wil je meer weten over process mining, business modelling en procesherontwerp in de zorg, schrijf je dan hier in. 

Terug naar het Agenda overzicht