Transitie naar meer geïntegreerde zorg (KCE Rapport 359A, 2022).

26 oktober 2023
18:30 - 20:30
2023 Lezingen HCE 2023 Lezingen HCE

Dit event is reeds afgelopen

Ons huidig gezondheidszorgsysteem is hoofdzakelijk gericht op de aanpak van acute ziekte-episodes met een betaling per prestatie als voornaamste financieringsmechanisme. Dit is niet optimaal om de uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing en de toename van chronische ziekten het hoofd te bieden. Het is nodig om te evolueren naar geïntegreerde zorg. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om de balans op te maken van de vorderingen op het gebied van geïntegreerde zorg in België en actiedomeinen voor te stellen.
Gastspreker wordt later bekend gemaakt.
Terug naar het Agenda overzicht