Stagebegeleiders aan de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

Stagemomenten in de bacheloropleiding geneeskunde

 • jaar 1 - verpleegstage
 • jaar 3 - medische stage met keuze uit:
  • twee weken huisartsenstage
  • één week huisartsenstage en één week klinische stage in een regionaal ziekenhuis.

HUISARTSENSTAGE
Voor deze stage zoeken wij huisartsen die hun praktijk willen openstellen voor de opleiding van onze studenten. Wij voorzien 1 of 2 weken huisartsenstage (afhankelijk van de keuze van de student) in de periode eind april - begin mei.

 • Procedure
  Wij vragen de studenten zelf een huisarts te zoeken. Elke erkende, geaccrediteerde huisarts met meerdere jaren praktijkervaring, die de huisartsgeneeskunde wenst te promoten, is welkom.

 • Doelstellingen van de stage
  Het belangrijkste doel: kennis maken met de huisartsgeneeskunde en de rol van de eerste lijn in de gezondheidszorg.
  In een huisartsenpraktijk ontmoet de student(e) op korte tijd een ruim en verscheiden aanbod aan patiënten.
  Hij/zij krijgt de kans om de samenhang tussen het medisch basisonderwijs en de klinische praktijk te ontdekken. Huisartsen zijn de ideale begeleiders van studenten tijdens hun eerste contacten met patiënten omwille van de unieke arts-patiënt relatie in de huisartspraktijk. Zo leert de student(e) het patiëntzijn kennen met al de sociale en psychologische aspecten die het ziek-zijn en het ondergaan van medische zorgen met zich meebrengt. Hij/zij krijgt ook de kans om lichamelijk en technisch onderzoek uit te voeren onder supervisie van de stagebegeleider. Op deze manier leert de student(e) het werk van de huisarts niet alleen kennen, maar ook waarderen.

 • Evaluatie van de student
  Deze stage is verplicht en maakt deel uit van het opleidingsonderdeel ‘Klinische vaardigheden en communicatie - medische stage’.
  Om te kunnen slagen moet zowel de stage als het stageverslag als voldoende worden beoordeeld.
  U als begeleider evalueert de studenten met behulp van een evaluatieformulier. De student werkt een stageopdracht uit rond een interessante casus die hij/zij heeft gezien tijdens de stage en reflecteert over de diverse invullingen van de verschillende CanMEDS-rollen op basis van stageobservaties.

 • Evaluatie van de stage door student
  De student evalueert de stage en u krijgt hierover feedback.
  U evalueert de stage in zijn geheel en laat ons weten of u bereid bent om verder met ons samen te werken.

dr. Chiel Hex

Functie
Stagecoördinator

dr. Margot Vanaeken

Functie
Co-titularis

Kathleen Ungricht

Functie
Secretariaat