Gezocht: Gezonde personen en personen met Multiple Sclerosis

Wie zoeken wij?
Wij zoeken gezonde personen EN personen met Multiple Sclerosis om deel te nemen aan ons onderzoek.
Ben je tussen 18 en 65 jaar?
Wie zijn wij?
Wij zijn vier 2de Masterstudenten en het revalidatieteam aan UHasselt.
Wat onderzoeken we?
We zullen in dit onderzoek nagaan in welke mate vragenlijsten betrouwbaar en valide zijn in het onderzoeken van dubbeltaak prestaties bij personen met Multiple Sclerosis.
Wat wordt er van je verwacht?
Je wordt in 2 sessies getest in een gekozen centrum. De eerste sessie zal 30 minuten duren. De tweede sessie duurt 15 minuten. Hierbij zal je een aantal vragenlijsten invullen en korte dubbeltaak
testen uitvoeren.
Wat haal jij eruit?
Naast onze eeuwige dankbaarheid, zal een deelname aan ons onderzoek waardevolle informatie over dubbeltaak vragenlijsten kunnen geven. Dit kan bijdragen tot een betere kennis over geschikte vragenlijsten voor dubbeltaak moeilijkheden bij personen met Multiple Sclerosis.
Heb je interesse?