Faculteit Revalidatiewetenschappen

De kinesitherapeut anno 2021 is niet langer de klassieke masserende therapeut. Het is een revalidatiespecialist die personen, wiens functioneren verhinderd wordt door ziekte, ingreep of ongeval, terug op weg helpt naar zijn plek in de maatschappij van vandaag. Mét aandacht voor het menselijke achter de spieren, de persoon achter de beperking en de omgeving rond de patiënt.

Die kinesitherapeut, die jij kan worden.

Studentcentraal RWS2

Welkom aan de faculteit Revalidatiewetenschappen

De faculteit organiseert een 3-jarige academische bachelor en een 2-jarige academische masteropleiding binnen de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. De faculteit verzorgt ook onderwijs in de interuniversitair master Ergotherapeutische wetenschappen.

Aan de faculteit organiseert REVAL ACADEMY interdisciplinaire bijscholingen gericht op professionals. Daarnaast vind je REVAL Research, een interdisciplinaire en translationele onderzoeksgroep. RELAB faciliteert, binnen het perspectief van een civic university, het aanbieden van evidence-based advies.

De missie en visie van de faculteit

Missie

De wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Wanneer deze gezondheid in het gedrang komt en het normaal functioneren door ziekte, ingreep of ongeval, belemmerd of verhinderd wordt, kan revalidatie bijdragen tot een verbetering van functionele mogelijkheden en participatie.

De faculteit ‘Revalidatiewetenschappen’ organiseert interdisciplinair en technologie-ondersteund onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het domein van de revalidatiewetenschappen.

Op onderwijsvlak includeert dit de volledige bachelor en master opleidingen ‘Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie’ met integratie van kennis-, vaardigheids- en competentieonderwijs. De faculteit verzorgt ook onderwijs in de interuniversitaire master ‘Ergotherapeutische Wetenschappen’ en voorbereidend schakeljaar. Binnen de faculteit organiseert REVAL ACADEMY interdisciplinaire bijscholingen gericht op professionals en managers in de zorg en revalidatie.

REVAL is de interdisciplinaire en translationele onderzoeksgroep in het brede domein van de revalidatiewetenschappen. Binnen de faculteit organiseert RELAB interdisciplinaire diensten aan de zorgsector en bedrijven actief in de revalidatie.

Visie

De faculteit wenst de visie van de civic universiteit te concretiseren, momenteel onder meer via de implementatie van een vernieuwd curriculum, onderzoek en dienstverlenende activiteiten dat inspeelt op een aantal recente maatschappelijke tendensen waaronder i) de vergrijzing van de bevolking, ii) de uitgesproken multiculturaliteit en globalisering, iii) de snel evoluerende technologische ontwikkeling en digitalisering binnen de gezondheidszorg, iv) het toenemende belang van preventie, en v) de sterke groei van het aantal personen met chronische aandoeningen.

Via een verhoogde inzet op interfacultaire, interuniversitaire, euregionale en internationale samenwerking, wenst de faculteit revalidatiewetenschappers te vormen die proactief kunnen inspelen op deze maatschappelijke trends en daardoor breed inzetbaar zijn.

Faculteitsbestuur en faculteitsraad

 • Het faculteitsbestuur (binnenkort beschikbaar)

Facultaire diensten en ondersteuning

Faculteitssecretariaat:

Stafmedewerkers onderwijs:

Ons team bestaat uit professionals met diverse achtergronden, zoals kinesitherapie, ergotherapie, gezondheidspsychologie, bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen, biologie, technische wetenschappen, geneeskunde en anderen.
Onderwijs RWS

Wij bieden meerdere opleidingen aan.

Als kinesitherapeut is het belangrijk dat je alles weet over het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam en alle andere stelsels die dit aansturen. Je krijgt een brede paramedische opleiding met tal van behandelingstechnieken en kennis over hoogtechnologische revalidatieapparatuur. Met andere woorden: Je wordt een specialist in je vakgebied.

22 04 05 DCD Balanskamp 118

REVAL

De onderzoeksgroep REVAL van de faculteit Revalidatiewetenschappen focust op interdisciplinair en technologie-ondersteund onderzoek binnen de revalidatie, met aandacht voor klinische toepassingen in de praktijk. Hierbij staat het individu centraal met als doel het functioneren, de gezondheid en het welbevinden van ieder persoon te bevorderen. Via het dienstverlening platform ReLab is ook contractonderzoek mogelijk.
Shoot Reval Proefpersonen LR 100

REVAL: Visie en Missie

Het uitgangspunt van onze visie is dat gezondheid niet enkel de afwezigheid van ziekte betekent, maar een toestand betreft van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden (World Health Organisation).

De visie van REVAL is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot detectie, preventie en revalidatie ter optimalisatie van het gezond functioneren van het individu doorheen de levensloop.

© Motec Medical Bv

MOVElab

Binnen het MOVElab project voorziet REVAL research de installatie van een hoogtechnologisch bewegingsregistratielab met VR-koepel. Een uniek project op het Europese vasteland. Er zijn er bovendien slechts 9 ter wereld beschikbaar.

Met de steun van EFRO zetten we - samen met partners - Vlaanderen op de kaart als de Europese innovatieve hub voor bewegings- en belevingsregistratie en training.
22 04 05 DCD Balanskamp 17

TechnoRehab-Lab

Het doel van dit project is een unieke plaats te creëren: het ‘TechnoRehab-Lab’. Het is het expertisecentrum voor onderwijs, waar state-of-the-art technologie beschikbaar is en niet enkel voor studenten.

Maar ook voor docenten, clinici en bedrijven die kennis willen nemen van en ervaring willen opdoen met de laatste technologische ontwikkelingen die de revalidatieomgeving kunnen optimaliseren.

Pieter Meyns 2 09

Technologie-ondersteunde revalidatie

 • Serious games
 • Mhealth revalidatietechnologie
 • Remote monitoring en telerevalidatie
 • Virtuele realiteitsomgeving
 • Artificiële intelligentie & big data
 • Toepassingen in LMIC
 • Expert Training Tool
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 04

Klinische zorgpaden en richtlijnen in de revalidatie

 • Revalidatie na een beroerte
 • Revalidatie bij obesitas, diabetes en hartziekten
 • Revalidatie bij lage rugpijn
 • BelRAI revalidatie instrument
Pijn Foto

Pijn, vermoeidheid & somatisch onverklaarbare klachten

 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
 • Pijn & vermoeidheid bij personen met multiple sclerosis
 • Vermoeidheid bij kinderen met hersenverlamming
 • Lage rugpijn & nekpijn
 • Degeneratieve heup- en knieaandoeningen
 • Long-covid
 • Tinnitus
22 04 05 DCD Balanskamp 110

Gang & evenwicht

 • Balanscontrole bij kinderen met hersenverlamming
 • Gang, evenwicht en motoriek bij kinderen met coördinatiestoornissen
 • Gangrevalidatie bij personen met multiple sclerosis en cerebellaire laesies
 • Vestibulaire stoornissen bij ouderen
 • Balanscontrole bij het opgroeien en verouderen
 • Gangrevalidatie na beroerte
Shoot Reval Proefpersonen LR 53

Motorische controle, cognitie & brein

 • Neurologische veranderingen in het verouderende brein
 • Motorisch leren
 • Cognitie bij personen met dementie
 • Effect van nicotine op het brein
 • Neurofysiologie bij multiple sclerosis
 • Cognitie bij personen met MS
1819 RWS 2018.10.16 Reki Klinische Les Met Neurologische Patiënten 18

Arm- en hand revalidatie

 • Kinderen met hersenverlamming
 • Personen met multiple sclerosis en beroerte
 • Personen met ruggenmergletsels
 • Personen met een beroerte
1718 RWS 2018.01.30 Spierbiopsie 19

Spier-, orgaan- en celfysiologie

 • Fysiologie van de skeletspieren
 • Orgaancommunicatie & integratieve inspanningsfysiologie
 • Lage rugpijn
Gallerij4

Gezondheidspromotie en beweging

 • Hartaandoeningen
 • COPD
 • Kanker
 • Type 2 diabetes & obesitas
 • Lage rugpijn
 • Stresspreventie
 • Beroerte
1718 RWS 2018.05.16 SHOOT18 Kine LR 01 (1)

ReLab: Centrum revalidatie en technologie

Waarvoor kan je als zorgverlener bij ons terecht?

Je kan bij ons terecht met je complexe patiënten voor een grondige analyse van diens fysiek functioneren en/of revalidatieadviezen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Je kan ook bij ons terecht voor het aanvragen van workshops op maat voor jou en je personeel.

ReLab is een dienstencentrum gesitueerd binnen het LCRC platform ‘Assistieve Technologie’ en de faculteit ‘Revalidatiewetenschappen’. ReLab groepeert onderzoekers en lesgevers die hun expertise ten dienste stellen van personen met fysieke problemen of van vragen vanuit de zorgsector (evaluatie van complexe beperkingen, neutrale adviezen), bedrijven (expert advies voor systeemontwikkeling, klinische evaluatie en validatie van systemen), verenigingen (bijscholingen op maat). Het team bestaat uit specialisten (kinesitherapie, geneeskunde, biomedisch, psychologie) met betrekking tot musculoskeletale, neurologische, geriatrische revalidatie.

ReLab Contact

Locatie

Agoralaan, Gebouw A
Universiteit Hasselt
B-3590 Diepenbeek

1718 RWS 2018.01.30 Spierbiopsie 19

REVAL Academy

Vanuit de faculteit Revalidatiewetenschappen aan de Universiteit Hasselt, biedt REVAL Academy bijscholingsactiviteiten aan rond revalidatie en kinesitherapie binnen verschillende revalidatiedomeinen:

 • Revalidatie van cardiorespiratoire en inwendige aandoeningen
 • Revalidatie van musculoskeletale aandoeningen
 • Revalidatie van neurologische aandoeningen
 • Revalidatie bij kinderen
 • Revalidatie bij ouderen

Het evidence based handelen en het updaten van kinesitherapeutische technieken en inzichten staan centraal in elke bijscholingsactiviteit.

Er is ook een navormingsaanbod rond anatomie.

UHasselt School of Expert Education

Levenslang leren aan UHasselt. De opleidingen voor professionals zijn gebouwd op academische expertise en creëren voor jou een unieke leeromgeving om jouw expertise te verfijnen of te verbreden.
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 16

REVALiedatiefonds

Een fysieke beperking als gevolg van een ongeval of ernstige aandoening, een cognitieve beperking of het hebben van pijn of grote vermoeidheid, heeft een grote impact op het dagelijks leven. Revalidatie is erop gericht deze impact te beperken door middel van herstel, het opheffen van functieverlies door compensatie of het leren omgaan met beperkingen of symptomen.

Dit kan via een monodisciplinaire benadering, bijvoorbeeld door een zelfstandige kinesitherapeut, maar voor een groot aantal aandoeningen is voor een adequate behandeling een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Hier is Revalidatie niet alleen gericht op het medische aspect, maar ook op het functioneren in de eigen omgeving.

Revalidatie kenmerkt zich dan ook door de vele disciplines en domeinen, zowel op fysiek als cognitief vlak. Met steun aan het revalidatiefonds kan de faculteit Revalidatiewetenschappen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke projecten.

Steun onze faculteit

Gemotiveerde wetenschappers en zorgverleners uit binnen- en buitenland met een diverse achtergrond zoals (bio)medische wetenschappers, sportwetenschappers, revalidatieprofessionals zoals kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, en andere zoeken iedere dag met open houding naar oplossingen in alle domeinen van revalidatie.
RWS Internationaal

Internationale ervaringen verbreden je horizon.

In het eerste en het tweede masterjaar krijg je de kans om je klinische en wetenschappelijke stage in het buitenland te ervaren. De faculteit biedt interessante stageplaatsen aan binnen de Euregio en Europa, maar ook ver daar buiten; onder andere in Argentinië, Benin, Ecuador, Ethiopië, Turkije en Vietnam.

Het is een enorm leerrijke ervaring die je niet kan vergelijken met een stage in België. Je leert zelfstandig je plan trekken, zodat je na deze stage helemaal klaar bent voor de werkvloer. De natuur in Zwitserland is adembenemend en er valt zoveel te ontdekken zodat je zeker nog eens terug moet gaan!
Lauren Moors, Kliniken Valens, Zwitserland, 2021

Nieuws

Afbeelding Lage Rugpijn
19 apr

Zonder doktersvoorschrift naar de kinesist bij acute lage rugpijn? Eerste resultaten tonen snelle verbetering en minder kosten

19 april 2024
27 juni 2024 - 29 juni 2024

29th Annual RIMS Conference: Empowerment & Inclusivity

09:00 - 18:00 UHasselt
28 september 2024 - 16 september 2023

Start postgraduaat psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren 2425

09:30 - 17:30
07 oktober 2024

Start Bijscholing ‘Balance Evaluation Systems Test for children’

09:30
21 november 2024

Start Bijscholing 'Functionele anatomie van de wervelkolom' Opfrissing met een klinische invalshoek en aandacht voor de osteo- en arthrokinematica.

09:00
Bekijk de volledige agenda

Deelnemen aan een onderzoek van REVAL?

 • We zoeken op regelmatige basis deelnemers voor onze onderzoeken.

 • Soms zoeken we gezonde personen, soms personen wiens gezondheidstoestand match met ons onderzoek. 

 • Helaas kunnen we niet voor elk onderzoek een vergoeding voorzien, maar je bijdrage gaat niet ongezien voorbij. Je hulp aan ons onderzoek heeft een onbetaalbare invloed op de resultaten én de mogelijkheid om in de toekomst patiënten beter verder te helpen.
Shoot Reval Proefpersonen LR 38

Gezocht: deelnemers voor studie niet-invasieve hersenstimulatie

Hè? Wist jij dat hoe goed je een taak met je beide handen uitvoert, kan gelinkt worden aan patronen in je hersenactiviteit? Hoe tof is dat! 

Wij, onderzoekers aan REVAL, de onderzoeksgroep van de faculteit Revalidatiewetenschappen aan UHasselt, willen nét iets verder gaan en daar hebben we jou voor nodig.

Social Media Tinnitus Antonios

Heeft sporten invloed op tinnitus?

Heb jij al langer dan 3 maanden tinnitus? Ben jij benieuwd of je fysieke activiteit de tinnitus beter of net erger maakt? Dan ben je een ideale kandidaat voor dit onderzoek.

Wij onderzoeken welke invloed sporten heeft op je tinnitus. We willen weten wat het onmiddellijke effect van sportactiviteiten op de luidheid van tinnitus is.

Het kan namelijk dat je tijdens het sporten een verandering in de luidheid van je tinnitus merkt.

Contact

+32(0)11 26 93 06 info.rws@uhasselt.be

Agoralaan Gebouw A

3590 Diepenbeek

Openingsuren

Maandag - vrijdag:

 • 09.00 uur - 12.00 uur
 • Namiddag op afspraak

Zaterdag - zondag - feestdagen:

Gesloten

Terug naar Faculteiten