Faculteit Revalidatiewetenschappen

De kinesitherapeut anno 2021 is niet langer de klassieke masserende therapeut. Het is een revalidatiespecialist die personen, wiens functioneren verhinderd wordt door ziekte, ingreep of ongeval, terug op weg helpt naar zijn plek in de maatschappij van vandaag. Mét aandacht voor het menselijke achter de spieren, de persoon achter de beperking en de omgeving rond de patiënt.

Die kinesitherapeut, die jij kan worden.

Studentcentraal RWS2

Welkom aan de faculteit Revalidatiewetenschappen

De faculteit organiseert een 3-jarige academische bachelor en een 2-jarige academische masteropleiding binnen de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. De faculteit verzorgt ook onderwijs in de interuniversitair master Ergotherapeutische wetenschappen.

Aan de faculteit organiseert REVAL ACADEMY interdisciplinaire bijscholingen gericht op professionals. Daarnaast vind je REVAL Research, een interdisciplinaire en translationele onderzoeksgroep. RELAB faciliteert, binnen het perspectief van een civic university, het aanbieden van evidence-based advies.

De missie en visie van de faculteit

Missie

De wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Wanneer deze gezondheid in het gedrang komt en het normaal functioneren door ziekte, ingreep of ongeval, belemmerd of verhinderd wordt, kan revalidatie bijdragen tot een verbetering van functionele mogelijkheden en participatie.

De faculteit ‘Revalidatiewetenschappen’ organiseert interdisciplinair en technologie-ondersteund onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het domein van de revalidatiewetenschappen.

Op onderwijsvlak includeert dit de volledige bachelor en master opleidingen ‘Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie’ met integratie van kennis-, vaardigheids- en competentieonderwijs. De faculteit verzorgt ook onderwijs in de interuniversitaire master ‘Ergotherapeutische Wetenschappen’ en voorbereidend schakeljaar. Binnen de faculteit organiseert REVAL ACADEMY interdisciplinaire bijscholingen gericht op professionals en managers in de zorg en revalidatie.

REVAL is de interdisciplinaire en translationele onderzoeksgroep in het brede domein van de revalidatiewetenschappen. Binnen de faculteit organiseert RELAB interdisciplinaire diensten aan de zorgsector en bedrijven actief in de revalidatie.

Visie

De faculteit wenst de visie van de civic universiteit te concretiseren, momenteel onder meer via de implementatie van een vernieuwd curriculum, onderzoek en dienstverlenende activiteiten dat inspeelt op een aantal recente maatschappelijke tendensen waaronder i) de vergrijzing van de bevolking, ii) de uitgesproken multiculturaliteit en globalisering, iii) de snel evoluerende technologische ontwikkeling en digitalisering binnen de gezondheidszorg, iv) het toenemende belang van preventie, en v) de sterke groei van het aantal personen met chronische aandoeningen.

Via een verhoogde inzet op interfacultaire, interuniversitaire, euregionale en internationale samenwerking, wenst de faculteit revalidatiewetenschappers te vormen die proactief kunnen inspelen op deze maatschappelijke trends en daardoor breed inzetbaar zijn.

Faculteitsbestuur en faculteitsraad

 • Het faculteitsbestuur (binnenkort beschikbaar)
 • De faculteitsraad (binnenkort beschikbaar)

Facultaire diensten en ondersteuning

Faculteitssecretariaat:

Stafmedewerkers onderwijs:

Ons team bestaat uit professionals met diverse achtergronden, zoals kinesitherapie, ergotherapie, gezondheidspsychologie, bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen, biologie, technische wetenschappen, geneeskunde en anderen.

Onderwijs RWS

Wij bieden meerdere opleidingen aan.

Als kinesitherapeut is het belangrijk dat je alles weet over het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam en alle andere stelsels die dit aansturen. Je krijgt een brede paramedische opleiding met tal van behandelingstechnieken en kennis over hoogtechnologische revalidatieapparatuur. Met andere woorden: Je wordt een specialist in je vakgebied.

1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 10

REVAL RESEARCH. Innovatief onderzoek voor hedendaagse vraagstukken.

REVAL focust zich op interdisciplinair en technologie-ondersteund onderzoek binnen de revalidatie. We zetten hierbij het individu centraal en trachten het functioneren, de gezondheid en het welbevinden van ieder persoon te bevorderen.

Shoot Reval Proefpersonen LR 100

REVAL: Visie en Missie

Het uitgangspunt van onze visie is dat gezondheid niet enkel de afwezigheid van ziekte betekent, maar een toestand betreft van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden (World Health Organisation).

De visie van REVAL is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot detectie, preventie en revalidatie ter optimalisatie van het gezond functioneren van het individu doorheen de levensloop.

Chris Burtin BLOKBEELD

In de kijker: Long COVID

Vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn, spierpijn: bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus heeft een deel van de coronapatiënten nog steeds ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 ondervraagden geeft zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Zo blijkt uit onderzoek van Universiteit Hasselt, kenniscentrum CIRO, Universiteit Maastricht en het Nederlandse Longfonds.

Shoot Reval Proefpersonen LR 85 (1)

Gezocht: Gezonde 65+ers

Ben jij ouder dan 65? Voel je je nog lekker in je vel? Sta je open voor wetenschappelijk onderzoek? Dan ben jij misschien wel de persoon naar wie wij op zoek zijn.

Wij zoeken gezonde 65+ers die bereid zijn mee te werken aan verschillende onderzoeken omtrent gezond verouderen. De focus van de onderzoeksgroep ligt meer bepaald op het onderzoeken van de werking van hersenen via niet-invasieve methodes.

Pieter Meyns 2 09

Technologie-ondersteunde revalidatie

 • Serious games
 • Mhealth revalidatiechnologie
 • Remote monitoring en telerevalidatie
 • Virtuele realiteitsomgeving
 • Artificiële intelligentie & big data
 • Toepassingen in LMIC
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 04

Klinische zorgpaden & richtlijnen in de revalidatie

 • Revalidatie na een beroerte
 • Revalidatie bij obesitas, diabetes en hartziekten
 • Revalidatie bij lage rugpijn
 • BelRAI revalidatie instrument
Onderwijs 2

Pijn, vermoeidheid & somatisch onverklaarbare klachten

 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
 • Pijn & vermoeidheid bij personen met multiple sclerosis
 • Vermoeidheid bij kinderen met hersenverlamming
 • Lage rugpijn & nekpijn
 • Degeneratieve heup- en knieaandoeningen
 • Long-covid
 • Tinnitus
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 10

Gang & evenwicht

 • Balanscontrole bij kinderen met hersenverlamming
 • Gang, evenwicht en motoriek bij kinderen met coördinatiestoornissen
 • Gangrevalidatie bij personen met multiple sclerosis en cerebellaire laesies
 • Vestibulaire stoornissen bij ouderen
 • Balanscontrole bij het opgroeien en verouderen
Shoot Reval Proefpersonen LR 53

Motorische controle, cognitie & brein

 • Neurologische veranderingen in het verouderende brein
 • Motorisch leren
 • Cognitie
 • Effect van nicotine op het brein
 • Neurofysiologie bij multiple sclerosis
1819 RWS 2018.10.16 Reki Klinische Les Met Neurologische Patiënten 18

Arm- en hand revalidatie

 • Kinderen met hersenverlamming
 • Personen met multiple sclerosis
 • Personen met ruggenmergletsels
 • Personen met een beroerte
1718 RWS 2018.01.30 Spierbiopsie 19

Spier-, orgaan- en celfysiologie

 • Fysiologie van de skeletspieren
 • Orgaancommunicatie & integratieve inspanningsfysiologie
 • Lage rugpijn
Gallerij4

Gezondheidspromotie en beweging

 • Hartaandoeningen
 • COPD
 • Kanker
 • Type 2 diabetes & obesitas
 • Lage rugpijn
 • Fragiliteit
 • Stresspreventie

RWS Internationaal

Internationale ervaringen verbreden je horizon.

In het eerste en het tweede masterjaar krijg je de kans om je klinische en wetenschappelijke stage in het buitenland te ervaren. De faculteit biedt interessante stageplaatsen aan binnen de Euregio en Europa, maar ook ver daar buiten; onder andere in Argentinië, Benin, Ecuador, Ethiopië, Turkije en Vietnam.

Het is een enorm leerrijke ervaring die je niet kan vergelijken met een stage in België. Je leert zelfstandig je plan trekken, zodat je na deze stage helemaal klaar bent voor de werkvloer. De natuur in Zwitserland is adembenemend en er valt zoveel te ontdekken zodat je zeker nog eens terug moet gaan!
Lauren Moors, Kliniken Valens, Zwitserland, 2021

In de kijker

IMG 9843

REKI Connects: een geslaagde eerste editie

De eerste editie van REKI Connects op 4 januari 2022 was een geslaagde editie.
Tijdens het minisymposium van onze opleiding Revalidatiewetenschappen & Kinesitherapie ontmoetten stagepartners, onderzoekers, studenten én externe geïnteresseerden elkaar (coronaproof).
Oproep Facebook Masterproef Dual Tasking

Gezocht: Gezonde personen en personen met Multiple Sclerosis

Wij, 4 tweede masterstudenten, zoeken gezonde personen én personen met Multiple Sclerosis om deel te nemen aan ons onderzoek.
Heb jij interesse?

15 mrt

REKI Connects: Where science, education and clinics touch

09:00 - 18:00 Campus Diepenbeek, UHasselt

Faculteit Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

+32(0)11 26 93 06 inforwk@uhasselt.be

Agoralaan Gebouw A

3590 Diepenbeek

Openingsuren

Maandag - vrijdag:

 • 09.00 uur - 12.00 uur
 • Namiddag op afspraak

Zaterdag - zondag - feestdagen:

Gesloten

Terug naar Faculteiten